En ulovlig boligutbygging i Bærum kan bli svært dyr for utbyggeren.
En ulovlig boligutbygging i Bærum kan bli svært dyr for utbyggeren.

Åpnet ikke Digipost- nå krever kommunen 800.000 kroner

I to år hopet en tvangsmulkt og dagbøter seg opp i den digitale postkassen til en Bærumsmann i 60-årene som bygget på huset. Mannens advokat mener han må få slippe å betale boten.

Publisert Sist oppdatert

Etter et anonymt varsel om at en huseier i 60-årene i Bærum var i ferd med å utføre søknadspliktige byggetiltak, sendte kommunen mannen et digitalt brev via Digipost, der de ba om en redegjørelse for situasjonen.

Da brevet ikke ble besvart sendte de et nytt digitalt brev med pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning. Heller ikke dette brevet ble besvart, og kommunen sendte dermed et nytt brev der de ville vurdere å ilegge tvangsmulkt på 5000 kroner pr. dag pluss et engangsbeløp på 50.000 kroner.

Estate Nyheter omtalte saken først.

- Nabo informerte

Ifølge Estate Nyheter er det en nabo av huseieren som gjorde mannen oppmerksom på at det løper en sak mot ham fra byggesaksavdelingen i kommunen.

På dette tidspunktet, etter ett år, sender mannen et brev via post til kommunen, der han viser til at han ikke har fått noe brev om byggesaken fra kommunen.

Likevel fortsetter kommunen å sende brev til mannens digitale postkasse. I september 2019 blir det fattet vedtak om å iverksette de varslede bøtene. Heller ikke dette brevet skal mannen ha fått med seg. I april 2020, to år etter det anonyme varselet om utbygningen, er totalsummen av dagsbøter og tvangsmulkt oppe i 800.000 kroner - men denne fakturaen skal ha blitt sendt til mannens hjemmeadresse via vanlig postgang.

Da mannen mottok dette brevet tok han kontakt med kommunen, og påpekte at han aldri har brukt Digipost.

- Av den gamle skolen

Da kommunen avviser å droppe kravet engasjerer mannen advokat Helga Sophie E. Bocchetti fra Salomon Johansen.

Overfor Estate Nyheter forklarer hun at mannen er av den gamle skolen og foretrekker ordinær post fremfor digital post.

Bocchetti anfører at det følger av forarbeidene i til plan og bygningsloven at tvangsmulkt ikke kan innkreves hvis det foreligger «hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den ansvarlige».

– Vi avventer fortsatt svar fra kommunen, og har ikke hørt noe mer siden brevet ble sendt den 11. juni, sier Bocchetti til Advokatbladet.

Advokaten avviser derfor at kommunen kan kreve inndrivelse av tvangsmulkt. Hun har også bedt om at klagen gis utsettende virkning, slik at vedtaket om tvangsmulkten ikke effektueres før klagesaken er avgjort.

Bocchetti opplyser at huseieren fra Bærum er innstilt på å følge de pålegg som er fremsatt av kommunen, og at arkitekt vil bli engasjert for bistand til å søke om nødvendig tillatelse for tiltakene som er utført.