Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Oppretter eget barnevern-utvalg etter EMD-dommer mot Norge

- Behov for et utvalg som er spesialisert på barnevernrett.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningen har bestemt seg for å opprette et eget lovutvalg for barnevern, og søker nå inntil fem medlemmer til dette utvalget, samt til lovutvalget for velferds- og trygderett.

Til nå har barnevernsområdet inngått i lovutvalget for velferdsrett, der senioradvokat Thorgeir Hole fra Simonsen Vogt Wiig er utvalgsleder.

Dette utvalget splittes nå i to.

Thorgeir Hole er leder av lovutvalget for velferdsrett.
Thorgeir Hole er leder av lovutvalget for velferdsrett.

Behov for spesialisering

Ifølge Hole er bakgrunnen for at utvalget nå deles opp, at det forventes et stort fokus på barnevern framover, deriblant en langvarig prosess med vurdering av norsk lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis.

- Lovutvalget for velferdsrett har et ganske bredt nedslagsfelt. Det innebærer både at utvalget får mange saker til behandling, og at utvalget har medlemmer med ulik kompetanse, som helserett, trygderett og barnevernrett. På bakgrunn av dette er det behov for et utvalg som er spesialiserte på barnevernrett, og som fullt og helt kan konsentrere seg om dette feltet, sier Hole.

Frist for å melde interesse, eller foreslå kandidater til de to lovutvalgene, er 30. mars. Kontaktperson er Trude Molvik i Advokatforeningen.

Flere oppgaver

Advokatforeningen skal gjennom lovutvalgene være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og høy kvalitet i foreslått lovgivning.

Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet, avgir uttalelser, kommer med råd, og gir svar på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde.

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgsmedlem har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.

Utvalgene består av inntil fem medlemmer, inkludert én leder. Arbeidet i utvalgene er ulønnet.