Finn Bjørnstad er managing partner i Wikborg Rein

- Vi tilbyr daglig oppdrag til fastpris

- Nils Thommessen og Ally slår inn åpne dører når de etterlyser fastpris i bransjen, mener managing partner Finn Bjørnstad i Wikborg Rein. Ifølge flere av landets ledende advokatfirmaer foretrekker mange klienter uansett fremdeles timepris.

Publisert Sist oppdatert

PBåde DNB og Handelsbanken etterlyser nok en gang en større vilje blant advokatfirmaene til å tilby flere tjenester til fastpris, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi ønsker først og fremst å avtale fastpris når vi kjøper juridiske tjenester. Det er vår klare forventning. Det stimulerer til effektivitet, noe timeprismodellen ikke gjør. Brutte forventninger dersom noe koster mer enn man trodde, er alle skuffelsers mor, sier juridisk direktør Helge Lundestad i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.

Juridisk direktør Audun Moen i DNB har som Advokatbladet tidligere har omtalt, satt seg som mål om at 50 prosent av de juridiske tjenestene de kjøper skal skje til fastpris.

– Å bevege seg bort fra timespriser og over til mer fastpris, har vært vanskeligere enn jeg trodde. Ikke minst krever det mer av oss som innkjøpere. Vi må på et tidlig tidspunkt være klare på hva vi ønsker at firmaene skal gjøre, sier Moen til DN.

Også tidligere Wiersholm-MP Nils Thommesen, og det nyoppstartede Ally advokater har utpekt timeprisingen til en av de største utfordringene i bransjen.

– Forretningsmodellen i advokatbransjen hvor ingen er langsiktig eiere, fører til at mange er mer opptatt av egen kortsiktig vinning i stedet for å bygge selskapsverdier over tid. Det materialiserer seg også i prisingsmodellene, uttalte Thommessen til samme avis.

- Passer godt ved stor forutberegnelighet

Managing partner Finn Bjørnstad i Wikborg Rein opplyser til Advokatbladet at firmaet allerede i dag tilbyr fastpris på flere type oppdrag.

- Gjennom DN og uttalelser fra Nils Thommesen får man inntrykk av at advokatfirmaene ikke tilbyr fastpris. Det er feil - vi har en god dialog med våre kunder om bruk av flere typer prisingsmodeller, inkludert fastpris. Fastpris passer godt i mindre, ikke så kompliserte saker med stor forutberegnelighet, og vi tilbyr daglig fastpris på denne type oppdrag, sier Bjørnstad.

Han legger til at det i de større og kompliserte sakene er et litt annerledes bilde, og at firmaet der typisk vil dele opp oppdraget for å kunne gi fastpris på arbeidsstrømmer som det er mulig å definere tydelig nok.

- Det er helt vanlig i dagens marked. Vi er godt rigget og positive til enda mer fastpris. Det er nok spesielt to grunner til at fastpris ikke blir mer brukt. For det første at noen oppdrag eller arbeidsstrømmer i et oppdrag er vanskelig å definere og ramme inn. Det andre er at kunder har lite lyst til å betale en premie for en fastpris, og de er i stor grad fornøyd med å få et estimat som de vet at det skal mye til for at advokatfirmaet overskrider, sier Bjørnstad.

Han understreker at de som advokatfirma trenger mer tid med kunden og grundige analyser internt før de gir fastpris, og at det ofte ikke er tid til dette.

- Kundene har som regel forståelse for at vi ikke bare kan gi en pris i blinde. Utfordringen er å definere oppdraget godt nok slik at det gir grunnlag for å vurdere hvilken kompetanse det er behov for og hvilke advokater som skal settes på oppdraget, hvilke systemer vi kan ta i bruk for å effektivisere arbeidsprosessene og ikke minst en tidsplan for gjennomføring av oppdraget. En fastpris har liten verdi dersom det skal tas mange forbehold, påpeker Bjørnstad.

- Slår inn åpne dører

Han mener Nils Thommessen og Ally slår inn åpne dører når de etterlyser fastpris.

En fastpris har liten verdi dersom det skal tas mange forbehold,

Finn Bjørnstad, managing partner Wikborg Rein

- Fastpris har vært vår hverdag i lang tid. Formålet med fastpris sett fra kundens perspektiv er ikke bare å få billigere advokattjenester, men å få de beste advokatene til å gjennomføre advokatoppdragene mer kostnadseffektivt. Det har vært investert betydelig i slik effektivisering i de store advokatfirmaene de siste fire-fem årene. Jeg er trygg på at våre kunder verdsetter det, selv om media ønsker å tegne et bilde av oss som konservative, uten kraft til fornyelse, sier Bjørnstad.

