Erik Mørch har holdt mange forelesninger for Foreningen 2 Foreldre, som er tilgjengelige på Youtube.
Erik Mørch har holdt mange forelesninger for Foreningen 2 Foreldre, som er tilgjengelige på Youtube.

Ber klienter om aldri å dusje naken om barna er hjemme

Advokat Erik Mørch mener altfor mange oppegående foreldre aldri får ha kontakt med barna sine.

Publisert Sist oppdatert

Erik Mørch er spesialisert innen barnerett, og har hatt mange klienter som er blitt beskyldt for overgrep av motparten, som oftest i kjølvannet av et turbulent brudd eller en senere emosjonell foreldretvist mellom foreldrene.

– Med ett unntak, gjelder dette mødre som anmelder fedre for overgrep mot døtre. Hvis vi ser på hvor mange slike fedre som etter bruddet blir anmeldt for overgrep, kontra hvor mange av dem som faktisk blir dømt, fremstår dette for meg stort sett som ikke noe annet enn en posisjonering for å få satt far på sidelinjen, i avgjørelsen om hvor barnet skal bo og hvor mye tid barnet skal ha med han.

– Sett utenfra, forbinder nok de fleste slike anmeldelser med «ingen røyk uten ild, det må jo være noe i det». De sakene jeg har hatt om dette, har dreid seg om oppegående omsorgspersoner, som har gjort en fatal feil, nemlig å velge feil mor til barnet sitt.

– For å minimere sjansen for at far, i en konfliktfylt foreldretvist med barnets mor, ender opp i en slik posisjon, er mitt klare råd å unngå å vise seg naken foran eget barn. Det er selvfølgelig helt unaturlig - og mange tenker at jeg overdriver, men min erfaring i slike saker viser dessverre at dette er helt nødvendig, sier advokat Erik Mørch til Advokatbladet.

– Falske anmeldelser

– Når noen blir anmeldt for overgrep, går systemet i panikkberedskap. Noen ganger blir det avklart raskt, andre ganger blir det lenge liggende som en mørk sky over den feilaktige anmeldte, i verste fall for resten av livet, poengterer Mørch.

– Beskyldninger om overgrep er svært alvorlig, hva skal man gjøre når dette skjer?

– Sakene må selvsagt tas på alvor, men det burde få større konsekvenser å komme med uholdbare beskyldinger som henlegges etter etterforskning fra politiet, og behandling i barnevern, domstoler, og sakkyndige. Jeg har til dags dato ikke hatt en eneste klient i en barnefordelingssak som er blitt anmeldt for seksuelle overgrep, og faktisk er blitt dømt for det.

– Når sakene henlegges, må man fremfor å si at man ikke vet om overgrepet har funnet sted, si at overgrepet ikke har funnet sted. Mange forsetter likevel med en tankegang om at «man vet jo aldri». Det holder ikke – er saken henlagt, så er den henlagt. Er du ikke enig i det, må du anmelde på nytt eller legge det bak deg. I dag ender man ofte opp med ikke å få samvær eller samvær under tilsyn også etter henleggelsen.

På den positive siden har han - i en dom fra tidligere i år - sett at far til slutt fikk omsorgen, etter å ha blitt beskyldt for overgrep i en sak som ble henlagt.

– Hvis falske anklager er et mønster fra en forelder, vil det være riktig å overføre omsorgen til den andre forelderen, så lenge dette er en oppegående person med en god relasjon til barnet.

Han mener vi har en kultur i Norge der kvinner slipper unna med langt mer enn menn i domstolene.

– Jeg tror mange vil være enige om at på dette feltet er det pr. i dag ikke likestilling i systemet. Jeg trodde dette skulle gå over, men det har det faktisk ikke gjort.

Positiv til barnelovsforslag

Om hovedregelen i foreldretvister blir delt omsorg, tror advokaten det vil bli langt færre saker enn i dag som må behandles i domstolene.

– Dette vi være et tydelig signal fra samfunnet til foreldre om viktigheten av at barn skal ha både mor og far i livet sitt. Forhåpentligvis blir det slik at foreldrene får omsorgen like mye, og så blir det unntaksregler for når dette ikke fungerer.

– Hvis motarbeiding av den andre forelderen er et mønster ved hos motparten, er løsningen å overføre barnets bosted til den andre forelderen, så lenge vedkommende er en samarbeidsvillig og oppegående omsorgsperson. Om man vet at det vil bli en slik konsekvens av å urettmessig motarbeide barnet ditt, og dets forhold til den andre forelderen, vil langt flere slutte med det. Da vil de ikke tørre det, påpeker Mørch.

Powered by Labrador CMS