–  Aktørportalen er moden teknologi nå. Den er utprøvd gjennom mange år, og alle barnesykdommer er borte. Nå er den brukervennlig, trygg og stabil, forteller tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle. Foto: Thea N. Dahl
– Aktørportalen er moden teknologi nå. Den er utprøvd gjennom mange år, og alle barnesykdommer er borte. Nå er den brukervennlig, trygg og stabil, forteller tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle. Foto: Thea N. Dahl

Aktørportalen obligatorisk fra i dag

Fra og med lørdag 15. september er det obligatorisk å bruke Aktørportalen, i de domstolene som har tatt den i bruk. Mandag 17. september står Oslo tingrett klar til å hjelpe advokater i gang.

Publisert

Kommunikasjonssjef Irene Ramm i Oslo tinghus forteller at domstolen har satt av hele mandag 17. september til å svare på spørsmål og hjelpe advokater og advokatassistener til å komme i gang med Aktørportalen.

-  Tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle skal også holde to foredrag denne dagen, klokka 12 og klokka 15, forteller Ramm.

Arrangementet er i rom 283 i Oslo tinghus fra klokka åtte til 16.

Les mer om arrangementet på Facebooksiden til tinghuset her.

Alle skal med

Alle domstoler vil være knyttet til portalen i løpet av høsten 2018.

Det betyr at advokater må bruke Aktørportalen – og ikke papir - i kommunikasjon med domstolene når man opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker, eller fremsetter krav om salær. Jordskifterettene tar i bruk Aktørportalen i løpet av 2019.

Les mer om Aktørportalen og om når de ulike domstolene kobler seg på her!