– Aktørportalen er moden teknologi nå. Den er utprøvd gjennom mange år, og alle barnesykdommer er borte. Nå er den brukervennlig, trygg og stabil, forteller tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle.

– Aktørportalen er like enkel å bruke som nettbank

Fra 15. september blir Aktørportalen obligatorisk for alle advokater som jobber med sivile saker, og innen året er omme er systemet aktivt ved alle domstoler i landet. – Portalen er brukervennlig, trygg og stabil, forsikrer tingrettsdommer Frode Støle.

–  Når man er vant til systemet, oppleves det som både bedre, kjappere og enklere enn alternativet, sier dommer ved Oslo tingrett, Frode Støle.

Sammen med kollega Espen Bjerkvoll har han brukt Aktørportalen i flere år allerede. Tingrettsdommerne kurser også advokater og andre i nettopp digital jobbing.

–  Hvis du klarer å bruke nettbank, klarer du å bruke Aktørportalen, slår Støle fast.

Sivile saker

For mange oppleves Aktørportalen som ny, men systemet så dagens lys allerede i 2013. Hensikten er at advokater og dommere skal kunne kommunisere gjennom en felles plattform, hvor førstnevnte kan sende inn eksempelvis prosesskriv og dokumentbevis til domstolen, og få avgjørelser og brev tilbake.

Portalen blir i høst obligatorisk for alle som jobber med sivile saker, mens endringene ikke vil bli like store i hverdagen til forsvarsadvokatene. Likevel finnes det noen forenklede løsninger også for dem i portalen allerede nå.

– Fra 15. september skal både advokater under fri rettshjelp i sivile saker og oppnevnte forsvarere levere inn salærskjemaet sitt elektronisk i portalen framfor å sende det i posten. Dette blir altså obligatorisk for forsvarsadvokatene også, forteller Støle.

Se Domstolsadministrasjonens film om Aktørportalen under!

https://www.youtube.com/watch?v=K1M643pbCLI&feature=youtu.be

Raskere saksbehandling

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at Aktørportalen vil forenkle arbeidsoppgaver og gi en raskere saksbehandling i domstolene, som vil sikre bedre kvalitet og sikkerhet knyttet til kommunikasjon. Dette er både Støle og Bjerkvoll enige om.

–  Nå har vi to parallelle systemer for hvordan dokumenter sendes til domstolen, via vanlig postgang,  og Aktørportalen. Det er både enklere og billigere å bruke portalen, i tillegg til at det er arbeidsbesparende for domstolen.

De understreker også at det kun er elektronisk innsendelse og mottak av post til og fra domstolen som blir obligatorisk.

–  Det er hverken noen i Domstolsadministrasjonen eller departementet som har bestemt at advokater ikke lenger kan jobbe på papir, humrer de, men påpeker at digital forsendelse også legger til rette for at advokater enklere kan jobbe digitalt under saksforberedelsen og i rettsmøter.

- Kan bli en overgang

Både Støle og Bjerkvoll erkjenner at det kan bli en overgang for advokater som er vant til å arbeide med papir og fysisk dokumentlagring.

–  Å sende inn dokumentasjon elektronisk betyr også at man må gjøre all informasjonen digital. Dersom klienten leverer all dokumentasjon på papir, må dette skannes inn før det arkiveres i det digitale arkivsystemet, sier Bjerkvoll.

De to tingrettsdommerne forsikrer om at de fleste advokater allerede har alt det nødvendige for å ta Aktørportalen i bruk.

–  Det du trenger er tilgang til internett, en nettleser og bank-ID. I tillegg trenger du en skannemaskin eller et program som kan OCR-behandle dokumentene før de lastes opp som PDF-filer. Det vil si å gjøre teksten gjenkjennelig og søkbar, sier Bjerkvoll og fortsetter:

- Det er litt jobb, men når man har lært seg det, har vi en klar tanke om at det er enklere enn den papirbaserte forsendelsen.

