Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie .
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie .

Høyesterett om varslet advokat-streik: - For tidlig å si hvilke konsekvenser en mulig aksjon kan få

- Vi registrerer at den ikke vil ramme saker som allerede er berammet, sier justitiarius Toril Marie Øie.

Publisert

Advokatforeningen varslet mandag kveld at den kommer til å gjennomføre en målrettet forsvarer-streik i Høyesterett dersom den nye regjeringen ikke innfrir foreningens krav om bærekraftig rettshjelpssats, reversering av reisesalær-kuttet og forhandlingsrett om rettshjelpssatsen.

Justitiarius Toril Marie Øie har registrert at foreningen har varslet en slik aksjon mot de politiske myndighetene, forteller hun til Advokatbladet.

- Det må vi forholde oss til.

- Jeg kjenner ikke til at Advokatforeningen tidligere har valgt ut Høyesterett for å markere misnøye med regjeringen, sier Øie.

- Ankeutvalgets arbeid ikke påvirket

På spørsmål om Høyesterett har sympati med Advokatforeningens krav, svarer Øie:

- Det er politiske myndigheter, ikke Høyesterett, som fastsetter salærsatsen, så lønnskampen tar ikke jeg stilling til.

Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser en mulig aksjon vil få, sier hun.

- Vi registrerer at den ikke vil ramme saker som allerede er berammet, og slik jeg forstår Advokatforeningens uttalelser, vil heller ikke ankeutvalgets arbeid bli påvirket, sier Øie.

Advokatbladet har spurt Justis- og beredskapsdepartementets ledelse om den vil komme Advokatforeningen i møte.

- Departementet kommenterer ikke tilleggsproposisjonen før den legges frem, sier senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i departementet.

Juristforbundet - Privat: Full støtte

En som uttrykker støtte til aksjonen, er lederen i Juristforbundet - Privat, advokat Anders Schrøder Amundsen.

- Dette er todelt; det handler om at både inntektsgrensen for å få rettshjelp er for lav og at de advokatene som skal gjøre jobben får for lite. Det skaper et rettssikkerhetsbilde der altfor få får tilgang til juridisk bistand og i tillegg gjør man altså bistand til samfunnets svakeste til de minst attraktive oppdragene for advokatene. Det bidrar ikke til likhet for loven, sier Amundsen til Juristen.

– Dette er alvorlig for rettssikkerheten for vanlige folk. Man er tvunget til å gjøre noe nå. Det blir ikke bedre når man sammenlikner dette med hva staten selv bruker på juridisk bistand. Bildet blir skjevt, sier Amundsen.

Powered by Labrador CMS