Hele salen reiste seg for Arvid Sjødin da Forsvarergruppen inviterte til forsvarerseminar i helgen.

FORSVARERSEMINARET 2022

Arvid Sjødin fikk stående applaus fra 250 forsvarere

– Vi ble positivt overrasket over Riksadvokaten, sa han da han talte på Forsvarerseminaret. Les om veien videre i Baneheia-saken, og om Sjødins syn på Gjenopptakelseskommisjonen.

Publisert Sist oppdatert

– Fredag fikk vi vite at det har gått skikkelig gærent med rettsstaten. Viggo Kristiansen har urettmessig blitt forfulgt og satt til å sone straff for landets aller verste forbrytelse. Dette er en tragisk sak som reiser mange problemstillinger utover saken i seg selv. Det har gått ordentlig galt, sa Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson da han åpnet Forsvarerseminaret 2022.

Like før helgen ble det klart at riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ber Borgarting lagmannsrett om å frifinne Viggo Kristiansen i gjenopptakelsen av Baneheia-saken. I 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring for drap og seksuelle overgrep på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia.

Foran nær 270 tilhørere, inkludert omtrent 250 forsvarsadvokater, redegjorde Arvid Sjødin for arbeidet som Viggo Kristiansens forsvarer i samtale med NRK-journalist Olav Rønneberg. Da Sjødin gikk opp på scenen, ble han mottatt av sine bransjekolleger med stående applaus.

Kristiansen fornøyd med pressekonferansen

Sjødin fortalte at han snakket med en positiv Viggo Kristiansen i etterkant av riksadvokatens pressekonferanse.

– Gårsdagen var på en måte veldig overraskende. Vi var ikke i tvil om hvilken konklusjon riksadvokaten ville komme til, men det var en positiv overraskelse at riksadvokaten gikk inn i selve bevisvurderingen og fortalte hvorfor Viggo Kristiansen skulle frifinnes.

Olav Rønneberg og Arvid Sjødin.

– Jeg snakket med Viggo i forkant, som var veldig spent på pressekonferansen. Han var veldig fornøyd med måten saken ble lagt opp, samt den offentlige beklagelsen. Det var en stor dag for han og hans familie, sa han.

Det er Borgarting lagmannsretten som skal ta den endelige beslutningen i saken.

– Neste skritt er å møte i lagmannsretten, der statsadvokaten legger ned påstand om frifinnelse, og vi gjør det samme. Det er ventet å bli en kort prosess, sa Sjødin.

– Gjenopptakelseskommisjonen bør nedlegges

I denne saken stod vi overfor en etterforskning som var umulig å påklage, fortalte han.

- Dersom noen kunne gått inn som en klageinstans underveis i prosessen, ville den kunne vært avsluttet for lenge siden. Hele veien var det omstendigheter rundt etterforskningen som ikke stemte, men vi fikk ikke hjelp fra påtalemyndigheten eller riksadvokaten. Sikkerhetsventilen skal være påtalemyndigheten, men jeg mener vi bør få inn et eget organ.

– Hva mener du bør skje med Gjenopptakelseskommisjonen, spurte Olav Rønneberg.

– Kommisjonen bør legges ned. Det går ikke an å fungere og drive en virksomhet som skal avgjøre skyld eller uskyld på måten den er bygget opp.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) har varslet at hun vil nedsette et uavhengig utvalg til å granske Baneheia-saken.

– Mange mente jeg var idiot

Arvid Sjødin opplever at han ikke har fått noe støtte fra forsvarerstanden i arbeidet med Viggo Kristiansen.

– Mange mente jeg var en idiot som arbeidet med saken til Kristiansen.

Nå arbeider han med gjenopptakelse av Orderud-saken.

– Jeg skulle pensjonere meg, men så fikk jeg et enormt mas fra Per Orderud og Tore Sandberg, så jeg orket ikke si mer nei til slutt.

Powered by Labrador CMS