- De beste sakene er når man klarer å forhandle frem et forlik som gjør at begge parter føler de har vunnet, sier advokat Marte Svarstad Brodtkorb.
- De beste sakene er når man klarer å forhandle frem et forlik som gjør at begge parter føler de har vunnet, sier advokat Marte Svarstad Brodtkorb.

- Mange advokater er for opptatt av konflikt

Advokater, barnevernstjenesten, politiet, sakkyndige psykologer og tingrettsdommere var i dag samlet for å vurdere den nasjonale veilederen for foreldretvister under Aktørkonferansen.

Published

- Alle advokater som jobber med foreldretvister burde ha som "mantra" at vi håndterer tvister, ikke konflikter. Noen av oss har for stort fokus på konflikt. Vi har et ansvar i barnesakene og det er barnet som skal være fokus, understreker advokat Marte Svarstad Brodtkorb.

Hun har 20 år på baken som advokat, og jobber i hovedsak med strafferett og barnesaker. Til daglig deler hun lokaler med Kim Gerdts i firmaet Brodtkorb & Gerdts.

I år er Brodtkorb en av innlederne på Aktørkonferansen om foreldretvister i domstolen, arrangert av Oslo tingrett.

- Det er også viktig at vi advokater forbereder klienten godt før en sak reises for domstolen. Vi må bearbeide klienten og fortelle hva som fører fram og hva man bare kan glemme, fortsetter hun.

- En mer forutsigbar prosess

For om lag to og et halvt år siden kom den nasjonale veilederen for foreldretvister, og målet med konferansen er at den skal evalueres. Blant tilhørerne i salen sitter advokater, barnevernstjenesten, politiet, sakkyndige psykologer og tingrettsdommere - for å nevne noen.

Heldigvis er det ikke lenger slik at foreldretvister er uforutsigbare, forteller Brodtkorb fra talestolen.

- Før var det store forskjeller mellom eksempelvis Follo og Oslo, og jeg måtte ofte ringe til den aktuelle dommeren for å sjekke hvordan de likte å ha det. Nå håndterer vi foreldretvister og ikke konflikter. Der det tidligere var fravær av forutsigbarhet, er vi nå trygge i prosessen, sier hun.

Brodtkorb mener veilederen har vært med på å skape en felles struktur for behandling av foreldretvister.

- Det mest nyttige med veilederen er planmøtet. Det sikrer kvalitet og forutsigbarhet, og det tvinger aktørene til å tenke gjennom hva som er det viktige i saken allerede fra start. Det er avgjørende for meg å høre hva den andre prosessfullmektigen tenker og hvordan den andre prosessfullmektigen spiller sine kort, utdyper hun.

Hun er tydelig på at jo tidligere problemstillingene blir klargjort, jo bedre.

- Kanskje gjør det at advokatene forbereder seg bedre, kanskje sakene blir mer effektive, kanskje skal vi gi blaffen i effektivitet og møtes ansikt til ansikt for planmøte framfor å ta det på telefon fordi planmøtet nettopp er så viktig, undrer Brodtkorb.

<html><head></head><body> Tingrettsdommer Hanne Signe Nymoen forteller at Oslo tingrett behandler rundt 350 foreldretvister i året.</body></html>
Tingrettsdommer Hanne Signe Nymoen forteller at Oslo tingrett behandler rundt 350 foreldretvister i året.

Savner klar dommerstyring

Brodtkorb er tilhenger av dommerstyring og applauderer dommerne som evner å være tydelige.

- Dommere er gjennomgående grundige og dyktige, og har fokus på behandling og er opptatt av at vi skal få til en løsning til barnets beste. Noen ganger savner jeg likevel en litt klarere føring. Det er befriende med den dommeren som innimellom sier at "Vet du hva? Sånn er faktisk livet" når vonde følelser etter et brudd blusser opp i retten.

Hun mener det er advokatens jobb å luke ut de fæle historiene som ikke handler om hvordan motparten i realiteten er.

- Det er vårt ansvar å formidle klientens syn i retten, men det er også vår jobb å forberede klienten på det hun eller han skal møte nå. Jeg blir ofte frustrert når jeg har gjort nettopp dette, og så møter vi en motpart som starter på null – som ikke er forberedt. Det skal ikke starte på null når vi har kommet til forberedende rettsmøte, fastslår Brodtkorb.

Hun benytter også muligheten til å slå et slag for bruk av fullmektiger i foreldretvister.

- Det er et relevant spørsmål om man noen ganger skal si at enkelte saker er for vanskelige for fullmektiger. Det viktigste i barnesaker er at advokaten er godt forberedt og at advokaten forbereder klienten sin, og sjeldent er det noen som er så godt forberedt som fullmektiger når de skal i retten. Vi skal ha fokus på kvalitet og ikke hvem som fører den.

- Det er mange følelser

Til Advokatbladet sier Brodtkorb at hovedutfordringen med å håndtere foreldretvister er at klienten ofte er i en "krisesituasjon".

- Det er mange følelser - noen rasjonelle og noen ikke-rasjonelle.  Noen klienter tar imot veiledning, andre gjør det ikke. Utfordringene er forskjellige fra sak til sak, det er jo noe av det som gjør det spennende å jobbe med foreldretvister, sier hun og fortsetter:

- Noen ganger er det voldsproblematikk, noen ganger påstander om vold som kanskje ikke er reelle. Andre ganger er det kulturelle forskjeller. Noen ganger er barnevernet også inne i saken, mens det andre ganger er to ressurssterke foreldre, men hvor den ene vil flytte til et annet sted i landet. Her kan foreldrene ha like god omsorgsevne, men retten må likevel ta stilling til hvem barnet skal bo fast hos.

- Mange roper "ulv, ulv"

Også Hanne Signe Nymoen, avdelingsleder og tingrettsdommer ved Oslo tingrett, har en klar oppfordring til advokatene.

- Foreldretvister krever noe annet av advokater enn de vanlige sivile sakene. Særlig under mekling må advokatene kunne håndtere både egen part, motparten, evne å se barnets beste, samt opptre på en måte som demper konflikten, sier hun.

Nymoen sier alle bør tenke gjennom hvordan man opptrer og vurdere egen adferd i slike saker, og forteller at hun ofte opplever advokater som konfliktfremmende. Samtidig mener hun at bruken av midlertidig avgjørelser bør minimeres.

- Dommere opplever at det i veldig mange saker kommer en begjæring om midlertidig løsning, men vi mener dette er noe som kun skal brukes i de mest alvorlige hastesakene. Hvis ikke blir det som å rope "ulv, ulv".