Kristine Ryssdal er en av Norges mest erfarne bedriftsadvokater.

BEDRIFTSADVOKATER

– Vår kunnskap er helt avgjørende for god, juridisk rådgivning

Under årets olje- og energimesse i Stavanger ble det kjent at det er inngått en unik avtale om CO2-lagring i Nordsjøen mellom Yara og Northern Lights. I arbeidet med den komplekse avtalen spilte internadvokatene en sentral rolle, forteller juridisk direktør Kristine Ryssdal i Yara.

Publisert

Northern Lights er et samarbeid mellom Equinor, TotalEnergies og Shell om Norges første CO2-lager i Nordsjøen. Det er første gang det er inngått en grenseoverskridende, kommersiell avtale om å lagre CO2 i Norge.

– Avtalen går ut på å fange, transportere og lagre karbonutslippet fra en av våre viktigste gjødselfabrikker, Sluiskil, i Nederland, sier Kristine Ryssdal.

Bedriftsadvokater

Denne artikkelen er en del av en serie fra Advokatbladet om bedriftsadvokater, der vi fokuserer på den økte populariteten til denne gruppen advokater.

Antallet bedriftsadvokater har økt med nesten femti prosent de siste ti årene.

Etter planen skal det fraktes 800.000 tonn CO2 hvert år fra Nederland til lagring i Nordsjøen.

– Langskip, som er navnet på prosjektet for fangst, transport og lagring av karbondioksid i Nordsjøen, hvor Northern Lights inngår, er finansiert åtti prosent av den norske stat. Vi er leverandør av karbonet, og Yaras leverandøravtale er kommersiell uten noe statlig støtte. Avtalen er ikke ferdigforhandlet, men vi er enige om viktige hovedpunkter, sier Ryssdal.

Juridisk avdeling avgjørende

I slike avtaler er det et hav av problemstillinger partene må bli enige om.

– Prisen er selvsagt en viktig del av avtalen, og det samme er volum. Det er flere små og store spørsmål som må avtales, som når vi skal starte, når vi skal være ferdig, hvem som bærer risikoen hvis ting ikke går etter planen, hvem betaler for utvikling an ny teknologi og hvem skal eie den, og så videre. Internadvokaten er viktig for å sette opp avtalestrukturen. Vi jobber i prosjekt sammen med ingeniører og økonomer, og sammen legger vi opp en strategi for forhandlinger og gjennomføring av prosjektet.

I Yaras hovedkvarter på Thune i Oslo jobber det elleve advokater. Her er Ryssdal sammen med fra v. Sverre Hødnebø, Håkon Malkomsen, intern Noah Rohan Brahmachari Wicken og Ming-Jen Lee.

– Å kunne ha et tett, tverrfaglig samarbeid er viktig, ettersom mye av dette er ganske komplisert, både kommersielt, teknisk og juridisk. For å kunne lage gode avtaler, må vi forstå helheten, sier Ryssdal.

Kristine Ryssdal (f. 1960)

 • Executive Vice President General Counsel i Yara siden 2016.
 • Vice President Legal i Statoil (2012-2016).
 • Senior Vice President Chief Legal Officer of Renewable Energy Corporation (2008-2012).
 • Seniorrådgiver, Norsk Hydro Canada (2006-2008).
 • Internadvokat Norsk Hydro (1998-2006).
 • Advokat, Regjeringsadvokaten (1987-1998).
 • Utdannet ved UiO og ved London School of Economics.
 • Sitter i Norges Banks hovedstyre.
 • Leder av valgkomiteen i Scatec ASA
 • Styremedlem i Prinsesse Märtha Louises Fond.

Hun mener det er helt avgjørende for store selskaper å ha egne internjuridiske avdelinger.

– Jeg tror behovet bare har økt. Regler og avtaler er blitt mer komplekse, noe som krever mer juridisk kompetanse og rådgivning. Internadvokater får god forståelse for hele virksomheten; som mål og verdier, strategi, produkter, kunder og så videre - kunnskap som er avgjørende for god juridisk rådgivning.

