Digitaliseringssjef Trine Melsether og advokat Håkon Stalheim Meldahl i Thommessen.
Digitaliseringssjef Trine Melsether og advokat Håkon Stalheim Meldahl i Thommessen.

Thommessen med gratis rapporteringskompass

Har utviklet et verktøy som enkelt skal gi svar på om en virksomhet er omfattet av åpenhetsloven og taksonomiforordningen.

Publisert Sist oppdatert

To nye regelsett som påvirker norske virksomheter vil snart tre i kraft. Den 1. juli får åpenhetsloven effektiv virkning, mens det er forventet at «lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon mv», som gjennomfører taksonomiforordningen, vil tre i kraft i løpet av høsten 2022.

For å gjøre det lettere for landets virksomheter å avklare om, og eventuelt hvordan deres virksomhet treffes av de nye reglene, har advokatfirmaet Thommessen utviklet et såkalt rapporteringskompass.

–For de selskapene som lurer på om de er omfattet av regelsettene, gir verktøyet en rask og enkel indikasjon på om man er omfattet av loven eller ikke. Kompasset dekker både spørsmålet om åpenhetsloven kommer til anvendelse og om det foreligger rapporteringsplikter for selskapet etter taksonomiforordningens artikkel 8. Vi regner med at virkeområdet for åpenhetsloven alene vil omfatte om lag ni tusenbedrifter, forteller Håkon Stalheim Meldahl, advokat i Thommessen.

Eksempel på spørsmål i Rapporteringskompasset

Er virksomheten hjemmehørende i Norge?

Tilbyr virksomheten varer og eller tjenester i Norge eller utlandet?

Har virksomheten omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på regulert marked i Norge eller utlandet?

Er virksomheten et allmennaksjeselskap?

Hvor mange ansatte har virksomheten?

Kilde: Thommessens rapporteringskompass

Gir svar på mulige plikter

Basert på svarene virksomhetene avgir i rapporteringskompasset, skal man altså kunne få et svar på om man har plikter etter regelverkene.

Dersom virksomheten skulle ha slike plikter, vil det etter åpenhetsloven blant annet innebære en plikt til å foreta aktsomhetsvurderinger, plikt til å gi offentlig redegjørelse for disse vurderingene, samt plikt til tilgjengeliggjøring av informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative potensielle konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Taksonomiforordningen oppstiller rapporteringsforpliktelser for enkelte store foretak om i hvilken grad deres aktiviteter regnes som miljømessig bærekraftige.

Godt internt samarbeid

Thommessens rapporteringskompass er utviklet i et samspill mellom firmaets advokater og firmaets avdeling for innovasjon og utvikling.

–Det var advokatene med spisskompetanse på regelsettene som først så denne muligheten og dette behovet, og det var de som tok det opp med oss i innovasjons og utviklingsavdelingen. Hos oss skal det være kort vei fra advokaten som ser et behov hos klient, til en ferdig prototype. Kort vei har det også vært ved utviklingen av kompasset, forteller digitaliseringssjef Trine Melsether, digitaliseringssjef og leder for avdeling for innovasjon og utvikling.

–Arbeidet har vært fascinerende fra et advokatperspektiv. Idé har gått til prototype veldig fort, og samarbeidet har vært svært produktivt. Vi advokater gjør det klart for utviklerne hvor behovet ligger og hva vi ser etter, og dette bidrar til en bedre forståelse når produktet skal settes ut i livet, skyter advokat Meldahl inn.

Har opprettet eget innovasjons- og utviklingsteam

I 2017 etablerte Thommessen et eget team for arbeid med innovasjon og utvikling. Denne avdelingen utvikler blant annet egne produkter og tjenester for næringslivet. Formålet er å gjøre juridiske temaer mer tilgjengelige og forståelige.

–Teamet består i dag av seks personer, inkludert to utviklere. Det å ha et slikt team på huset mener vi er viktig for at tjenestene våre skal tilpasses klientene våre på en best mulig måte. Det blir funnet løsninger på komplekse problemstillinger internt, noe vi tror er bedre enn at eksterne aktører gjør arbeidet, sier Melsether.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Bak fra venstre: </span>Sigri Aas (prosjektleder), Philip Wold Linkas (utvikler). <span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Foran fra venstre:</span> Hege Sollie Johansen (kunnskapssjef), Trine Cecilie Woldsdal (digital konsulent), Trine Melsether (digitaliseringssjef) og Paul Vik (utvikler)
Bak fra venstre: Sigri Aas (prosjektleder), Philip Wold Linkas (utvikler). Foran fra venstre: Hege Sollie Johansen (kunnskapssjef), Trine Cecilie Woldsdal (digital konsulent), Trine Melsether (digitaliseringssjef) og Paul Vik (utvikler)

På Thommessens nettsider finner man en egen portal for digitale tjenester, kalt «ThommesenFlow».

–Innovasjons- og utviklingsteamet arbeider innenfor fire kategorier; prosjektverktøy, kunnskapsdeling, dokumentautomatisering og klientportal. Kompasset er det nyeste tilskuddet til kunnskapsdeling-kategorien, forteller Melsether.

Å få lov til å utvikle seg på «Thommessen-måten» er viktig, mener advokat Meldahl.

–Det er mange som forsøker å hevde seg i legal tech-bransjen. For at advokater skal kunne ta i bruk teknologiske virkemidler på en best mulig måte, er lagarbeid på tvers av fagområdene viktig. Vårt samarbeid med innovasjonstemaet har vært nøkkelen til å få omsatt vår juridiske kompetanse til et godt digitalt verktøy, sier han.

–Jussen må tilgjengeliggjøres

–Utviklingen av rapporteringskompasset ligger i kjernen av hva vi i Thommessen ønsker å gjøre, nemlig å tilgjengeliggjøre jussen. Vi ser hele tiden etter nye løsninger på hvordan vi kan gjøre nettopp dette, sier digitaliseringssjef Melsether.

– Som forretningsadvokatfirma er kunnskap vår desidert viktigste ressurs. Spesielt innen kunnskapsdelingskategorien har vi tilgjengeliggjort flere juridiske verktøy og hjelpemidler kostnadsfritt.

- I tillegg til rapporteringskompasset har vi også Thommessen Sustainability Database, hvor brukeren kan navigere i et stort omfang regelverk og initiativer innen bærekraft for å finne ut hva som er relevant for dem. Vi håper at disse verktøyene kan være til nytte både for klienter og andre. For oss er det en del av kunnskapsformidleroppgaven er å utforme slike verktøy, sier advokat Meldahl.

Powered by Labrador CMS