Illustrasjonsfoto: Thea N. Dahl

Fire barnevernssaker skal behandles i storkammer

Felles for alle er at det argumenteres med Strand Lobben-dommen fra EMD, eller at saken har berøringspunkter mot denne.

Publisert Sist oppdatert

Høyesteretts ankeutvalg har henvist fire saker om barnevern til behandling i Høyesterett, og i slutten av oktober bestemte justitiarius Toril Marie Øie at samtlige skulle behandles i storkammer.

En av sakene gjelder anke over dom om omsorgsovertakelse, samt omfanget av samvær, mens de øvrige tre gjelder anke over beslutninger om manglende samtykke til ankebehandling i lagmannsretten.

Felles for alle sakene er det at det argumenteres med EMDs dom fra storkammer, Strand Lobben mfl. mot Norge, eller at saken ellers har berøringspunkter mot denne.

De fire sakene er 19-131274SIV-HRET, 19-135171SIV-HRET, 19-140764SIV-HRET og 19-142877SIV-HRET. Alle vil bli behandlet i sammenheng mellom 4. og 7. februar 2020.

Etter loven kan saker av særlig viktighet behandles i storkammer. Da settes Høyesterett med elleve dommere framfor fem, som er det vanlige.

Powered by Labrador CMS