Øverst fra v: Ivana Filipovic, Kaare Oftedal, Liv Monica Stubholt, Rune Opdahl, John Christian Elden, Caroline Skaar Landsværk, Berit Reiss-Andersen og Sverre Tyrhaug er blant advokatene som står på scenen i ulike arrangementer på Arendalsuka.
Øverst fra v: Ivana Filipovic, Kaare Oftedal, Liv Monica Stubholt, Rune Opdahl, John Christian Elden, Caroline Skaar Landsværk, Berit Reiss-Andersen og Sverre Tyrhaug er blant advokatene som står på scenen i ulike arrangementer på Arendalsuka.

Advokatene inntar Arendalsuka

Thommessen-topp Sverre Tyrhaug skal snakke om næringslivets beslutningspyramider, mens Schjødt-advokat Iselin Nybø skal snakke om gründere. Nærmere femti advokater deltar i år som foredragsholdere.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 140 stands, over 1700 arrangementer, mer enn 330 journalister og nær 100.000 besøkende. Det er straks tid for Arendalsuka!

Advokatforeningen og en rekke advokater og andre bransjeaktører vil sette sitt preg på den politiske festivalen i sørlandsbyen, som går av stabelen fra mandag 15. til fredag 19.august.

Kraft og makt

Klima, miljø og helse er de største temaene på Arendalsuka, og skal drøftes på hele 381 arrangementer.

Advokater bidrar på flere av disse: Partner Birgitte Jourdan-Andersen i Schjødt deltar i en debatt om hvordan norsk næringsliv kan bidra i den europeiske energikrisen, mens Haavind-advokatene Mari Reitzel Bjerke og Ivana Filipovic skal snakke om vannkraft.

Wikborg Rein arrangerer blant annet debatt om vindkraft på land, og der deltar partnerne Caroline Skaar Landsværk og Tormod Ludvik Nilsen.

DLA Piper Norway - som har sine debatter om bord på den elektriske fergen MS Brim - arrangerer blant annet debatt om energinasjonen Norge kan sies å ha blitt en falmende stormakt. Der deltar blant andre partner Kaare Oftedal.

Også BAHR setter energipolitikk på dagsordenen i flere debatter, blant annet om kraft og makt, og om grønn omstilling gjennom offentlig-privat samarbeid. Moderator i den sistnevnte debatten er partner Rune Svoren.

Liv Monica Stubholt - partner i Selmer og medlem av Energikommisjonen, er debattleder for en debatt om kjernekraft i Norge.

Kvinnelig ledere tema

Managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen sitter i panelet i Topplederdebatten, som arrangeres av FutureBoards, Aftenposten og E24. Temaet for årets debatt er kvinnelig lederskap.

Wiersholm-partner Rune Opdahl deltar i en debatt om økonomisk kriminalitet, og Selmer-partner Liv Monica Stubholt skal snakke bokstaven S i ESG ( Environmental, social, and governance), altså sosiale rettigheter, i en debatt arrangert av Selmer i samarbeid Digital Norway. Hjort-partner Liv Zimmermann i en debatt om byutvikling, mens både advokatene Berit Reiss-Andersen og John Christian Elden skal snakke om medienes innflytelse på straffesaker.

Wiersholm-partner Stig L. Bech er innleder og moderator i en debatt arrangert av ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen om galopperende kostnadsutvikling. Han deltar også i en debatt om mangfold i eiendomsbransjen med tittelen «The unusual subject: Hvem er eiendomsbransjen».

Wikborg Rein-partner Elisabeth Roscher skal snakke om sanksjoner og krig, og Schjødt-partner Iselin Nybø om gründere og politikk, mens Tonje Hovde Skjelbostad, daglig leder og advokat i Legalis, skal lede en debatt om boligmarkedet.

Advokat Silja Dagenborg i Advokatfirmaet Varder i Moss blir også å se i Arendal, og skal sammen med stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Venstre debattere skatte- og avgiftspolitikk for små og mellomstore bedrifter.

