– Advokater er rådgivere, og skal du være en god rådgiver, må du kunne forstå helheten. Mange er nå blitt veldig spesialiserte, jeg vil slå et slag for et bredt perspektiv, sier Jan Fougner, partner i Wiersholm.
– Advokater er rådgivere, og skal du være en god rådgiver, må du kunne forstå helheten. Mange er nå blitt veldig spesialiserte, jeg vil slå et slag for et bredt perspektiv, sier Jan Fougner, partner i Wiersholm.

– På 60-tallet hadde vi Maos lille røde.
Nå har vi fått Fougners store blå

Å satse på egne, fast ansatte folk gir de beste bedriftene, mener arbeidsrettsekspert Jan Fougner. Hans nye bok om norsk arbeidsrett kommer til å bli et standardverk på fagfeltet, spår flere av Fougners bransjekolleger.

Publisert

Boken gir en beskrivelse av arbeidsrettens grunnleggende prinsipper, og setter disse inn i en historisk og politisk sammenheng. Under et lanseringsseminar i Wiersholms lokaler i Oslo var ikke lovordene få.

– Allerede i innledningen løfter han blikket, og rammer inn faget på en presis måte. Dette er altså ikke bare en teoretisk lærebok om ett fagfelt, sa BAHR-partner Tarjei Torkildsen, som er leder av Advokatforeningens arbeidsrettsutvalg.

<b>NORSK ARBEIDSRETT </b><br><b>Forfatter: </b>Jan Fougner
<br><b>Forlag:</b> Universitetsforlaget 2019
<br><b>Sider: </b>1080
<br><b>Pris: </b>1199 kroner
NORSK ARBEIDSRETT
Forfatter: Jan Fougner
Forlag: Universitetsforlaget 2019
Sider: 1080
Pris: 1199 kroner

– Jeg vil si at dette er den viktigste boken på arbeidsrettsfeltet siden høyesterettsjustitiarius Pål Bergs bok fra 1930. At denne boken nå er kommet ut er en begivenhet, sa Torkildsen.

Bred kompetanse

Han fikk støtte av leder for juridisk avdeling i NHO, Margrete Meder.

– Det som slo meg da jeg leste boken, er hvor pedagogisk den er, sa Meder.

Arbeidslivsforsker og tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes tok også ordet.

– På 60-tallet hadde vi Maos lille røde. Nå har vi fått Fougners store blå, sa Hernes spøkefullt, før han stilte spørsmål om hvordan EU-retten har påvirket norsk arbeidsrett.

Fougner, som regnes som en av landets fremste arbeidsrettsadvokater, har lang erfaring fra begge sidene av bordet i arbeidsrettskonflikter.

Han har eksempelvis representert fagforeninger i arbeidskamp i mekling, sittet i Rikslønnsnemnda, og prosedert på vegne av fagforeninger i Høyesterett. Han har også ledet en rekke profilerte granskninger, som av Gerd-Liv Valla i forbindelse med Yssen-saken, og av Hydro, Yara, Unibuss, Adecco og Monika-saken.

– At jeg har vært med i alle roller, mener jeg er et viktig premiss for å kunne se helheten. Det var selvfølgelig en debatt i Wiersholm om vi som forretningsadvokatfirma skulle kunne representere fagforeninger. Det valgte vi å si ja til - for å kunne se helheten bedre. Vi tror det er gunstig for alle at det finnes aktører i bransjen som ikke bare representerer den ene siden, sier Fougner.

Skeptisk til midlertidighet

Å samarbeide og styre hånd i hånd med de ansatte er det viktigste budskapet i boken, mener Fougner.

– Veldig mange tenker optimalisering hele tiden, og ønsker kanskje å leie inn fra en utenlandsk base. Jeg tror det å satse på dine egne folk vil videreutvikle og til slutt gi de beste bedriftene, sa han.

– Tariffavtalesystemet har vært en lykke for Norge. Du må ha et gjensidig og forpliktende samarbeid med dine ansatte. Du må satse på egne folk. Vi er i en digitalisert tid, der det kan fremstå spennende å leie, eller kjøpe inn midlertidige tjenester. Jeg har tro på en modell der man starter noe, ansetter noen fast, jobber med dem, og utvikler bedriften sammen med de ansatte.