Miljøtrenden har også nådd advokatbransjen, forteller fra v. Mikkel Østhagen Hamar, Helene Vestergaard Larsen og Ove Vanebo i Kluge.
Miljøtrenden har også nådd advokatbransjen, forteller fra v. Mikkel Østhagen Hamar, Helene Vestergaard Larsen og Ove Vanebo i Kluge.

- Alle har fokus på klima og miljø

- Innenfor samtlige rettsgrener der det er store jobber, er det nå fokus på klima og miljø.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller senioradvokat og tidligere statssekretær Ove Vanebo i Kluge advokatfirma. Advokatbladet møtte ham sammen med to kolleger under Arendalsuka.

– Det vi ser som en særlig stor trend, i hvert fall blant våre klienter, er at det er et grønt skifte, også i jussen. Dette skjer innen plan- og bygningsrett, innenfor området skatter og avgifter, og innenfor offentlige anskaffelser; der det er et kjempestort marked på flere hundre milliarder kroner. Fokuset over hele linjen er på klima og miljøvennlige løsninger, sier Ove Vanebo.

Å være tilstede i Arendal er helt essensielt, mener Vanebo, som deltok på Arendalsuka sammen med kollegene Helene Vestergaard Larsen, sjef for markedsføring og forretningsutvikling, og Mikkel Østhagen Hamar, som er advokatfullmektig og jobber innenfor områdene offentlige anskaffelser og teknologi i Kluge.

– Her ser du hvem som er «first movers», hvem som tar grep, og i hvilken retning utviklingen går, sier Ove Vanebo.

– Vi skal yte best mulig rådgivning til våre klienter, og da er det nyttig å være her for å fange opp hva som rører seg akkurat nå, og hvor utviklingen går i fremtiden, supplerer Hamar.

Samarbeid med Zero

Han forteller ta Kluge nylig har inngått en samarbeidsavtale med miljøstiftelsen Zero.

– Vi ønsker å være helt i fronten av det grønne skriftet, og skal bistå Zero med rettslige problemstillinger i deres arbeid opp mot politikerne. Slik vil vi få vite hva fremtiden bringer, og fremtidens regler, som vi så kan rådgi våre klienter om, sier Hamar.

På Arendalsuka i år dreide godt over halvparten av arrangementene seg om klima eller digitalisering, forteller Vanebo.

– Jeg har ikke hatt munnen lukket i fem minutter, for overalt treffer vi på klienter og andre det er interessant å samtale med, sier han.

Arendalsuka er ikke bare et sted der man plukker opp trender og utviklingstrekk, men også et sted for å bygge nettverk, sier de tre Kluge-kollegene.

– Vi skal heller ikke underslå at det er gøy å være her. Men min kjepphest som advokat, er at for å kunne lykkes, så holder det ikke bare å kunne jussen. Skal du klare å utvikle deg selv, må du finne ut om det er noen som kan noe du ikke kan. Det er minst like viktig, sier Vanebo.