Thomas K. Svensen etterfulgte Morten Smørdal som managing partner i BAHR i fjor.

BAHR reduserer antall administrativt ansatte til fordel for en mer digital drift

- En fremtidsrettet organisering skaper behov for annen kompetanse og fører til overkapasitet, sier managing partner Thomas K. Svensen.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken meldte et av landets største advokatfirmaer, BAHR, at de nå jobber med å redusere antall administrativt ansatte til fordel for en mer digitalisert drift. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

- Ny teknologi og nye måter å arbeide på har ført til endringer i de fleste bransjer, også for advokater. En ny og mer fremtidsrettet organisering skaper behov for annen kompetanse og fører til overkapasitet i forhold til mer tradisjonelle forretningsstøttefunksjoner, sier managing partner Thomas K. Svensen til Advokatbladet.

- Vi påbegynte en prosess i fjor høst knyttet til dette. Vi har i tillegg gjennom de siste månedene klart å kombinere et høyt aktivitetsnivå med en helt annen arbeidsform enn den tradisjonelle, og det bekrefter behovet vi har for å tilpasse oss den nye hverdagen.

Ønsker en rask gjennomføring

Hvor mange stillinger som skal kuttes er foreløpig uklart, men Svensen sier målet er å gjennomføre reduksjonen gjennom frivillige ordninger.

«Det innebærer blant annet at de berørte vil få profesjonell bistand til de finner nye jobber. I tillegg tilbys de økonomisk kompensasjon», opplyser advokatfirmaet i en pressemelding.

- Vi har et oppdemmet behov for å gjøre tilpasninger, og vi vet at slike prosesser er krevende. Etter å ha arbeidet med denne prosessen siden høsten 2019, ønsker vi nå en rask gjennomføring. Samtidig skal vi gjøre dette på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dem som blir berørt, sier Svensen.

Han forteller at BAHR fremover vil jobbe i en struktur med færre manuelle operasjoner og grensesnitt, og økt utnyttelse av eksisterende og nye digitale verktøy.

- Disse endringene påvirker en rekke arbeidsprosesser hos oss. Advokatene vil oppleve en ny hverdag med nye arbeidsprosesser og en mer effektiv samhandling både internt og ut mot klientene. Samtidig vil støttefunksjonenes oppgaver endres og spesialiseres. Det vil merkes i hele organisasjonen.

Overskudd på 460 millioner

Ifølge DN hadde BAHR et overskudd på 460 millioner kroner i fjor. Kuttet i forretningsstøtte dreier seg ikke om penger, forsikrer Svensen til avisa.

– Denne prosessen handler ikke om kostnader, men om å gjøre nødvendige tilpasninger for å sikre at vi til enhver tid har riktig kompetanse og kapasitet for å opprettholde BAHRs markedsposisjon i en stadig mer digitalisert verden. For øvrig er vår ambisjon å opprettholde vår gode inntjening, sier han.

«BAHR går godt, og vi har hatt en solid start på 2020 med flere store og viktige oppdrag», skriver selskapet i den nevnte pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS