- Saken jeg jobber med er svært omfattende, og har vært utfordrende, sier Armin Khoshnewiszadeh, her fotografert i Røde Khmer-tribunalet.
- Saken jeg jobber med er svært omfattende, og har vært utfordrende, sier Armin Khoshnewiszadeh, her fotografert i Røde Khmer-tribunalet.

Armin (28) fra Oslo forsvarte folkemord-siktet i Kambodsja: - Føler meg både ydmyk og heldig

Norske Armin Khoshnewiszadeh var en del av forsvarsteamet til den folkemord-siktede tidligere Røde Khmer-toppen Meas Muth i Kambodsja. Det gjorde inntrykk.

Publisert Sist oppdatert

Armin Khoshnewiszadeh (28) fra Oslo er juristutdannet fra Universitet i Oslo. Ved siden av studiene har han bred internasjonal erfaring, blant annet fra den norske ambassaden i Haag. I april 2019 startet Khoshnewiszadeh som praktikant ved Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)Phnom Penh i Kambodsja.

Domstolen ble opprettet i 2001 for å behandle straffesakker knyttet til handlinger begått av Røde Khmer-regimet i Kambodsja mellom 1975 og 1979.

Etter praktikanttiden fikk han tilbud om å fortsette ved domstolen – denne gang som juniorkonsulent i forsvarsteamet til den tidligere militære lederen Meas Muth, som er anklaget for blant annet folkemord og slaveri.

– Saken startet opp i 2009, og har en enorm mengde dokumenter. Det vanskeligste for meg har vært å få et fullt bilde av alle problemstillingene i saken. I tillegg kommer det å skulle utrede juridiske problemstillinger på engelsk med et annet rettskildebilde enn det norske, sier Khoshnewiszadeh.

Armin Khoshnewiszadeh er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Armin Khoshnewiszadeh er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo

Internasjonalt team

Den anklagedes internasjonale hovedadvokat er amerikansk, mens praktikantene i teamet er fra Tyskland og Frankrike.

– Som praktikant bestod mye av jobben i å bistå i den skriftlige ankeprosessen.

Armins oppgave som konsulent har først og fremst vært knyttet til den muntlige høringen som fant sted i Røde Khmer-tribunalet denne høsten.

Tribunalet skal avgjøre om saken skal gå videre til vanlig domstolsbehandling, eller om tiltalen mot Meas Muth skal frafalles.

– For min del har det vært mye redigering av tekster, og hele spennet av juridiske oppgaver, inkludert å delta på strategimøter om hvilken vei vi skal ta. Domstolen bygger på det franske systemet med etterforskende dommere.

– Vår sak har en ganske interessant problemstilling. Den etterforskende dommeren må avgjøre om tiltalen skal frafalles, eller om det skal tas ut tiltale basert på etterforskningen. I motsetning til i Frankrike, hvor det bare er én etterforskende dommer, er det to dommere ved Røde Khmer tribunalet – en nasjonal og en internasjonal. Den nasjonale har kommet til at tiltalen bør frafalles, mens den internasjonale mener at det bør tas ut tiltale, sier Khoshnewiszadeh.

Saken er i skrivende stund til behandling i et såkalt pre-trial chamber, som vil avgjøre om tiltale skal tas ut eller ikke. Avgjørelsen vil være endelig.

– Forsvarerteamet mener tvilen bør komme den tiltalte til gode, og at tiltalen bør frafalles, sier Khoshnewiszadeh.

En avgjørelse er ventet i første kvartal 2020.

I 2016 deltok Armin på IBA-konferansen i Washington DC.
I 2016 deltok Armin på IBA-konferansen i Washington DC.

– Gjør inntrykk

Khoshnewiszadeh har bred erfaring fra å jobbe i et internasjonalt team, både fra verv i European Law Students' Association (ELSA) og International Bar Association (IBA).

– Jeg vil anbefale alle studenter å få litt internasjonal erfaring i studietiden, enten gjennom å bli kjent med utvekslingsstudenter, dra på utveksling, eller bli med i internasjonalt orienterte studentforeninger, sier Khoshnewiszadeh.

Han synes det har vært spennende å sette seg inn i kambodsjansk kultur, historie og politikk.

– Kambodsja er et land i rask endring, og beveger seg sakte nærmere Kina. En merkbar trend er den store kinesiske tilstedeværelsen i Phnom Penh.

– Hvordan oppleves det å jobbe med etterdønningene til et av de blodigste folkemordene i historien?

– Selvsagt gjør det inntrykk å lese om de grusomme hendelsene som rystet Kambodsja i nesten fire år. Jeg føler meg både ydmyk i møte med det kambodsjanske folk, og heldig som har vokst opp i et av verdens tryggeste hjørner. Samtidig er forsvarsarbeidet vi driver med en helt essensiell del av enhver rettsprosess, og forhåpentligvis vil arbeidet vårt ha en positiv effekt på den kambodsjanske advokatstanden, sier Khoshnewiszadeh.

PS: Armin Khoshnewiszadeh er fra og med 3. februar 2020 ansatt som juridisk rådgiver i Advokatforeningen.