– I Oslo tingrett vil vi også under aksjonen behandle de sakene som kommer inn til oss. Dette er domstolens samfunnsoppdrag, sier sorenskriver i Oslo, Geir Engebretsen.
– I Oslo tingrett vil vi også under aksjonen behandle de sakene som kommer inn til oss. Dette er domstolens samfunnsoppdrag, sier sorenskriver i Oslo, Geir Engebretsen.

Vurderer å fengsle uten forsvarer

Kan ikke utsette

Publisert
– I Oslo tingrett vil vi også under aksjonen behandle de sakene som kommer inn til oss. Dette er domstolens samfunnsoppdrag, sier sorenskriver i Oslo, Geir Engebretsen.
– I Oslo tingrett vil vi også under aksjonen behandle de sakene som kommer inn til oss. Dette er domstolens samfunnsoppdrag, sier sorenskriver i Oslo, Geir Engebretsen.

Oslo tingrett vurderer om det er forsvarlig å gjennomføre fengslingsmøter uten advokat til stede, forteller sorenskriver i Oslo, Geir Engebretsen.

Oslo tingrett ønsker å sikre en forsvarlig arbeidsform under aksjonen.

– Straffeprosessloven har en bestemmelse i § 98 annet ledd som sier at siktede «så vidt mulig» skal ha forsvarer i rettsmøter som gjelder varetektsfengsling. Slik vi ser det, åpner loven her for å gjennomføre fengslingsmøter, hvis det ikke er mulig å fremskaffe forsvarer. Vi har orientert Advokatforeningen om at domstolen vil vurdere å bruke denne bestemmelsen, sier Engebretsen.

Hvis rettsmøtet gjennomføres uten forsvarer, vil tingretten sette av mer tid enn vanlig for å sikre en forsvarlig gjennomføring.

– Advokatforeningen har sagt at det skal etableres en dispensasjonsordning for alvorlige saker. Dette er et tiltak som vil redusere belastningene, sier Engebretsen.

Oslo tingrett behandler cirka 4200 fengslinger årlig. I en gjennomsnittlig arbeidsuke i perioden aksjonen planlegges, behandles i snitt åtti fengslinger.

– Aksjonen vil helt klart bli følbar. Vi er opptatt av at prinsippet om rettferdig rettergang skal gjelde i alle ledd, og forsvarerne fyller en viktig funksjon i fengslingsmøtene. Vi er nå i en planleggingsfase, og vi er i dialog både med politiet, politiets utlendingsenhet og Advokatforeningen for å diskutere hvordan dette best skal la seg gjennomføre, sier Engebretsen.

– Har du forståelse for at advokatene aksjonerer?

– Jeg har respekt for at en forening som arbeider for gode økonomiske betingelser for sine medlemmer, tar i bruk ulike virkemidler for å oppnå dette målet. Dette er en del av arbeidslivets virkelighet, og det forholder vi oss til. Vi har ikke noen synspunkter på innholdet i kravet. Vi vil arbeide for at domstolens oppgaver blir ivaretatt på en god måte, også i denne perioden, sier Engebretsen.

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett har også lagt planer for aksjonsuken.

– Vi vil så langt som mulig unngå å ha rettsmøter for fengslingsforlengelser i aksjonsuken ved å flytte disse til uken før. Selv om det ikke er mulig å fremskaffe forsvarer, må rettsmøter til behandling av førstegangsfengslinger, likevel avholdes, slik loven pålegger oss, sier Bjørnøy.

– Vi vil vurdere om det skal settes inn særlige tiltak for å avhjelpe de rettssikkerhetsmessige utfordringene manglende forsvarer innebærer for siktede. Dette kan for eksempel være å sette av mer tid til rettsmøtene, sier hun.

Mer om advokat-aksjonen:

Advokatene er samlet til aksjon

Krever 80 kroner mer pr. time for å unngå aksjon

Store advokatfirmaer støtter aksjonen

Omdømmeekspert: – Ikke vær redde for at advokater tjener en del

Advokater skal utebli fra fengslinger

Powered by Labrador CMS