Camilla Jøtun ble uteksaminert fra UiO i 2004, og jobbet i Finansdepartementet frem til hun begynte i BAHR i 2008.
Camilla Jøtun ble uteksaminert fra UiO i 2004, og jobbet i Finansdepartementet frem til hun begynte i BAHR i 2008.

Skal bidra til å styrke BAHR på skattefeltet

Camilla Jøtun er ny partner i BAHR, og blir den femte kvinnelige av firmaets 39 partnere. Hun ser frem til å synliggjøre firmaets satsing på skatterett. Også Ole Andreas Dimmen er utnevnt som ny partner i firmaet. Han håper firmaet fremover vil bli sett på mer som en samarbeidspartner enn en oppdragstaker.

Publisert Sist oppdatert

Camilla Jøtun og Ole Andreas Dimmen er fra og med nyttår oppnevnt som nye partnere i Advokatfirmaet BAHR.

Jøtun kom til BAHR i 2008 fra Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hun var i tre år etter avsluttet embetseksamen.

- Helt siden jeg kom til BAHR har jeg vært tilknyttet firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Her har jeg først og fremst jobbet med skatterett, samt tilgrensede rettsområder som selskapsrett og kontraktsrett. De siste årene har jeg, sammen med Peter Hammerich, hatt ansvaret for markedsgruppens satsing på skatt og struktur, og dette vil også være mitt fokusområde fremover, sier Jøtun til Advokatbladet.

- Stor utvikling

BAHR har en ledende posisjon i det norske og nordiske markedet for juridisk rådgivning til kapitalforvaltning og private equity, forteller hun.

- I BAHR har jeg daglig jobbet med klienter som er ledende aktører innenfor kapitalforvaltningsbransjen i Norden, samt kolleger som er ledende på andre juridiske fagområder med relevans for kapitalforvaltning. Dette har gitt meg en unik mulighet til å opparbeide en ekspertise på de mange og komplekse skatte- og strukturspørsmål som gjør seg gjeldene for bransjen, sier Jøtun.

Både kapitalforvaltning som markedsområde og skatterett som fagområde er juridiske disipliner i stor utvikling, og som stadig blir en større del av BAHRs forretningsjuridiske rådgivning, ifølge Jøtun.

- Å bli tatt opp som partner i BAHR er noe jeg ser på med stor glede og ydmykhet. Jeg tror min hverdag som partner i BAHR vil være ganske lik det den er i dag. Samtidig tror jeg at jeg gjennom partnerrollen vil kunne synliggjøre og styrke BAHRs satsning på skatt og struktur. Dette ser jeg veldig frem til å ta fatt på, sier Jøtun.

Mest transaksjoner

Også kollega Ole Andreas Dimmen ser frem til syn nye hverdag som partner.

Ole Andreas Dimmen.
Ole Andreas Dimmen.

- Jeg er takknemlig for tilliten, og gleder meg til fortsettelsen. Som partner har man ansvar for mer enn sin egen hverdag, og jeg ønsker å bruke en slik lederrolle til å påvirke eiendomsgruppen og firmaet positivt, sier Dimmen.

Han mener det i rollen vil bli særlig viktig å bli enda bedre til å håndtere komplekse saker gjennom faglig utvikling, ved å lære av erfaringer, og tilpasse bistanden til klientenes ønsker og behov.

- Vi legger mye vekt på kommersiell forståelse i BAHR, og ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner heller enn en oppdragstaker. For egen del blir det mest fokus på transaksjoner, hvor vi har flere idéer til hvordan advokatbistanden kan utvikles i tiden fremover, sier Dimmen.

Partnerne i BAHR hadde i 2018 en gjennomsnittinntekt på 11,7 millioner kroner, ifølge ligningsoversikten i Finansavisen.