Tre av fire dommere har avholdt rettsmøter utenfor sitt faste kontorsted siste året.

Hver tredje dommer jobber femti timer eller mer i uken

En fersk undersøkelse fra Dommerforeningen viser at alle dommere jobber utover kjernearbeidstiden. Mange bruker helger og ferier for å komme á jour. Majoriteten opplever begrensede muligheter for å avspasere, og det foreligger ingen kompensasjonsordning. 

Publisert Sist oppdatert

I september sendte Dommerforeningen ut en undersøkelse til sine 520 medlemmer. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge arbeids- og reisebelastningen for dommerne i tingrettene og lagmannsrettene. Nå foreligger funnene.

Undersøkelsen viser at norske dommere jobber mye. Dessuten opplever majoriteten at det er begrensede muligheter for å avspasere, og det foreligger ingen formalisert kompensasjonsordning for den arbeidsbelastningen som reisevirksomhet medfører.

- Fortsetter det slik frykter jeg det vil gå ut over dommernes helse, rekrutteringen til domstolene og rettssikkerheten til innbyggerne, sier Kirsten Bleskestad, leder i Dommerforeningen, til Advokatbladet.

Hun forteller at Dommerforeningen ikke fant det naturlig å ta med høyesterettsdommerne i undersøkelsen. 

50 timer eller mer i uken

1 av 3 opplyser at de jobber 50 timer eller mer i uken. I snitt jobbes det mest i lagmannsrettene; her jobber dommerne 47,3 timer i gjennomsnitt. I tingrettene jobbes det til sammenligning 45,7 timer i gjennomsnitt.

Svært få har en normalarbeidsuke på 37,5 timer; kun 3 prosent oppgir å jobbe under 40 timer. 

Svært få dommere har en normalarbeidsuke på 37,5 timer.

- Heldigvis er dommere samvittighetsfulle arbeidstagere. Et vanligere problem er nok derfor at mange heller jobber mer enn det de skal, for å kunne levere fra seg den kvaliteten de er vant til – og som forventes, sier Bleskestad.

Jobber i helger og ferier

Dessuten oppgir de fleste dommere at det regelmessig jobbes i helger. Det oppgis at dette er nødvendig for å komme á jour med arbeidet. Om lag 18 prosent jobber hver helg og omtrent 30 prosent jobber hver annen helg. Kun 3 prosent av alle dommere oppgir at de aldri tar med seg jobben hjem i helgen.

Det jobbes også i feriene. 3 av 10 oppgir at de enten ofte eller alltid jobber i løpet av ferietiden. 45 prosent av dommerne medgir at de av og til jobber i ferier.

Dårlige avspaseringsmuligheter

Dommerne ble også spurt om avspasering. På spørsmål om hvorvidt dommerne hadde anledning til å avspasere den tiden de jobbet utover normal arbeidsuke (37,5 timers uke), svarte så lite som 3 prosent at dette alltid var tilfelle. 7 prosent svarte at muligheten ofte foreligger.

46 prosent av dommerne har sjelden eller aldri anledning til å avspasere den tiden de jobber utover normal arbeidsuke. Ingen av dommerne svarte at de ikke jobber utover kjernearbeidstiden.

3 av 10 har dårlig balanse mellom jobb og fritid

Undersøkelsen fra Dommerforeningen viser at 3 av 10 dommere opplever at de har dårlig balanse mellom jobb og fritid. 

Bare syv prosent av dommerne mener å ha en svært god balanse. På den annen side er det bare fire prosent av dommerne som opplever at balansen mellom jobb og fritid er svært dårlig.

Mange rettsmøter utenfor fast kontorsted

Dommerne ble også spurt om rettsmøter utenfor fast kontorsted.

75 prosent oppgir at de har avholdt rettsmøter utenfor sitt faste kontorsted det siste året. 20 prosent av dommerne har avholdt mer enn 20 slike rettsmøter. I tingrettene oppgir 70 prosent at de har avholdt ett eller rettsmøter utenfor sitt faste kontorsted. I lagmannsrettene er tallet 88 prosent.

Over halvparten oppgir at alle reiser til rettsmøter utenfor det faste kontorstedet ble gjennomført utenfor normalarbeidstid (08.00-15.30).

På spørsmål om det foreligger en formalisert avtale om kompensasjon for reisebelastning, svarer bare 3 prosent av dommerne ja. 71 prosent svarer nei, mens 26 prosent ikke vet. 

Ingen av dommerne i lagmannsrettene oppga at det forelå en formalisert avtale om slik kompensasjon for dem.

- Hvis denne utviklingen fortsetter, frykter jeg det vil gå ut over dommernes trivsel og helse, men også fremtidig rekruttering - om vi ikke alt ser slike tendenser. Flere domstoler har merket nedgang i antall søkere, og når man ser resultatene fra undersøkelsen vår, er det kanskje ikke så underlig, sier Bleskestad. 

Fakta om undersøkelsen

  • Formålet med undersøkelsen var å kartlegge arbeids- og reisebelastningen for dommerne i tingrettene og lagmannsrettene.  Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer i Dommerforeningen, med unntak av dommere i Høyesterett.  
  • Undersøkelsen ble sendt til 520 medlemmer. Svar kom inn fra 304 av disse. Den representative oppslutning var derfor på om lag 60 prosent. 
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. – 20. september 2023.
Powered by Labrador CMS