Stiegler-MP Harald Alfsen foran Bryggen i Bergen.
Stiegler-MP Harald Alfsen foran Bryggen i Bergen.

– Dagens unge advokater er flinkere til å sette ned foten overfor arbeidsgiver

– Hos oss jobber partnerne i kjernetiden, og hit kommer flere unge fra de store advokatfirmaene som ønsker seg work-life-balance, sier managing partner Harald Alfsen i Stiegler.

Publisert Sist oppdatert

BERGEN: Harald Alfsen har vært managing partner i Stiegler siden 2021, og er godt fornøyd med strategiene firmaet har lagt for å være rustet for de nye trendene som preger advokatbransjen.

Han mener at firmaets størrelse, med rundt 25 advokater totalt, kan utgjøre et konkurransefortrinn i møte med et dynamisk næringsliv.

– Sammenlignet med de aller største virksomhetene tror jeg vi har gode muligheter for å respondere hurtig på trender. Størrelsen vår gjør oss beslutningsdyktige både på papiret og i realiteten.

Dette er Stiegler

Antall ansatte: 29

Antall nyansatte i år: 5

OMSETNING:

2022: 47 219 724

2021: 39 811 081

For å henge med på den omfattende utviklingen på teknologifeltet, har firmaet blitt med i Eurojuris Norge – en sammenslutning av 16 norske advokatfirmaer med formål om å tilrettelegge for felles kunnskaps- og erfaringsdeling.

– Gjennom Eurojuris er vi med i arbeidsgrupper og har felles IT-systemer. Her testes det stadig ut nye løsninger som kommer på markedet, sånn at vi tidlig får greie på hva som fungerer og ikke. Dette er en investering i fremtiden, forklarer Alfsen.

Trussel for rettssikkerheten

Selv om han ser lyst på mulighetene som følger med teknologiutviklingen, er han likevel bekymret over enkelte konsekvenser av effektiviseringspresset.

– Vi ser at domstolene stadig strammer inn sakene, og ofte setter av kortere tid enn det er behov for. Særlig på familierettsfeltet er det viktig at partene får fortelle og redegjøre godt for historiene sine, og det blir det lite tid til når det kun settes av en dag eller to. 

– «Vi må skjære til saken», er en hyppig beskjed fra dommerbordet, og jeg mener at domstolenes skjerpede krav til effektivitet kan gå utover rettsikkerheten.

Da er det positivt at mekling er i ferd med å etablere seg tungt som en alternativ tvisteløsningsmekanisme, påpeker han.

– Utfordringene knyttet til pris og uforutsigbarhet – men også rettssikkerhet – gjør tvistemekling til en vinner for fremtiden. Hos oss er vi så optimistiske på denne fronten at vi faktisk har sertifisert tre meklere gjennom sertifiseringsordningen til Advokatforeningen og JUS.

Harald Alfsen.
Harald Alfsen.

Fem kjappe med Harald Alfsen

 1. Fagbok som du ikke kunne klart deg uten:
  «Mekling» av Camilla Bernt og Sverre Blandhol.
 2. Podcast du lærer mye av:
  Tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld i Dommerpodden.
 3. Sak som har betydd mye i karrieren:
  Som advokat og gründer i konsulent- og advokatfirmaet Inventura hadde jeg juridisk ansvar for anskaffelser og kontrakter da Avinor bygget ut Flesland lufthavn. Det kostet 4 mrd. og ingen tvister oppsto.
 4. Favorittpolitiker:
  Barack Obama, for hans talegaver.
 5. Beste tips til fersk advokatfullmektig:
  Eksponer deg for kunder, prøv å utvikle en forretningsmessig forståelse og før alltid opp alle timene dine – ikke driv egensensur!

– Risiko for fullmektig-flukt

Et annet grep de har sørget for å implementere i strategien, er work-life balance og betydningen av et normalt og sunt forhold til arbeidstiden, forteller Alfsen. 

Dette har de opplevd at flere utenfra har fått med seg.

