- Unnskyld, Viggo, sa justisminister Emile Mehl (Sp).

Skal granske hvorfor Viggo Kristiansen ble uriktig dømt, og hvorfor gjenåpningen tok så lang tid

Regjeringen skal nedsette et uavhengig granskningsutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Da justisminister Emilie Mehl (Sp) holdt pressekonferanse torsdag kveld, startet hun med å si at hun på vegne av regjeringen ville beklage uten forbehold til Viggo Kristiansen og hans nærmeste.

- Viggo, jeg vil si unnskyld for den uretten som du har måttet tåle. Du har blitt frarøvet store deler av ditt liv i frihet. Du har forsøkt å si fra, du har hevdet din uskyld, men du har ikke blitt hørt. Det er vanskelig å sette seg in i hvordan det har vært for deg, og gjennomføre en så lang forvaringsdom for forhold du nå er frifunnet for, sa justisminister Emilie Mehl (Sp) på en pressekonferanse torsdag 15. desember.

- Jeg ble dypt rørt av den storheten du har vist som menneske i dag, i den omtanken du har vist overfor de etterlatte og det de står i, sa Mehl.

- Hvorfor tok gjenåpningen så lang tid

Som rettsstat må vi lære av våre feil, fortsatte hun.

- Derfor vil regjeringen sette ned et uavhengig granskningsutvalg. Vi må finne ut årsakene til at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt, vi må klarlegge hvorfor gjenåpning ble besluttet etter så lang tid. Vi må finne ut hva vi kan lære og hvilke endringer det eventuelt er nødvendig at vi gjør, for å redusere risikoen for uriktige domfellelser i framtiden, og sikre at også gjenåpningsinstittutet fungerer godt.

Regjeringen tar sikte på å sette ned utvalget på nyåret, fortalte Mehl.

- På en dag som denne tenker jeg første og fremt på Viggo Kristiansen og hans nærmeste for den uretten som er begått mot ham, og på de etterlatte etter Lena og Stine Sofie, som ble frarøvet det mest dyrebare de hadde, og fortsatt står uten endelig svar så lenge etterpå.

Powered by Labrador CMS