Også i år inviterer Advokatforeningen, her ved generalsekretær Merete Smith og leder Jens Johan Hjort publikum i Arendal til Arendal gamle rådhus. Foto: Nina Schmidt
Også i år inviterer Advokatforeningen, her ved generalsekretær Merete Smith og leder Jens Johan Hjort publikum i Arendal til Arendal gamle rådhus. Foto: Nina Schmidt

Bør man i fengsel for offentliggjøring av et privat sex-bilde?

Advokatforeningen inviterer til ny rettssak som rollespill under Arendalsuka.

Publisert

Torsdag neste uke klokken 12 inviterer Advokatforeningen til rettssak som rollespill under Arendalsuka. I år er temaet deling av seksualiserte bilder på nett. Arrangementet finner også i år sted i Arendal gamle rådhus.

Saken aktørene skal ta stilling til er følgende: En ung gutt mottar et intimt bilde på mobilen, og legger det ut på Facebook uten å tenke seg om. Etter få minutter angrer han, og fjerner bildet. Bør han sone i fengsel? Og eventuelt hvor lenge?

Populært

- Veldig mange engasjerer seg i konkrete rettsaker, og har sterke meninger på sosiale medier om handlingen, dommen og gjerningsperson. Vårt rollespill i Arendal baserer seg på reelle saker, og involverer publikum i hele prosessen. Der opplever de at egne prinsipper og holdninger møter virkelige mennesker og skjebner – der det ikke er så lett å vite hvem man skal tro på, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen til Advokatbladet.

Når publikum og de tilstedeværende politikerne til slutt må ta stilling til skyld og straff, viser det seg ifølge Smith at det de trodde skulle være enkelt, i virkeligheten er smertefullt og vanskelig.

- Jeg tror det er dette som gjør at rollespillet har vært en suksess fra første dag – hvor vårt eneste problem er at vi må avvise folk i døra, påpeker Smith.

Profilerte advokater

Følgende aktører deltar i rollespillet:

Tingrettsdommer: Monica Haugedal

Forsvarer: Berit Reiss-Andersen

Aktor: Tomasz Edsberg

Bistandsadvokat: Mette Yvonne Larsen

I tillegg deltar også skuespillere fra Universitetet i Agder.

Se Advokatforeningens Facebook-arrangement for rollespillet her!

Arendalsuka arrangeres i år for sjuende gang, og er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Hele 1090 ulike seanser vil finne sted under Arendalsuka, som starter mandag 13. august og varer til lørdag 18. august. Alle arrangementene er gratis og åpent for alle.

 

Mandag kl. 16:00 -18:00

Menneskerettighetene - en demokratisk utfordring forutsetning og utfordring

Arrangør: Arendalsuka, Freds- og menneskerettighetssenterne (FMS) og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sted: Arendal kino

I 2018 feirer FNs menneskerettighetserklæring 70-årsjubileum.

Gjester fra inn- og utland vil blant annet diskutere:

 • Menneskerettighetssituasjonen globalt og nasjonalt.
 • Hvordan ungdom ser på menneskerettighetene.
 • Forutsetninger for politisk og praktisk menneskerettighetsarbeid i Norge.

Medvirkende:

 • Ine Marie Eriksen Søreide, utenriksminister (H)
 • Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet
 • Bojana Urumova, Europarådets visekommisjonær for menneskerettigheter
 • Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet
 • Kate Gilmore, FNs visekommisjonær for menneskerettigheter
 • Anna Perona-Fjelstad, generalsekretær i det europeiske Wergeland Senteret
 • Krzysztof Stanowski, direktør ved Senter for internasjonalt samarbeid i Lublin, Polen
 • Anniken Huitfeldt, leder i utenrikskomiteen (Ap)
 • Sveinung Rotevatn, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (V)
 • Jostein Hole Kobbeltvedt, direktør i Rafto-stiftelsen
 • Faten Mahdi al-Hussaini, samfunnsdebattant
 • Sandra Bruflot, leder av Unge Høyre
 • Mahni Hussaini, leder av AUF
 • Adele Matheson Mestad, assisterende direktør i NIM
 • Audun Myhre, direktør i stiftelsen Arkivet
 • Debattleder: Anine Kierulf, fagdirektør i NIM

Tirsdag kl.: 13:30 - 15:00:

Moderne slaveri i Norge - er det lov?