Tilbyr kurs

Bjerkvoll og Støle er to av flere som bistår Advokatforeningen i å tilby kurs i Aktørportalen over hele landet. I tillegg anbefaler de alle nye brukere å følge veiviseren «Felles retningslinjer for advokater med saker i Aktørportalen» som ligger tilgjengelig på domstolens nettsider.

–   Hvis man følger den, får alle som er involvert i saken en veldig god oversikt. Da vil vi dommere enkelt kunne trykke på en knapp for å generere en dokumentsamling til å bruke i retten, sier Støle.

Han mener det er mye lettere å holde oversikt og å finne fram til nødvendige dokumenter ved å arbeide digitalt.

–   Det gir en ekstra trygghet ved at informasjonen alltid er tilgjengelig, eksempelvis hvis man er uheldig å miste dokumentene sine. Samtidig har man også tilgang overalt og alltid, sier han, men skyter raskt inn:

–   Ikke fordi man skal jobbe hele tiden altså, men man har hvert fall muligheten.

Ingen unntak for advokater

Frem til nå har bare noen tingretter og lagmannsretter tatt i bruk Aktørportalen, men innen slutten av året skal de siste domstolene, og også Høyesterett, ta i bruk systemet.

–  Finnes det noe alternativ for dem som ikke vil bruke Aktørportalen?

–  Nei, det blir nok ingen unntak for advokater, svarer Støle og Bjerkvoll nærmest i kor.

Siste utrulling av Aktørportalen i høst

Pulje 1, 1.oktober

Eidsivating lagmannsrett

Nord-Østerdal tingrett, Tynset

Valdres tingrett, Fagernes

Sør-Østerdal tingrett, Elverum

Hedmarken tingrett, Hamar

Gjøvik tingrett, Gjøvik

Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

Glåmdal tingrett, Kongsvinger

Pulje 2, 24. oktober

Gulating lagmannsrett

Hardanger tingrett, Lofthus

Sunnhordland tingrett, Stord

Haugaland tingrett, Haugesund

Dalane tingrett, Egersund

Agder lagmannsrett

Lister tingrett, Farsund

Vest-Telemark tingrett, Kviteseid

Aust-Telemark tingrett, Notodden

Aust-Agder tingrett, Arendal

Larvik tingrett, Larvik

Nordre Vestfold tingrett, Horten

Tønsberg tingrett, Tønsberg

Sandefjord tingrett, Sandefjord

Pulje 3, 6. november

Hålogaland lagmannsrett

Øst-Finnmark tingrett, Vadsø

Indre Finnmark tingrett, Tana

Hammerfest tingrett, Hammerfest

Alta tingrett, Alta

Senja tingrett, Finnsnes

Trondenes tingrett, Harstad

Vesterålen tingrett, Sortland

Lofoten tingrett, Svolvær

Ofoten tingrett, Narvik

Salten tingrett, Bodø

Pulje 4, 22.november

Frostating lagmannsrett

Namdal tingrett, Namsos

Inntrøndelag tingrett, Steinkjer

Fosen tingrett, Brekstad

Nordmøre tingrett, Kristiansund

Romsdal tingrett, Molde

Søre Sunnmøre tingrett, Volda

Borgarting lagmannsrett

Hallingdal tingrett, Nesbyen

Kongsberg og Eiker tingrett, Hokksund og Kongsberg

Ringerike tingrett, Hønefoss

Follo tingrett, Ski

Heggen og Frøland tingrett, Mysen

Moss tingrett, Moss

Sarpsborg tingrett, Sarpsborg

Halden tingrett, Halden

Pulje 5, 11.desember

Høyesterett

DETTE KAN DU GJØRE I AKTØRPORTALEN:

• Starte en sak og ta ut stevning.

• Kommunisere med domstolen.

• Dommene blir forkynt i portalen.

• Gir tilgang til samme dokumentliste som dommeren.

• Tilgang til alle frister, tidspunkter for saksforberedende møte, hovedforhandling og så videre.

• Du får varsler når det kommer et nytt dokument adressert til deg.

• Delegere arbeid og gi andre mennesker rettighet til å arbeide på dine saker.

• Sende inn salærskjema.

Powered by Labrador CMS