Knud Jacob Knudsen og Vjosa Maxhuni er advokater i Arntzen de Besche.

Har tatt initiativ til ny kontraktsveileder for byggeprosjekter i byggenæringen

- Miljøsertifisering og bærekraft må ikke bli noe som kommer på siden. Det må implementeres i avtalene på en tydelig måte, sier Arntzen de Besche-partner Knud Jacob Knudsen.

Publisert Sist oppdatert

Arntzen de Besche har i samarbeid med Grønn Byggallianse laget en kontraktsveileder for bruk av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

BREEAM

  • BREEAM er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg.
  • BREEAM-NOR-manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft.

- Bygg- og eiendomssektoren står for en vesentlig del av energiforbruket og klimagassutslippene i verden, og denne bransjen er kritisk for å nå bærekraftsmålene. Samtidig kan det være utfordrende å samordne miljøkravene og innarbeide disse i kontraktene slik at miljøhensynene faktisk blir ivaretatt, sier Arntzen de Besche-advokat Vjosa Maxhuni.

Hun legger til at Arntzen de Besche ønsker å være pådriver i det grønne skiftet ved å bruke sin juridiske kompetanse til å fremme bærekraft.

- Vi tok derfor initiativ til å lage en kontraktsveileder sammen med Grønn Byggallianse. Underveis i arbeidet har vi fått verdifulle innspill fra ulike bransjeaktører, samt Herman Bruserud som er fagansvarlig for entrepriserett ved Det juridiske fakultetet i Oslo, sier hun.

Kontraktsveilederen ble lansert under BREEAM-konferansen før jul der over hundre ledende bransjeaktører var påmeldt.

Se veilederen på nettsidene til Grønn byggallianse!.

- Må implementeres

Arntzen de Besche-partner Knud Jacob Knudsen er sentral i arbeidet.

– Det er i kontraktene at forpliktelsene i et byggeprosjekt fastsettes. Miljøsertifisering og bærekraft må ikke bli noe som kommer på siden. Det må implementeres i avtalene på en tydelig måte, sier Knudsen.

Ifølge ham er ikke miljø- og bærekraft alltid tilstrekkelig utdypet i kontrakter, selv når prosjektet skal BREEAM-sertifiseres.

– Kunnskapen ligger gjerne hos personer som har andre roller i prosjektet, noe som gjør at BREEAM-sertifisering ikke kommer så klart frem som det burde. Da risikerer partene å ikke oppnå miljøkvalitetene man har ambisjoner om. Du får ikke det du har bestilt eller sett for deg, fordi avtalen og forpliktelsene er uklare. Dette kan også skape unødvendige tvister, legger han til.

Holder miljøkravkurs

Mandag neste uke er Knudsen og Maxhuni blant foredragsholderne når JUS inviterer til et kurs om miljøkrav og sertifiseringsordninger i entreprisekontrakter.

I webinaret skal foredragsholderne se nærmere på bruk av miljøkrav i entreprisekontrakter og høre hvordan aktørene i bygg- og anleggsbransjen implementerer miljøkrav i sine kontrakter. I tillegg blir det et foredrag om sertifiseringsordningen BREEAM-NOR.

Også førsteamanuensis Herman Bruserud fra Universitetet i Oslo bidrar i en sekvens der det blant annet stilles spørsmål om hvordan gode miljøkrav i kontrakter implementeres, hva de rettslige konsekvensene ved implementering av ulike miljøkrav er og bruk av ulike miljøsertifiseringsordninger.

Neste versjon av BREEAM-NOR lanseres 28. februar. Ifølge Grønn Byggallianse vil EUs taksonomi bli en del av verktøyet der.

Powered by Labrador CMS