Illustrasjonsfoto/iStock/Sureeporn

Vil redusere pliktdelsarven til 15 G

JU§NYTT. Justiskomiteen vil at den beløpsmessige grensen skal ligge på like under 1,5 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Regjeringen foreslo i forslaget til ny arvelov – Prop. 107 L (2017-2018) - at den beløpsmessige grense for pliktdelsarven skulle være 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, det vil si ca. 2,4 millioner kroner.

Justiskomiteen avgav innstilling 30. april 2019 – Innst. 252 L (2018-2019). Her er den beløpsmessige grensen redusert til 15 G, det vil si i underkant av 1,5 millioner kroner. Det må legges til grunn at det også blir vedtatt.

Advokater må være oppmerksomme på dette både med henblikk på eventuelt å endre eldre testamenter og ved opprettelse av nye testamenter hvor det kan oppstå pliktdelsspørsmål.

Powered by Labrador CMS