Advokatbladet kjører debatt om straffenivåene i seksuallovbruddssaker. Se den her!

Er straffene for strenge i noen seksuallovbruddssaker, og hvorfor varierer straffenivåene så sterkt?

Publisert Sist oppdatert

Våren 2023 ble en tidligere ustraffet mann i 20-årene dømt av Høyesterett til fengsel i ett år og fire måneder for å ha brukt en sovende kvinnes hånd til å masturbere seg i maks ett minutt.

Straffenivået i denne saken er helt uforholdsmessig og fremmed i vår strafferettstenkning, mener enkelte jurister, og viser til store ulikheter i straffenivåene i seksuallovbruddssaker.

En kvinnelig NAV-ansatt som utnyttet sin stilling til å skaffe seg sex med en asylsøker over flere måneder - og truet med at hans 12 år gamle bror ikke ville få komme til Norge - ble for eksempel dømt til fengsel i ett år og to måneder.

I vår var Straffelovrådets forslag til reform av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd ute på høring. Straffelovrådet foreslår å fjerne minstestraffene, og at domstolen må få frihet til å fastsette den straff som er passende i den individuelle sak.

Straffelovrådets forslag ligger nå til behandling i regjeringen.

Annenhver nordmann aner ikke hva straffenivået for voldtekt er - men vil likevel ha strengere straffer, ifølge en undersøkelse om rettsoppfatningen i befolkningen gjort av Oslo Met våren 2023.

Advokatbladets redaktør, Nina Schmidt, skal lede debatten.
Advokatbladets redaktør, Nina Schmidt, skal lede debatten.

Over åtti prosent svarte at de ønsker seg strengere straffer for voldtekt.

Samtidig mente hele seksti prosent av deltagerne at et passende straffenivå for sovevoldtekt av en beruset kvinne ville være ubetinget fengsel i under ett år - mens normalstraffen for et slikt forhold i realiteten er fire år.

Er straffenivåene i seksuallovbruddssaker på ville veier? Hva, om noe, bør endres?

Panelet består av:

  • Rune Bård Hansen, lagdommer og medlem av dommernes mediegruppe, Agder lagmannsrett
  • Henrik Bliksrud, advokat, Elden Advokatfirma
  • Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
  • Maria Zähler, politisk nestleder, Oslo FrP

Se debatten her!

Powered by Labrador CMS