Arrangør.: Raftostiftelsen, Initiativ for etisk handel (IEH), Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl , "Akter banjer"

Slaveriet er ikke utryddet, det øker. Over 40 millioner mennesker er fanget i tvangsarbeid, og mange av dem produserer varer som selges i land som Norge. Flere og flere land vedtar lover mot moderne slaveri, men når skal norske politikere forby tvangsarbeid i våre leverandørkjeder?

Hvorfor kjøper vi fortsatt varer laget av barn og slaver i andre land? Og hva gjøres for å forhindre tvangsarbeid i Norge?

Sentrale politikere og representanter for Raftostiftelsen, Initiativ for etisk handel, og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, møtes til debatt om behovet for en norsk, moderne slaverilov.

Tirsdag kl. 14:00 - 14:45:

Med advokat på slep til NAV

Arrangør: Juristforbundet

Sted: Lille Andevinge

Må man bruke advokat for å få det man har krav på fra NAV? Må man klage for å få rett? Hvordan unngå usaklig forskjellsbehandling?

Medvirkende:

Gro Sandvold, Advokat, Advokat Sandvold AS

Tirsdag kl 15:00 - 15:45:

Hvordan forsvare et "monster"?

Arrangør: Juristforbundet

Sted: Lille Andevinge

Hvordan klarer en advokat å påta seg forsvaret av en som er siktet for alvorlige volds- eller sedelighetsforbrytelser?

Medvirkende:

Ida Andenæs, Advokat, Advokatfirmaet Elden DA

 

Tirsdag kl. 16:00 - 1645 

Nabokrangler er ikke lovløse

Arrangør: Juristforbundet

Sted: Lille Andevinge

Hvordan kan jurister bistå når det strides om for eksempel trær på tomtegrenser, vedlikehold av gjerder, ferdsel i strandsonen eller andre kilder til nabokrangler?

Medvirkende:

Einar Bergholm, Førstelektor/advokat, Institutt for eiendom og juss, NMBU

Onsdag kl. 10:00 - 11:00

Hatefulle ytringer mot kvinner på nett - en trussel mot ytringsfriheten

Arrangør: Amnesty Norge

Sted: Bankgården

Informasjon fra andre land viser at kvinner trekker seg tilbake fra digitale plattformer for meningsutveksling, samtidig som disse plattformene spiller en stadig viktigere rolle i hvordan landets politikk og samfunn utformes.

Vi ønsker og få til en offentlig debatt om konsekvensene, og spør hvilket ansvar myndigheter og de som driver online-plattformer har for å hindre slike overgrep.

Medvirkende:

Heidi Nordby Lunde, Stortingspolitiker, Høyre

Jette Christensen, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet

Lan Marie Berg, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Miljøpartiet De Grønne

Marjan Nadim, forsker, Institutt for Samfunnsforskning

 

Onsdag kl. 15:00 - 16:00

Doing-by-suing:

Rettsaker om menneskerettigheter og klima, strategisk tiltak eller bare en trend?

Arrangør: Fafo

Sted: MS Sandnes, "Fafobåten, 1. klassesalongen"

Det er et økende antall søksmål mot selskaper og myndigheter i flere land, hvor organisasjoner eller andre tar kampen for klima og menneskerettigheter inn i domstolene. Vi vil diskutere: Er det riktig og fornuftig å ta denne kampen inn i rettssalen? Hva kan dette føre til - for selskapene selv, men også for partene i arbeidslivet, for myndigheter og sivilsamfunn?

Medvirkende:

Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør, Virke,

Truls Gulowsen, Daglig leder, Greenpeace Norge

Ingrid Salvesen, Journalist

Mark Taylor, Fafo og Juridisk Fakultet , UiO

 

Onsdag kl. 17:30 - 18:30

Politisk bar med Gjerstad & Skard

Arrangør: Dagens Næringsliv

Sted: DN-teltet

Medvirkende:

Justisminister Tor Mikkel Wara og stortingsrepresentant og advokat Marit Arnstad møter Tore Gjerstad og Kristian Skard fra Dagens Næringsliv til en uformell barprat.

 

Torsdag kl. 12:00 - 14:00

Rettssak om deling av seksualisert innhold på sosiale medier

Arrangør: Advokatforeningen

Sted: Gamle Rådhus

Medvirkende: Tingrettsdommer Monica Haugedal, aktor: Tomasz Edsberg, advokat Berit Reiss-Andersen, bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen

Listen er ikke komplett, for fullstendig program se Arendalsuka.no