Jon Wessel-Aas på Advokatlåven i Arendal sentrum.

– Her møter vi vanlige mennesker som er interesserte og har gode spørsmål om rettsstaten

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas ser frem til å utfordre politikerne, og vise dem noen av svakhetene i lovene de har vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

ARENDAL: I ettermiddagssolen på takterrassen til Advokatfirmaet Hald & Co i Arendal kickstartet Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas foreningens Arendalsuke-satsning mandag ettermiddag.

I en paneldebatt sammen med filosof Henrik Syse og Adele Matheson Mestad fra Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), ble rettsstaten – hva den er og hvordan det står til med den – satt på dagsorden.

Henrik Syse, Adele Matheson Mestad og Jon Wessel-Aas snakket om rettstaten da Arendalsuka startet mandag.
Henrik Syse, Adele Matheson Mestad og Jon Wessel-Aas snakket om rettstaten da Arendalsuka startet mandag.

– Vi kan ikke kalle det en rettstat hvis den ikke eksisterer for alle. Og for enkelte mennesker i Norge i dag, eksisterer rettsstaten bare på papiret, sa Wessel-Aas under debatten.

Demokratiet innrammes

Flere problemstillinger ble drøftet i panelet, og Mestad pekte blant annet på utfordringer knyttet til at rettsstaten og rettskildebildet blir mer komplisert etter hvert som internasjonale rettskilder rammer inn politikernes handlingsrom. Hun trakk frem NAV-saken som en god illustrasjon på problematikken.

– Kompleksiteten i dette bekymrer meg – at det nærmest trengs et granskingsutvalg og en høyesterettsdom for å fastslå hva som i det hele tatt er rettsregelen. Dette er et rettssikkerhetsproblem som vi snakker litt for lite om. Dette så vi også under pandemien, at reglene ble så kompliserte at folk ikke lenger visste hva de hadde lov til og ikke, sa Mestad.

Økt fokus på rettssikkerhet og rettsstat

Syse understreket at vi det siste året har fått en økt opptatthet av grunnleggende rettssikkerhets- og rettsstatsspørsmål, uten at folk nødvendigvis har vært klar over det.

Publikum fikk også anledning til å stille spørsmål til paneldeltakerne.
Publikum fikk også anledning til å stille spørsmål til paneldeltakerne.

–Denne utviklingen gir et viktig utgangspunkt. Det å være menneske er å være deltaker i livet, og rettsstaten trues hvis mennesker opplever at de ikke blir hørt. Jeg tror en av de virkelige utfordringene, som i særdeleshet ligger hos offentlige myndigheter, er å kommunisere godt når rettsstatens tannhjul er i funksjon. Dette er nok en av de vanskeligste sidene ved vårt samfunn, påpekte han under debatten.

Se hele debatten på YouTube her!

– Stiller sterkere

Advokatforeningen stiller, som Advokatbladet tidligere har omtalt, med hele ni ulike arrangementer i løpet av Arendalsuka.

– Vi har vært her før, men det er ikke noe tvil om at vi stiller enda sterkere i år. En del av vår virksomhet er å prøve å påvirke samfunnet på vegne av rettsstaten, og formidle temaer innenfor jussens verden – ikke bare til politikere, men også til allmennheten, sier Wessel-Aas til Advokatbladet.

Hald & Co-partnere Marianne Rodvelt (t.v.) og Magne Olsen (t.h.) sammen med Advokatforeningens generealsekretær Merete Smith på firmaets takterrasse.
Hald & Co-partnere Marianne Rodvelt (t.v.) og Magne Olsen (t.h.) sammen med Advokatforeningens generealsekretær Merete Smith på firmaets takterrasse.

Ser frem til rettssak som rollespill

På spørsmål om hva han selv gleder seg mest til trekker Wessel-Aas frem foreningens rollespill der de spiller en rettssak og publikum får være med å bestemme dommen.

– Det er kirsebæret på toppen av kaka. Tidligere har vi til og med måttet avvise folk i døren siden det har vært så fullt.

Temaet for rollespillet er sovevoldtekt, og han synes det er spennende å få mulighet til å utfordre politikerne på viktige problemstillinger.

– Politikerne sitter jo i denne fiktive rettssaken og lytter, og så ber vi dem om å ta stilling til hvordan de ville dømt. Vi utfordrer dem på å se hvor vanskelig lover og regler kan være, og hvor vanskelig det i praksis kan være å ta disse avgjørelsene. Kanskje viser vi også noen av svakhetene i lovgivningen de har vedtatt, sier Wessel-Aas.

Dette skjer på Advokatlåven i dag - alle debattene streames

Klokka 10 til 11 // Rettsstatsvalget 2021

Debatt: Rettsstaten avgjør hvor like vi er for loven – i et samfunn der stadig mer blir ulikt. Lar vi huset forfalle mens vi diskuterer fargen på kjøkkenet? Den norske rettsstaten fortjener en plass i den norske valgkampen.

Vidar Strømme er moderator. I panelet sitter Adele Matheson Mestad (direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter), Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen), Maria Aasen-Svendsrud (stortingsrepresentant Ap) og Emilie Enger Mehl (stortingsrepresentant Sp).

Se debatten her.

Klokka 13 til 14 // Den norske staten er sterk. Er den også rettferdig og snill?

Debatt: Bak begrepet «administrative sanksjoner» ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten?

Panelet vil bestå av førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved UiO, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Solveig Schytz (stortingsrepresentant V), Haagen Poppe (H) og Birte Simonsen (MDG).

Her er link til direktestrøm av debatten.

Klokka 15 til 16 // Fremtidens rettshjelp – en rettsstat for alle?

Debatt: I dag tjener mange for lite til å kunne betale for rettslig bistand, men for mye til å få fri rettshjelp.

Advokatforeningen og Gatejuristen inviterer til debatt om hvordan fremtidens rettshjelpsordning skal innredes.

Aslak Bonde er moderator. I panelet deltar Nina Walthinsen (Gatejuristen), Ingunn Foss (stortingsrepresentant, H), Maria Aasen-Svensrud (stortingsrepresentant, AP) og Ole Martin Juul Slyngstadli (Jussbuss).

Følg debatten live her!

Powered by Labrador CMS