Åpenhetsloven, bærekraft, byggnæringen, personvern og byutvikling er andre temaer der advokater bidrar.

Hele programmet for Arendalsuka kan du lese her.

Advokatforeningen med sivil rettsstatsmelding

Advokatforeningen arrangerer i år 13 arrangementer i samarbeid med ulike organisasjoner.

Tirsdag morgen overrekker Advokatforeningen, i samarbeid med en rekke organisasjoner, sivilsamfunnets rettsstatsmelding til representanter fra de ulike politiske partiene.

I årstalen i 2020 oppfordret Advokatforeningen Stortinget til å lage en tilstandsrapport over den norske rettsstaten, der vedlikeholdsbehovet ble grundig analysert, i en såkalt rettsstatsmelding.

Politikerne har ikke etterkommet forslaget. Nå har Advokatforeningen sammen med en rekke organisasjoner laget en melding som har som formål å skape et mer sammenhengende bilde av den norske rettsstaten.

En rekke organisasjoner har samarbeidet med Advokatforeningen om meldingen, blant annet Norsk Redaktørforeningen, Abelia, Gatejuristen, JURK. Juristforbundet, Jussbuss, NHO, NOAS og Redd Barna.

«I vår rettsstatsmelding forsøker vi å trekke frem problemområder eller risikoområder der den norske rettsstaten bør trygges bedre», uttaler Advokatforeningen i programmet.

Advokatlåven i sentrum

Advokatforeningen har fått låne Advokatfirmaet Hald & Cos lokaler til sine arrangementer, som for anledningen er omdøpt til Advokatlåven.

Advokatlåven ble etablert under Arendalsuka i fjor, og tar sikte på å bli et samlingspunkt for advokater som også skal bidra til å synliggjøre Advokatforeningen og advokatene under festivalen.

Rollespill om utlendingsrett

I tillegg til seminarer og debatter, inviterer Advokatforeningen som tidligere år til en rettssak som rollespill. Utgangspunktet for saken er en dom fra virkeligheten, denne gang om utlendingsrett: Utlendingsmyndighetene ønsket å utvise en firebarnsmor som ga uriktige opplysninger på asylsøknaden sin for snart åtte år siden.

Publikum skal være jury i saken, sammen med en gruppe politikere.

Hjort satset mye på Arendalsuka i fjor. Her er: Finn Magne Prydz, Jens Christian Johansen, Harald Fosse, Kristian Brandt, Ola A. Hermansen, Liv Zimmermann, Sigve Braaten og Jørn A. Uggerud.
Hjort satset mye på Arendalsuka i fjor. Her er: Finn Magne Prydz, Jens Christian Johansen, Harald Fosse, Kristian Brandt, Ola A. Hermansen, Liv Zimmermann, Sigve Braaten og Jørn A. Uggerud.

Dette er Advokatforeningens arrangementer:

Mandag 15. august kl. 1600-1700
Rettsstaten i gode og onde dager
Hvilke mekanismer setter livet i en usikker verden i gang, og hvilke konsekvenser har det for vår rettsoppfattelse, våre verdier og fremtidens rettsstat?

Tirsdag 16. august kl. 0900-0945
Sivilsamfunnets rettsstatsmelding
Advokatforeningen har i samarbeide med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeidet en egen rettsstatsmelding. Nå skal den overrekkes til politikerne!

Tirsdag 16. august kl. 1100-1200
Strategiske søksmål - En ny trend i påvirkningsarbeidet?
I denne samtalen skal det diskuteres i hvilket omfang domstolene skal og kan brukes som et strategisk verktøy og en politisk plattform.

Fra venstre: Solveig Schytz (V), Haagen Poppe (H), Birte Simonsen (MDG), Jon Christian Fløysvik Nordrum og Jon Wessel-Aas deltok i fjorårets debatt om rettsstaten.
Fra venstre: Solveig Schytz (V), Haagen Poppe (H), Birte Simonsen (MDG), Jon Christian Fløysvik Nordrum og Jon Wessel-Aas deltok i fjorårets debatt om rettsstaten.

