Professor emeritus Stein Evju innledet. Her i samtale med arrangør Ole André Oftebro fra Ræder. Foto: Katrine Lunke
Professor emeritus Stein Evju innledet. Her i samtale med arrangør Ole André Oftebro fra Ræder. Foto: Katrine Lunke

Diskuterte styringsrettens innhold

Advokatfirmaet Ræder arrangerte nylig temakveld om viktige spørsmål i arbeidsretten. Om lag seksti arbeidsrettsjurister deltok, både fra de store advokatfirmaene, fra organisasjonslivet, samt fra akademia, offentlig sektor, domstoler og Arbeidsretten.

Publisert

- Vi la opp til dyptpløyende samtaler der landets ledende spesialister kunne bryte meninger og tenke høyt om det som kanskje er de viktigste spørsmålene i arbeidsretten. Målet var refleksjon og økt forståelse, ikke å «vinne debatten», forteller partner Ole André Oftebro i Ræder, leder for faggruppen Arbeidsrett.

Professor emeritus Stein Evju, som var professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett ved UiO og som blant annet har vært ad hoc-dommer ved EMD og voldgiftsdommer, innledet med teoretiske refleksjoner om feltet.

- Han berørte blant annet hvilke disposisjoner som betegnes som utøvelse av styringsrett og hvilke normkategorier som er anvendelige ved vurderingen av om utøvelsen er rettmessig, forteller Oftebro.

Evju trakk opp de store linjene.

- Han var særlig opptatt av hva slags disposisjoner vi snakker om som utøvelse av styringsrett, samt den rettskildemessige og metodiske tilnærmingen til emnet, sier Oftebro.

Styringsrett vs. virksomhetsstyring

Ræder-advokatene Nils Lie (til v.) og og Ole André Oftebro ønsker velkommen. Sittende, fra v. Tron Dalheim, Christen Horn Johannessen, Kurt Weltzien og Stein Evju. Foto: Katrine Lunke
Ræder-advokatene Nils Lie (til v.) og og Ole André Oftebro ønsker velkommen. Sittende, fra v. Tron Dalheim, Christen Horn Johannessen, Kurt Weltzien og Stein Evju. Foto: Katrine Lunke

Evjus innledning ble etterfulgt av en samtale med advokat Kurt Weltzien fra NHO, advokat Tron Dalheim fra Arntzen de Besche og advokat Christen Horn Johannessen fra Parat.

- Advokatene hadde, naturlig nok, en mer praktisk tilnærming til emnet. Sentrale temaer under samtalen var forholdet mellom styringsrett og virksomhetsstyring, samt saklighetskravet og dets betydning for styringsrettens innhold og grenser, sier Oftebro.

Dro videre på fest

Den akademiske aftenen ble arrangert av Advokatfirmaet Ræders arbeidsrettsgruppe, som består av to partnere, to advokater og en advokatfullmektig.

- Ettersom arrangementet gikk parallelt med Advokatforeningens advokatfest, var det mange av deltagerne som fortsatte kvelden der, men en hard kjerne fortsatte diskusjonene hos Ræder til godt etter midnatt, forteller Oftebro.

SE FLERE BILDER FRA ARRANGEMENTET!

Professor Stein Evju, advokat Inger Unn Olsen og advokat Per Forsberg. Alle foto: Katrine Lunke
Professor Stein Evju, advokat Inger Unn Olsen og advokat Per Forsberg. Alle foto: Katrine Lunke
Om lag seksti arbeidsrettsjurister fant veien til Ræders nye lokaler i Diagonalebygget i Bjørvika.
Om lag seksti arbeidsrettsjurister fant veien til Ræders nye lokaler i Diagonalebygget i Bjørvika.
Fornøyde arrangører: Advokatene Nils Lie, Liss Sunde og Ole André Oftebro. Sjekk utsikten!
Fornøyde arrangører: Advokatene Nils Lie, Liss Sunde og Ole André Oftebro. Sjekk utsikten!
Kurt Weltzien, Christen Horn Johannessen og Tron Dalheim etter panelsamtalen.
Kurt Weltzien, Christen Horn Johannessen og Tron Dalheim etter panelsamtalen.