– Vi har flere ganger erfart at fullmektiger og advokater kommer til oss etter å ha jobbet en periode i de største advokatfirmaene, fordi stressnivået og arbeidspresset der var så høyt. Mange virksomheter hevder å verdsette balansen mellom arbeid og fritid, men flere søkere kan fortelle om en litt annen opplevelse i praksis. 

– Dagens unge er flinkere til å sette foten ned overfor arbeidsgiver enn det som har vært normen før, så mange firmaer kan nok risikere å miste viktig arbeidskraft i tiden som kommer hvis tiltak ikke settes inn.

Partnerne er rollemodeller

Mye kunne blitt gjort hvis organiseringen fra toppen ble gjennomført på en bedre måte, mener Alfsen.

– Tidspresset fullmektigene pålegges er nok ikke alltid kundeskapt, og jeg tror flere partnere kunne blitt mer bevisste på forutsigbarheten når de delegerer oppgaver til sine ansatte. Du behøver ikke utdele en oppgave fredag ettermiddag med frist til mandag, når du fikk vite om denne oppgaven for flere dager siden, sier Alfsen.

Han mener også at partnerne må gå foran som gode eksempler dersom de unge skal føle at det faktisk er akseptabelt å jobbe innenfor kjernetiden, og ikke til alle døgnets timer. 

– Selv kommer jeg og går til normale tider, og synes tvert imot at det er fristende å sende kollegaer hjem hvis de sitter for lenge. Det betyr mye å kunne illustrere for de ansatte at fritid og familieliv er sentrale prioriteringsposter.

Mange firmaer mangler gode rutiner på overtidsbetaling, og fullmektiger blir ofte satt til å jobbe langt mer enn det som er forsvarlig. Jeg snakker mye med våre ansatte om at de er nødt til å føre all tid de jobber, og ikke sensurere egne arbeidstimer. Ingen får en særlig uavhengig stilling før minst ett år etter advokatbevilling.

Harald Alfsen

Merker økonomiske konsekvenser

Denne prioriteringen mener han har gjort at Stiegler antakeligvis stiller noe lavere krav til inntjening per hode enn det mange andre firmaer i bransjen gjør.

– Vi er selvsagt nødt til å følge lønnsutviklingen, men vi kan ikke nødvendigvis ta igjen alle kostnadene i økte honorarer. Klientene stiller krav til konkurransedyktige priser, og disse satsene øker ikke uten videre i takt med lønnsnivået ellers. 

– Når vi ikke automatisk kan hente disse pengene fra klientene, og heller ikke ønsker et arbeidsmiljø med høyt inntjeningspress, kan økonomien bli en utfordring.

Likevel opplever Alfsen at kostnadskontrollen i firmaet er god.

– Vi jobber smartere, mer effektivt og markedsorientert, og opplever at den teknologiske utviklingen kommer oss til gode. På sikt tror vi at våre strategier er lønnsomme både fra et økonomisk, faglig og et medmenneskelig perspektiv.

10 trender mot 2030

  Hva er de største utfordringene for advokatbransjen, hva preger konkurransen, hvordan møter advokatene ny teknologi, hvilke fagområder vil blomstre, og hva med mangfold og work life balance?


  Advokatbladet har snakket med ti ledere av norske advokatfirmaer om om hvordan fremtiden ser ut sett fra deres ståsted.
   

  Dette er trendene som spås for advokatbransjen frem mot slutten av 2020-tallet:

 1. Utstrakt bruk av kunstig intelligens.
 2. Skjerpede krav til spesialisering.
 3. Nye fagområder i vekst.
 4. Mange flere fusjoner.
 5. Nye yrkesgrupper inn i firmaene.
 6. Mangfold får økt betydning.
 7. Høyere krav til sjefens menneskelige kvaliteter.
 8. Flom av nye reguleringer.
 9. Mer work-life balance.
 10. Nye krav til drift av advokatvirksomhet.
Powered by Labrador CMS