Tirsdag 16. august kl. 1300-1400
Barnas rettsstat
Redd Barna mener barn i Norge ikke har gode nok muligheter til å klage på brudd på FNs barnekonvensjon. Nå vil organisasjonen utfordre politikerne på hvordan vi kan styrke barns rettslige handleevne.

Tirsdag 16. august kl. 1500-1600
Sanksjoner og rettssikkerhet
Hvordan er rettssikkerheten når forvaltninger sanksjonerer borgere og virksomheter uten å følge de vanlige reglene for straff, og uten å involvere hverken politiet eller domstolene?

Onsdag 17. august kl. 1100-1200
Straffen som styringsmiddel
Hvilke prinsipper ligger til grunn for bruken av straff og andre sanksjoner som virkemidler? Når er straff nødvendig og berettiget? Og anvendes disse prinsippene konsekvent i straffe- og sanksjonslovgivningen?

Onsdag 17. august kl. 1400-1500
Medienes rolle i straffesaker
Hva er medienes rolle på strafferettens område, og hvilken grenser bør mediene sette for seg selv i måten de dekker straffesaker på?

Onsdag 17. august kl. 1600-1700
Livet på innsiden - kampen om verdige forhold bak murene
Uberettiget isolasjon og kroppsvisitasjon, manglende helsehjelp og aktivitetstilbud er hverdagen for mange innsatte. Manglende muligheter til rettslig bistand til å utfordre fengselsforholdene gjør at kontrollen med innsattes soningsforhold er svært begrenset.

Torsdag 18. august kl. 0900-1000
Rettshjelp i praksis - historiene bak
JURK og Jussbuss inviterer til samtale om rettshjelp til vanskeligstilte.

Caroline Hoff og Andreas Unneland var blant politikerne som fikk prøve seg som dommere da Merete Smith og Advokatforeningen inviterte til rettssak som rollespill i Arendal gamle rådhus i 2021.
Caroline Hoff og Andreas Unneland var blant politikerne som fikk prøve seg som dommere da Merete Smith og Advokatforeningen inviterte til rettssak som rollespill i Arendal gamle rådhus i 2021.

Torsdag 18. august kl. 1200-1400
Dommer for en dag
Advokatforeningen inviterer til rettssak som rollespill. Årets tema er hentet fra utlendingsretten, og er basert på en reell sak. En mor til fire barn ga uriktige opplysninger i sin asylsøknad for åtte år tilbake. Utlendingsmyndighetene mener familien må sendes ut av landet. Hva blir din dom i saken? OBS! Arrangeres i Arendal Gamle Rådhus!

Torsdag 18. august kl. 1200-1245
Kan vi redde verden med rapportering, åpenhet og klassifisering?
EU mener alvor med sine grønne målsetninger og tar i bruk hele verktøykassen for å dreie samfunn og næringsliv i en mer bærekraftig retning. Åpenhetsloven er et faktum og stiller krav til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vil åpenhetslovens aktsomhetsvurderinger styrke vernet av menneskerettigheter, og kommer de bærekraftige løsningene til å velges om de koster mer? Et arrangement i samarbeid med Wikborg Rein.

Torsdag 18. august kl. 1300-1345
Krig i Europa - Er sanksjoner den nye normalen?
Dette seminaret utforsker grensedragninger mellom sanksjoner og menneskerettigheter, og umulige avgjørelser, der viktigheten av sanksjonsetterlevelse må veies opp mot liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter. I samarbeid med Wikborg Rein.

Torsdag 18. august kl. 1600-1645
Innspill til ny rettshjelpslov
Regjeringen har forpliktet seg til å legge fram et forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget i løpet av våren 2023, men hva bør den inneholde?

Mer utfyllende program finner du her!

Powered by Labrador CMS