Justitiarius Toril Marie Øie svarte på  kritikken som kom frem i advokatforumet før jul.
Justitiarius Toril Marie Øie svarte på kritikken som kom frem i advokatforumet før jul.

- En av fem straffedommer fra Høyesterett er uten prinsipiell interesse

– Advokatene har ingen grunn til å bekymre seg for at Høyesterett nå er så opptatt av prinsipielle avgjørelser at domstolen glemmer å rette opp feil, sier justitiarius Toril Marie Øie.

Publisert

Ankeutvalget avsa i fjor dom i elleve straffesaker og i fire sivile saker, og alle disse sakene var uten prinsipiell interesse, fortalte justitiarius Toril Marie Øie da Høyesterett i midten av januar arrangerte pressefrokost.

– Hadde sakene hatt prinsipiell interesse, ville de ha blitt henvist til avdeling. Sakene ankeutvalget tar opp, behandles ved dom fordi det er klare feil ved lagmannsrettens behandling eller resultat, fortalte Øie.

Informasjonen kom som svar på kritikk som ble reist da Høyesterett arrangerte Advokatforum, en møteplass mellom advokater og domstolen, i november i fjor.

– I Advokatforumet kom det frem at advokatene var litt bekymret for at vi nå, som vi er en tilnærmet rendyrket prejudikatdomstol, ikke behandler saker for å rette opp feil resultat. Men det er nettopp av den grunn at ankeutvalget har mulighet til å avsi dom i saker, sa Øie.

«Hjemme-alene-fest»

I Advokatforumet fikk domstolen kritikk for å vektlegge prejudikat-funksjonen på bekostning av å korrigere opplagte feilavgjørelser. Glittertind-advokat Nils-Henrik Pettersson mente dette utgjorde en «hjemme-alene-fest» for lagmannsrettene, mens Marius Dietrichson i Forsvarergruppen advarte mot utviklingen.

Les: Advokater møtte dommere i Høyesterett: Ber om ankenekt-begrunnelser og mer åpenhet

Høyesterett avsa i 2018 dom i 118 saker. Av disse var 54 straffesaker, inkludert dommene avsagt i ankeutvalget. Tallet viser at antallet straffesaker har vært stabilt de siste årene, ifølge Øie.

– Derfor kan man uten videre slutte at når Høyesterett i 2018 avsa 11 av 54 dommer i ankeutvalget, så betyr det at tyve prosent av straffedommene ble avsagt uten at sakene hadde prinsipiell interesse, sa Øie.

Hun understrekte også at selv om Høyesterett nå har flere utredere enn tidligere, så har ikke denne gruppen fått økt innflytelse.

– Dette er ikke tilfelle. Utrederne er tilretteleggere, forenkler dommernes arbeid, bidrar til kvalitetssikring, hyppigere saksavvikling og ensartede rutiner, men avgjørelsene treffes av dommerne alene, sa Øie.

Se Høyesteretts årsmelding for 2018 i mobilvennlig versjon her, og PC-versjon her.

Powered by Labrador CMS