Han legger til at fastpris som oftest vil være aktuelt i forbindelse med rammeavtaler og klart definerte oppdrag.

- Vi etterkommer dette gjerne når klientene ønsker det. Samtidig opplever vi ofte at klientene i praksis heller ønsker at vi skal utføre oppdraget på timepris. Det kan skyldes at omfang og kompleksitet kan være vanskelig å fastsette i en tidlig fase av et oppdrag, og at klientene opplever at vi uansett arbeider raskt og effektivt.

Nils Thommessen:
-Ikke min mening å sparke inn hverken åpne eller lukkede dører

-Det er ikke min mening å sparke inn hverken åpne eller lukkede dører. Og det er absolutt riktig som Finn Bjørnstad sier at mange firma i Wikborgs liga, som Ally hverken er eller skal være i nærheten av, har store kunder som ofte ber om at hele eller deler av store oppdrag fastprises. Mange firmaer fastpriser enkelt-produkter, sier Nils Thommessen i Ally.

- Ally arbeider blant annet med å forenkle, produktifisere, digitalisere og tilgjengeliggjøre juridisk rådgivning på nye måter. Det vil naturlig begynne med produkter og systemer for fastprising. Vi sammenligner oss ikke med de etablerte firmaene, det er vel så mye de mange spennende legal-tech initiativene vi følger med på. Ally skal nok ligge litt nærmere disse enn de etablerte firmaene, sier Thommessen.

Wiersholm: - Svært bevisste på store effektivitets- og kvalitetskrav i timepris

Managing partner Morten Goller i Wiersholm ser ingen spesielle utfordringer med fastpris kontra timepris, gitt at det er relativt klart hva oppdraget går ut på, og understreker at firmaet i mange år har tilbudt klientene fastpris.

- Som oftest er det aktuelt i forbindelse med rammeavtaler og klart definerte oppdrag. Vi etterkommer dette gjerne når klientene ønsker det. Samtidig opplever vi ofte at klientene i praksis heller ønsker at vi skal utføre oppdraget på timepris. Det kan skyldes at omfang og kompleksitet kan være vanskelig å fastsette i en tidlig fase av et oppdrag, og at klientene opplever at vi uansett arbeider raskt og effektivt, sier Goller.

- Vi er svært bevisste på at det i en timepris også ligger store krav til effektivitet og kvalitet. En fordel med timepris er at det er klientenes fortjeneste om et oppdrag kan løses raskere enn forventet, sier Goller.

Han fremhever at det for Wiersholm er viktig å ikke bare ha én prismodell, men fortsatt å kunne tilby de modellene som er riktig for klientene avhengig av oppdragets karakter, enten det er timepris, fastpris eller en annen prismodell.

- Også fremover vil det være behov for forskjellige modeller. Det er ikke all rådgivning som kan pakkes inn som et produkt og selges til fastpris. Uansett handler det for vår del om å gi klientene best mulig bistand til en riktig pris, uavhengig av modell, sier Goller.

Managing partner Morten Goller i Wiersholm.

Også i Thommessen har de ofte diskusjoner om alternative prisingsmodeller med klientene, inkludert fastpris, forteller Managing partner Sverre Tyrhaug.

- Vi leverer mange oppdrag til fastpris, sier Tyrhaug.

Krever grundige avklaringer

Han understreker at man ved fastpris i større grad må jobbe med avklaringer av oppdragets omfang i startfasen.

- For noen oppdrag er dette relativt greit, mens det for andre oppdrag er mer krevende fordi det er uklart både hvilke oppgaver vi skal gjøre og omfanget av dette, sier Tyrhaug.

- Vår virksomhet er bygget på tillitt, og våre klienter vet at vi jobber effektivt med dem for øye, og melder generelt at vår bistand tilfører dem en verdi som minst tilsvarer det de har betalt, sier managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen.

- Det kan brukes et bilde at man ønsker å bygge et hus, og det har vi gjort ofte før, men vi trenger å vite antall kvadratmeter, antall bad, spesielle ønsker eller tilpasninger, om det må påventes naboklager eller utfordringer med planmyndigheter mm. Dette krever et samarbeid mellom oss og våre klienter. Noen ganger ender dette i fastpris, andre ganger kanskje i budsjettet basert på faser i et prosjekt, andre alternative prisingsmodeller som for eksempel målpris, eller at man ender med timepris kombinert med løpende avrapportering og tett dialog, sier Tyrhaug.

- Vi ser at svært mange klienter fortsatt foretrekker timepris, men at de er opptatt av budsjettering, forventningsstyring, løpende oppdatering av påløpte kostnader, og «out of scope»-diskusjoner om det skjer uventede ting eller oppdraget av andre grunner utvides, sier Tyrhaug.

Powered by Labrador CMS