Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Sendte seksualiserte meldinger – beholder bevillingen

En advokat kalte en klient for «sexy flott deilig babe» på Facebook, og måtte fratre som forsvarer for en annen klient som følge av flørtete og delvis seksualisert tone dem imellom. Advokatbevillingsnemnden lar ham beholde bevillingen.

Publisert
Et utdrag av meldingene sendt mellom advokaten og klienten.
Et utdrag av meldingene sendt mellom advokaten og klienten.

I mai fikk Advokatbevillingsnemnden en innberetning fra Disiplinærnemnden med forslag om tilbakekall av bevillingen til en advokat. Nemnden hadde felt advokaten for tre brudd på Regler for god advokatskikk (RGA) for «sin flørtende og tidvis seksualiserte kommunikasjon med klienten».

I fellelsen understreker nemnden alvorlighetsgraden i saken ved å gjengi eksempler på det de mener er uheldig kommunikasjon, og viser også til at advokaten hadde sendt et nakenbilde av seg selv til klienten, som han bistod i en barnevernssak.

På bildet var han avbildet naken bakfra mens han løp ut i vannet på en strand. Bildet hadde tittelen «jeg skylder deg et sexy bilde».

Advokat Anders Brosveet, som representerte advokaten, legger i et brev til Disiplinærnemnden vekt på at det er «vitterlig usant» at bildet har seksuelle overtoner, og at det er sendt syv måneder etter at klientforholdet var avsluttet.

Brosveet understreker at advokaten «rent faktisk ikke har hatt noen upassende relasjon til klienten», og poengterer at «å regulere kommunikasjonsformen mellom advokat og klient i slik grad at man ikke skal kunne være med på noens fleipete og utfordrende måte å kommunisere på, er ikke tjenlig for å oppfylle advokatstandens samfunnsoppgave».

Representerte kjæresten

Disiplinærnemnden viser til en tidligere avgjørelse der advokaten ble felt for å representere sin egen kjæreste mot hennes ekssamboer, samt til en kjennelse fra Agder lagmannsrett hvor han måtte fratre som en klients forsvarer fordi han «ble vurdert å være inhabil på grunn av sitt nære personlige forhold til siktede».

Advokat Anders Brosveet.
Advokat Anders Brosveet.

Advokat Brosveet mener at den aktuelle fellelsen er «åpenbart gal, og gir uttrykk for en klart uriktig forståelse av en advokats anledning til å bistå nærstående».

Overtrådt grenser

Både domstolen og disiplinærmyndighetene har reagert på advokatens kommunikasjonsform med to ulike klienter. «Grensen for en vennskapelig relasjon til klienten er overtrådt i begge tilfellene», skriver Advokatbevillingsnemnden, og kaller kommunikasjonen upassende og kritikkverdig fra advokatens side.

Likevel er de ikke av «en slik karakter at han anses som uskikket, eller at han har mistet den nødvendige tillit som til enhver tid kreves for å kunne utøve advokatyrket».

At advokaten ikke har hatt motiv om å skaffe seg en seksuell relasjon, og at tonen i kommunikasjonen var preget av gjensidighet, gjør forholdet mindre graverende, mener nemnden.

Den vektlegger også at advokaten «har tatt selvkritikk og gitt uttrykk for at han i forlengelse av sakene har fått en klarere forståelse av advokatrollen og betydningen av kravene til uavhengighet».