Et enstemmig representantskap vedtok å aksjonere for høyere salærsats.
Et enstemmig representantskap vedtok å aksjonere for høyere salærsats.

Advokater skal utebli fra fengslinger

Advokater i Oslo og Bergen skal i en uke i august aksjonere for høyere salærsats, og unngå å stille opp i fengslingsmøter i Oslo tingrett og Bergen tingrett.

Publisert

Representantskapet i Advokatforeningen, som er foreningens øverste organ, vedtok torsdag ettermiddag sin fulle støtte til den planlagte salærsats-aksjonen, som skal gå  i en uke fra 24.august.

I budsjettet for 2016 må salærsatsen økes i tråd med lønnsutviklingen, og noe av etterslepet må rettes opp, sa Frode Sulland.
I budsjettet for 2016 må salærsatsen økes i tråd med lønnsutviklingen, og noe av etterslepet må rettes opp, sa Frode Sulland.

Advokat Frode Sulland, medlem i Advokatforeningens aksjonsgruppe for høyere salærsats, understreket på møtet at aksjonen ikke primært er en kamp for å øke forsvareres betaling i straffesaker, men en kamp for rettssikkerheten, og for alle advokater som jobber på offentlig salærsats; for eksempel i barnesaker, helsevern- og utlendingssaker.

- Staten er villig til å betale sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater. Dette skaper en ubalanse, og er er et stort problem for rettssikkerheten, fordi lav salærsats påvirker rekrutteringen og kvaliteten på advokatytelsene som dekkes av det offentlige, sier Sulland.

245 kroner bak lønnsutviklingen, pr. time

Siden 1999 har salærsatsens relative verdi sunket med tyve prosent, og ligger i dag langt bak lønnsutviklingen i samfunnet, sa Sulland.

Aksjonsutvalget har regnet ut at dersom satsen skulle ha fulgt lønnsutviklingen, skulle timesatsen ha vært på 1220 kroner. Satsen ble justert fra 965 til 970 kroner i statsbudsjettet for inneværende år, noe som fikk Advokatforeningen både til å nedsette et eget utvalg for å jobbe for å sikre en økning i salærsatsen i neste års budsjett, samt få på plass en plan for videre opptrapping og et nytt regime til årlige forhandlinger.

- Jeg håper det bor en liten rebell i dere alle, for nå må vi på barrikadene, sa Frode Sulland til de om lag femti personene i representantskapet.

- Nå ønsker vi umiddelbart å legge et press på Justisdepartementet i forhold til de budsjettprosessesene som foregår for 2016, så de ikke skal kunne si at det ikke var mulig å ta hensyn til våre krav, fordi de kom for sent. Eller departementet kan komme oss i møte, slik at vi unngår aksjonen, sier Sulland.

Nå skal aksjonsgruppen vurdere om aksjonen skal gjennomføres flere steder enn i Oslo og Bergen.

- Vi har nå fått en enstemmig tilslutning fra representantskapet, og et solid mandat fra advokater i hele landet, sier Sulland.

Her er noen av punktene i aksjonen:

Alle forsvarere unnlater å møte til fengslingsmøter og møter om forlengelse av fengsling ved Oslo tingrett og Bergen tingrett hver dag i en uke.

Alle forsvarere unnlater i samme periode også å møte til fengslingmøter og møter om forlengelse av fengsling i utlendingssaker ved Oslo tingrett og Bergen tingrett.

Aksjonen gjennomføres i uke 35, det vil si fra og med mandag 24. august til og med lørdag 29. august.

Forsvarere ved andre tingretter kan slutte seg til aksjonen ved aktivt å kommunisere ut at heller ikke de tar fengslingssaker i aksjonsuken, og ved på andre måter å uttrykke støtte og solidaritet med aksjonsgjennomføringen.

De aktuelle tingrettene og sorenskriverne kontaktes på forhånd, både for å gi varsel om manglende oppmøte fra forsvarernes side, og forklare bakgrunnen for dette.

Det tilbys gratis advokathjelp i regi av medlemmer av Advokatforeningen utenfor Oslo og Bergen tingretter gjennom hele aksjonsuken.

Representantskapet stilte til fellesfotografering etter møtet.
Representantskapet stilte til fellesfotografering etter møtet.

[caption id="attachment_5343" align="aligncenter" width="750"] Representantskapet stilte til fellesfotografering etter møtet.[/caption]