Advokat Brynjar Meling har sammen med advokatene Carl Aasland Jerstad og Bjørn André Gulstad utarbeidet kravet.

Viggo Kristiansen krever 90 millioner kroner i erstatning

Viggo Kristiansen krever erstatning for å ha sittet i fengsel i 21 år urettmessig. - Jeg har ikke tro på noe stort avvik, sier advokat Carl Aasland Jerstad.

Publisert Sist oppdatert

Viggo Kristiansens totale krav, etter uskyldig å ha sittet fengslet i 21 år, er på drøye 90 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør om lag 60 millioner kroner oppreisning. 

- Mellom 70 og 100 millioner kroner har hele tiden vært vår målsetting, og det er der vi har landet, sier advokat Brynjar Meling til Advokatbladet.

Kravet skal være det nest største som er fremmet i historien. Statens sivilrettsforvaltning har siden 2021 behandlet et krav fra advokat Olle Nohlins klienter stort 106 millioner kroner. 

Carl Aasland Jerstad i Haver Advokatfirma.

Dagbladet omtalte saken først.

- Dette er naturligvis et reelt krav. At det endelige utmålte beløp skal representere noe stort avvik, har jeg ikke stor tro på, sier advokat Jerstad til Advokatbladet.

Som ekspert på erstatningsrett har Jerstad sammen med Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad fra Sjødin og Meling Advokatfirma utarbeidet erstatningskravet. 

Jerstad forteller at de tre har jobbet med kravet i lang tid, og at de har tatt utgangspunkt høyesterettspraksis ved utformingen av det. 

- Det er et krav som i første rekke har tatt utgangspunkt i Liland-dommen fra 1995. Videre har vi sett hen til HR-2022-980-A, der Høyesterett fastslo at oppreisningserstatningen skal utmåles ut fra to ganger grunnbeløpet i folketrygden (G-regulering). Dersom det utbetalte erstatningsbeløpet i Liland-saken skal korrigeres i henhold til G, vil det utgjøre om lag 42 millioner kroner i dagens pengeverdi, sier han.

- Videre har vi sett til dommen inntatt i Rt. 1997 s. 995. I tillegg medfører en rekke individuelle faktorer at vi runder opp til 60 millioner kroner i oppreisning, forteller Jerstad.

Viggo Kristiansen fikk tidligere i år tilkjent 10 millioner kroner i forskudd på erstatning. Dette beløpet vil gå til fradrag. 

Ifølge Dagbladet skal kravet som advokatene har sendt til Justisdepartementet være på hele 651 sider. Her dokumenteres det i detalj hva Viggo Kristiansen har vært utsatt for, fra han ble arrestert og siktet av politiet i Kristiansand høsten 2000, til løslatelsen i 2021.

Slik ser regnestykket ut

 • Oppreisning: 60 000 000 kroner.
 • Påført inntektstap: 9 392 884 kroner.
 • Framtidig inntektstap: 5 054 718 kroner.
 • Alderspensjon: 1 116 770 kroner.
 • Påførte utgifter: 1 473 350 kroner.
 • Rentekostnader lån far: 435 366 kroner.
 • Påslag for skatteulempe: 1 234 298 kroner.
 • Erstatningsrente påført inntektstap: 4 094 556 kroner.
 • Erstatningsrente påførte utgifter: 716 120 kroner.
 • Erstatningsrente rentekostnader lån far: 152 695 kroner.
 • Erstatningsrente årlig oppreisning: 1 758 178 kroner.
 • Erstatningsrente oppreisning fra 15.12.22: 4 386 667 kroner.
 • Kilde: Dagbladet

- Skulle bare mangle at det var et stort beløp

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr blir av mange tilskrevet en stor del av æren for at saken fikk tilstrekkelig oppmerksomhet, slik at den omsider ble gjenopptatt i februar i fjor. Han er klar på at erstatningen bør være historisk høy.

- Erstatningen bør være den største som er utmålt i Norge til nå, ettersom Kristiansen har vært fengslet uskyldig så lenge, utsatt for den verste ærekrenkelsen en kan tenke seg, sier han til Advokatbladet.

- Det skulle derfor bare mangle at det var et stort beløp. Samtidig er det mye penger. Vi får nesten bare vente og se, sier han.

Bjørn Olav Jahr, til venstre, var en av vinnerne av Rettssikkerhetsprisen 2023. Til høyre for han, Lars Mikkel Tronsrud og Halvard Sivertsen.

Et av de største kravene i historien

Foruten justismordet på Viggo Kristiansen, er Fritz Yngvar Moen tidligere blitt offer for dobbelt justismord, etter å ha blitt dømt for to drap som han ikke begikk i 1970-årene og som han siden ble frikjent for.

Også Per Kristian Lilland ble offer for justismord, da han i 1970 ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for å skulle ha drept to menn i 1969. Saken ble gjenopptatt i 1994, og Liland ble frifunnet.

Moen ble etter sin død tilkjent til sammen 16 millioner kroner i erstatning og oppreisning. Liland fikk en erstatning og oppreisning på 13 millioner kroner.

I 2021 sa forsvarer Arvid Sjødin at det ikke vil være unaturlig med et beløp mellom 20 og 30 millioner kroner i erstatning og oppreisning for Kristiansen. Tidligere uttalte han at summen også kunne bli høyere enn nevnte beløp. 

Brynjar Meling tar avstand fra et slikt beløp. 

- Jeg vet at det har blitt spekulert i tall tidligere, men ingen av oss har kommentert dette eksplisitt. Vi har aldri lagt oss på verken 30 eller 40 millioner. Helt siden vi startet med dette arbeidet har vi vært klare på at  kravet skulle ligge vesentlig høyere enn det, sier han. 

Viggo Kristiansens far og to brødre fulgte domsavsigelsen i Borgarting lagmannsrett

- Lidd hvert sekund

Det var i Agder lagmannsrett i 2002 at Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for voldtekt og drap på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen. 

21 år senere, den 15. desember 2022 var  en historisk dag for rettssikkerheten: Da avsa lagdommer Tonje Vang den frifinnende dommen for Kristiansen.

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år som følge av feilvurderinger av politiet, påtalemyndighet, domstol og gjenopptakelseskommisjonen, skrev Kristiansen i et åpent brev i kjølvannet av frifinnelsen. 

Powered by Labrador CMS