- For meg som advokat og sterkt faglig engasjert, er det utrolig moro å skulle lede dette arbeidet, sier Wiersholm-partner Jan Fougner til Advokatbladet. Foto: Henrik Skjevestad
- For meg som advokat og sterkt faglig engasjert, er det utrolig moro å skulle lede dette arbeidet, sier Wiersholm-partner Jan Fougner til Advokatbladet. Foto: Henrik Skjevestad

Arbeidsrettsekspert skal lede
nytt arbeidslivsutvalg

- Det er med jevne mellomrom viktig å stoppe opp og diskutere utviklingstrekk og konsekvensene av disse. Det er det utvalget skal gjøre, sier Jan Fougner.

Publisert   Sist oppdatert

I fredagens statsråd har regjeringen oppnevnt et nytt utvalg som skal se nærmere på rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Utvalget skal bli ledet av Wiersholm-partner og arbeidsrettsekspert Jan Fougner, og målet er å kartlegge framtidens arbeidsliv.

- Arbeidsmiljøloven bygger grunnleggende på at en arbeidsgiver ansetter arbeidstakere fast. Samtidig ser vi at nye tilknytningsformer blir stadig vanligere. Det er med jevne mellomrom viktig å stoppe opp og diskutere utviklingstrekk og konsekvensene av disse. Det er det utvalget skal gjøre. For meg som advokat og sterkt faglig engasjert, er det utrolig moro å skulle lede dette arbeidet, sier Fougner til Advokatbladet.

I vår var han selv aktuell med en rykende fersk «bibel» om norsk arbeidsrett.

Avgjørende for den norske modellen

Utvalget er satt sammen av de ulike partene i arbeidslivet; arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. Samarbeidet mellom disse har skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder, skriver regjeringen på sine nettsider.

Regjeringen mener måten arbeidslivet organiseres på kan være avgjørende for opprettholdelsen av den norske modellen og trepartssamarbeidet.

– Arbeidslivet står overfor store endringer, blant annet vil teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering påvirke arbeidsplassene våre framover, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

- Må ha et godt og oppdatert rammeverk

Statsråden understreker at det er viktig at relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer og mulige tiltak gjennomgås samlet med partene i arbeidslivet.

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet, samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie.

Utvalgsarbeidet strekker seg over to år, og skal munne ut i en NOU innen 1. juni 2021.

Fra Økokrim til Riksadvokaten

Nytt av statsråd er det også at sjefen for Økokrim, Trond Erik Schea, og statsadvokat Reidar Bruusgaard er utnevnt til førstestatsadvokater ved Riksadvokatembetet.

Schea har vært i Økokrim i drøye tjue år, de siste ti som leder.