– En fordel for bedriften er også at det er mye rimeligere å ha egne advokater på huset, enn å bruke eksterne advokatkontorer. Det bidrar også til mer rådgivning, fordi det blir enklere å ta kontakt. Innenfor bedrifters kjerneområde mener jeg derfor at bedrifter får best rådgivning fra interne advokater.

Liker å jobbe bredt

Yara ble dannet i 2004, da Norsk Hydro solgte ut sin gjødseldivisjon, og har i dag mer enn 17.000 ansatte i over seksti land. Ryssdal er en av landets mest erfarne juridisk direktører. Hun er både Executive Vice President og General Counsel i Yara, men startet i Hydro allerede i 1998. Hun har også erfaring fra både Equinor og Renewable Energy Cooperation, og sitter i hovedstyret i Norges Bank.

– Jeg startet hos Regjeringsadvokaten og var der i ti år, en jobb jeg likte veldig godt. Jeg var glad i å prosedere, så planen videre var å jobbe i et advokatfirma. Litt tilfeldig fikk jeg et veldig spennende jobbtilbud fra Norsk Hydro. Det var forlokkende å kunne kombinere forretninger og juss, forteller Ryssdal.

Å ansette jurister i bedriftene er ikke det samme som å ansette advokater, mener Kristine Ryssdal. – Advokatprofesjonen har et prinsipielt rammeverk som sikrer uavhengig rådgivning. Dette er noe av kjernen for oss som jobber internt, sier hun.

I tillegg var hun nysgjerrig på å kunne jobbe mer tverrfaglig.

Om Yara

Nøkkelfakta (2021)

 • Etablert som Norsk Hydro i 1905
 • Utskilt som Yara International ASA i 2004
 • Konsernsjef Svein Tore Holsether, fra september 2015
 • Hovedkontor i Oslo, Norge
 • Mer enn 17.000 ansatte
 • Virksomhet i over 60 Land

Nøkkeltall (2021)

 • Inntekter: USD 16,6 milliarder
 • Driftsoverskudd: USD 2,8 milliarder
 • Totale leveranser: 37,8 millioner tonn
 • Gjødselleveranser: 28,4 millioner tonn
 • Industrielle produktleveranser: 7,4 millioner tonn
 • Ammoniakkhandel: 2,0 millioner tonn

– Jeg er glad i å jobbe tett med andre ikke-juridiske avdelinger med ulike profesjoner, fordi det gir en bredere arbeidshverdag og et større fellesskap i prosjekter. Å jobbe internasjonalt med en bred portefølje er også noe jeg liker svært godt.

Kommer tidlig inn

En viktig årsak til at flere advokater nå ønsker å jobbe in-house, er at arbeidet er veldig interessant, mener Ryssdal.

– Det er mindre spesialisering enn i eksterne advokatfirmaer. Vi får god og nødvendig bistand fra eksterne advokater når vi trenger det, og har viktige rammeavtaler med advokatfirmaer både i Norge og andre land. Men internt trives mange med å jobbe med en bredere forretningsjuridisk portefølje.

En annen fordel er at internadvokaten gjerne kommer tidlig inn i sakene.

– Vi blir tidlig involvert i prosjekter og strategier for forhandlinger. Hva er mulighetene? Hvordan er risikobildet? Hvordan skal vi komme i mål på best mulig måte? Med involvering i tidlig fase blir det enklere å identifisere risiko og finne gode løsninger.

Kompetansen advokatene får om bedriften og prosessen, er også en viktig årsak, mener Ryssdal.

– Vi kommer svært tett på selskapene vi jobber med, og utvikler en forståelse for hvilke behov bedriften har, samt for produkter, tjenester og bedriftens verdier; kunnskap som er helt avgjørende for å kunne gi best mulig rådgivning på vegne av bedriften.

