Nathalie Brinkmann og Lars Winsvold utenfor Refsnes Gods i Moss.
Nathalie Brinkmann og Lars Winsvold utenfor Refsnes Gods i Moss.

Roste Advokatforeningen: - Dere har klart å snu inntrykket av at alle advokater er rike

Den nye lederen av Østfold og Follo krets maner til lojal støtte til aksjonen i Høyesterett, og takker advokatene som faktisk tar støyten.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 3. mars var det duket for årsmøte for Advokatforeningen Østfold og Follo krets på ærverdige Refsnes Gods i Moss.

På agendaen sto blant annet valg av nytt styre. Lars Winsvold takket for seg etter tre år som leder, og ga stafettpinnen videre til Nathalie Brinkmann. Hun driver eget advokatfirma i Moss, og var tidligere varamedlem i styret.

– Jeg ser frem til å følge opp arbeidet som det tidligere styret har gjort, og har flere punkter på agendaen som jeg håper vi skal få jobbet enda mer med i tiden som kommer, sier Brinkmann.

Dette er det nyvalgte styret i Advokatforeningen Østfold og Follo krets:

  • Leder: Nathalie Brinkmann (ny som leder)
  • Nestleder: Thomas Andrews (ny som nestleder)
  • Medlem: Kenneth Hansen
  • Medlem: Kari Elisabeth Breirem (ny)
  • Medlem: Håkon Sannrud (ny)
  • Varamedlem: Heidi Andresen
  • Varamedlem: Inger-Line Dingstad (ny)
Lars Winsvold og Nathalie Brinkmann.
Lars Winsvold og Nathalie Brinkmann.

Fokus på advokataksjonen

Hun er først og fremst opptatt av at kretsen skal bidra i oppfølgingen av advokataksjonen, forklarer hun.

– Det er viktig at vi gjør det vi kan for å bidra i arbeidet med å øke rettssikkerheten blant de svakeste i samfunnet vårt. Vi som advokater kan si nei til å ta oppdrag som honoreres etter offentlig sats, men de som faktisk har behov for en advokat som jobber på slike satser har ikke noe valg.

– Det er advokatene som tar straffesaker i Høyesterett som må ta den største støyten for aksjonen, og da er det desto viktigere at vi som ikke blir direkte berørt av streiken selv støtter lojalt opp under den, understreker Brinkmann.

Tre av de syv nyvalgte styremedlemmene var til stede på årsmøtet. F.v.: nestleder Thomas Andrews, leder Nathalie Brinkmann og medlem Kenneth Hansen.
Tre av de syv nyvalgte styremedlemmene var til stede på årsmøtet. F.v.: nestleder Thomas Andrews, leder Nathalie Brinkmann og medlem Kenneth Hansen.

Har tro på en løsning

Også Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith var til stede på Refsnes Gods, og snakket blant annet om den pågående aksjonen.

Flere tok ordet da advokatstreiken ble tema for debatt under årsmøtet.
Flere tok ordet da advokatstreiken ble tema for debatt under årsmøtet.

– Selv bruker jeg utrolig mye tid på denne streiken, og vi må alle være forberedt på å stå i dette ganske lenge. Det er kjempeviktig at dere snakker med folk og forteller dem hvorfor denne aksjonen er så viktig, og at dere forsøker å forklare bakgrunnen for at ordningen vi har i dag er akterutseilt, dersom dere får spørsmål om hva vi holder på med. Jeg opplever at vi har kommet i en posisjon der flere og flere er opptatt av fri rettshjelpsordningen, og denne oppmerksomheten er med på å legge et synlig og tydelig press på politikerne, sa Smith til forsamlingen.

- Omtrent daglig i media

Avtroppende leder Lars Winsvold tok ordet for å rose Advokatforeningen for arbeidet med advokatstreiken.

– Det er sjelden vi har hatt en dag siden november der Advokatforeningen ikke har vært i media. Foreningen jobber godt med pressen og med lobbyvirksomhet på Stortinget og i departementet, og jeg har vanskelig for å se hva annet som kunne blitt gjort. Det har tidvis vært snakk om at Advokatforeningen ikke gjør noe, men nå ser vi hvor vanskelig det er, og vi ser hvor hardt dere jobber. Dere har klart å snu inntrykket av at alle advokater er rike, og jeg har tro på at arbeidet som legges ned vil gi oss en løsning, sa Winsvold.

Moderat spesialisering i Søndre Østfold tingrett

Et tema som har opptatt mange i kretsen på nyåret, er ordningen med moderat spesialisering i nye Søndre Østfold tingrett, som ble iverksatt fra januar i år.

Fagområdene som er valgt ut i det treårige prøveprosjektet, er entreprise og store kommersielle tvister, samt rettsmekling.

Dommere skal etter planen arbeide en fjerdedel av tiden innenfor disse tre områdene, og resten av tiden med generelle saker.

«Formålet med spesialisering er å gi disse sakene raskere behandling og enda høyere kvalitet, samt imøtekomme behovet hos brukerne for mer spesialkunnskap og erfaring i et stadig mer spesialisert samfunn», skriver domstolen på egne nettsider.

Etter årsmøtet fulgte middag på Refsnes Gods.
Etter årsmøtet fulgte middag på Refsnes Gods.
Powered by Labrador CMS