Illustrasjonsfoto: iStock/Ferenc Cegledi

Grunnbeløpet i folketrygden opp 3000 kroner

JU§NYTT. Det vil si en økning fra 96.883 til 99.858 kroner.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Grunnbeløpet i folketrygden (G) har fra 1. mai 2019 øket fra 96.883 kroner til 99.858 kroner, det vil si en økning på 2975 kroner eller 3,07 prosent.

Dette innebærer blant annet at minstearven til gjenlevende ektefelle nå er henholdsvis 399.436 kroner (4 G) og 599.148 kroner (6 G), jf. arveloven § 6, samt at samboeres arverett etter arveloven § 28 b også er 399.436 kroner (4 G).

Den beløpsmessige grense for pliktdelsarven i ny arvelov (15 G), jf. § 50, ville følgelig vært kr 1.497.870 kroner. Videre følger det av skatteloven § 5-10 bokstav e) at erstatning for ikke-økonomisk skade for usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed er skattefritt inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, det vil si i dag inntil 149.787 kroner.

Grunnbeløpet har også betydning i andre sammenhenger utenom pensjoner, trygd og sosiale tjenester.

Powered by Labrador CMS