Ryssdal påpeker at Yara er relevant når det gjelder noen av de største utfordringene i vår tid, som å skaffe nok mat til en økende befolkning, redusere klimautslipp og sørge for en bærekraftig utvikling av landbruket. – Det har stor betydning for motivasjonen å jobbe mot et felles mål som man ønsker å assosiere seg med.

Gjør karriere utenfor jussen

Internadvokater har også muligheter utenfor juridisk avdeling.

– Vi er et stort selskap med virksomhet i flere land, og det er gode muligheter for å gå over i kommersielle og andre stillinger dersom man ønsker det.

Bedriften har også ofte gode programmer for opplæring, forteller hun.

– Vi har nylig lansert en ny global læringsplattform, Degreed, som er en slags Netflix for opplæring, med spennende kurs fra anerkjente universitet og høyskoler. Dette gir gode muligheter for etterutdanning både innenfor jus og andre fagfelt, sier Ryssdal

Gode på balanse

Hun forteller at Yara har et stort fokus på balansen mellom arbeid og fritid.

– Jeg tror at bedrifter har ligget noe i forkant for å få til en bedre «work-life-balance». Jeg ser at mange trekker fram det som en viktig grunn til at de ønsker å jobbe hos oss. De trives også med ikke å ha et stort time- og faktureringspress. Vi tilrettelegger for at man skal få en god balanse mellom privatliv og jobb, selv om også vi har travle dager.

Juridisk avdeling i Yara har 60 advokater og medarbeidere globalt. Her er advokater fra Europa, Asia og Australia samlet i Oslo

Selskapets verdier og mål er viktige for de ansatte, påpeker hun, og viser til at Yara som selskap er relevant i forhold til noen av de største utfordringene i vår tid; å skaffe nok mat til en økende befolkning, redusere klimautslipp og sørge for en bærekraftig utvikling av landbruket.

– Vi ser at folk liker å jobbe med noe de synes er viktig. Det har stor betydning for motivasjonen å jobbe mot et felles mål som man ønsker å assosiere seg med.

Glad for advokatloven

Ryssdal er fornøyd med at advokatloven viderefører ordningen med internadvokater, og også styrker internadvokatenes uavhengighet.

– Uavhengighet er avgjørende for objektiv rådgivning. Det er derfor essensielt å ha et aktivt og bevisst forhold til temaet. Det fremgår av profesjonsutdannelsen, nå også advokatloven, at advokater skal opptre uavhengig.

– Nå er det også uttrykkelig lovregulert at vi ikke kan instrueres på den faglige utførelsen av arbeidet, og vi har et veldig sterkt oppsigelsesvern. Min arbeidsgiver kan ikke si meg opp på grunn av de faglige rådene jeg gir, sier Ryssdal.

Videre følger det av loven at internadvokater skal organiseres i en egen enhet som er adskilt fra resten av bedriften, og rapportere til øverste leder. Andre reguleringer som at man ikke skal ha bonuser som er knyttet opp til et bestemt utfall av en sak, er også med på å sikre uavhengigheten, påpeker hun.

Advokaters taushetsplikt er lovbestemt i advokatloven, og Ryssdal er glad for at det ikke gjøres noen forskjell på interne og eksterne advokater på dette punktet, slik blant annet Skatterådgiverutvalget foreslo i 2019.

– Taushetsplikten bidrar både til at klienten søker rettsrådgivning og til at advokaten kan gi sitt råd på korrekt grunnlag. Så lenge internadvokatens uavhengighet er tilfredsstillende sikret, er det ingen grunn til at det skal gjelde forskjellige regler for interne og eksterne advokater, sier hun.

I en bakhage og på taket dyrkes frukt, grønnsaker og urter som serveres i Yaras kantine. Avlingene er selvsagt gjødslet med produkter fra Yara.
Powered by Labrador CMS