Wikborg Rein-partner Ole Henrik Wille og Dyveke Hamza representerte advokatbransjen i en debatt om karakterpress på jusstudiet som ble arrangert på Frokostkjelleren i Oslo torsdag ettermiddag.
Wikborg Rein-partner Ole Henrik Wille og Dyveke Hamza representerte advokatbransjen i en debatt om karakterpress på jusstudiet som ble arrangert på Frokostkjelleren i Oslo torsdag ettermiddag.

Wikborg Rein-partner: - Slutt med karakterer de første årene på jussen

Ole Henrik Wille mener karakterpresset på jussen er verre i dag enn det var for fem år siden. Nå tar han til orde for å kutte ut tallkarakterene i starten av studieløpet.

Publisert   Sist oppdatert

- Den eneste måten å få arbeidsgivere til å slutte å be om karakterer, er å ikke ha karakterer, men bare en vurdering av godkjent eller ikke godkjent. Man burde slutte med karakterer de to første årene, sa Wille.

Han tilla at det nok er mange med C-snitt som kunne gjort det godt som advokater.

- Det finnes en drøss med toppadvokater innen ulike firmaer som ikke hadde gode nok karakterer til å begynne å jobbe som advokat rett etter studiet, men som nå er ledende innen sitt område. For å gjøre det kan du skaffe deg særskilt kunnskap gjennom arbeid i det offentlige, du kan begynne i andre deler av næringslivet, eller starte i et mindre advokatfirma. Juridisk metode må ligge i bunn, men vi diskuterer ofte om vi skal begynne med andre måter å vurdere kandidatene på, påpekte Wille.

- Når vi skal rekruttere til fullmektig-stillinger ser vi i hovedsak på karakterene innen fagområdet personen skal jobbe med, sa Wille.

Modning

Han tilla at karakterer heller ikke er alt.

- Å ha verv og deltidsjobber teller kjempepositivt, og enda mer positivt om det har en viss relevans for advokatyrket, sa Wille.

Overfor Advokatbladet utdyper han;

- Det mest uheldige for karakterpresset er at man begynner med karakterer allerede på starten av studiet. Jus er modning, og det viktigste er hva slags jurist du er på slutten av studieløpet, sier Wille.

Se videointervju med Ole Henrik Wille lenger ned i saken!

- Verre enn før

Siden 2013 har Wille, i tillegg til partnerstillingen i Wikborg Rein, også vært universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

- Jeg har undervist en del i selskapsrett på tredjeåret, og det har nok alltid vært et karakterpress på jussen. Men jeg føler at studentene er enda mer stresset nå enn det de var før. Hvis jeg for fem år siden sa for gøy at vi skal ha kurs klokken kvart over åtte en fredagskveld, og tilla: "Da antar jeg at jeg ikke ser så mange av dere, fordi dere skal på kjelleren", smilte folk. I dag skjønner de knapt hva jeg mener, påpekte Wille.

Annerledes press

Han mener tettere oppfølging av studentene er viktig.

- Også trenger studentene mer veiledning på hvordan de skal skrive eksamensoppgaven nå som den er så viktig.

- Presset som advokat er helt annerledes enn det som er på studiet. Vi er prisgitt klientene, siden det er de som betaler regningen, så vi må hoppe når de hopper, men det er et annet press enn på studiet. Hvis du spør fullmektigene i Wikborg Rein, vil de nok si at presset på studiet var større. De første årene hos oss er du underlagt arbeidsmiljøloven, blir sendt hjem hver dag, og har ingen faktureringkrav.

HR-direktør Dyveke Hamza i Haavind var enig.

- Trainee-ordninger er en fin ordning hvor vi får testet ut kandidatene på en god måte. Når vi tester kandidater får vi se i hvilken grad kandidatene har de personlige egenskapene vi ser etter. Og det er en fin måte for dere å se om dere trives også, påpekte Hamza.

<html><head></head><body> Prodekan Alf Petter Høgberg vil se på tiltak for å minske karakterpresset på jusstudiet.</body></html>
Prodekan Alf Petter Høgberg vil se på tiltak for å minske karakterpresset på jusstudiet.

Professor på glid

Professor Høgberg fikk direkte spørsmål av ordstyrer Åsmund Klemm om hva som er det viktigste man kan gjøre for å minske karakterpresset ved jusstudiet.

- Å legge om undervisningen, og å legge om eksamen. Hvor vidt vi bør fjerne karakterer på begynnelsen av studiet får vi se på. Tettere oppfølging kan også være en mulighet. Man kan tenke seg mulighet for å ta ut en del temaer tidlig på jussen, og gjøre eksamen på disse om til multiple choice. Da vil man fjerne problematikken med kostnader ved å ta eksamen om igjen. Vi må også vurdere å vektlegge muntlige prestasjoner mer, sa professoren.

Han er mer skeptisk til hjemmeeksamen, på grunn av faren for juks.

- Det er viktig at vi klarer å luke ut gratispassasjerene, sa Høgberg.

<html><head></head><body> Ole Henrik Wille, Dyveke Hamza i Haavind, jusstudent Johanne M. R. Larsen, professor og prodekan Alf Petter Høgberg, og seniorrådgiver i Psykologforeningen Anders Skuterud stilte i debatten.</body></html>
Ole Henrik Wille, Dyveke Hamza i Haavind, jusstudent Johanne M. R. Larsen, professor og prodekan Alf Petter Høgberg, og seniorrådgiver i Psykologforeningen Anders Skuterud stilte i debatten.

- Jobber mot hverandre

Studentrepresentanten Johanne M. R. Larsen mener fakultetet må slutte å være så karakterfokusert fra starten av studiet.

- Mange studenter får allerede på førsteåret beskjed av professorer, kollokvie-veiledere, og andre erfarne studenter om at karakteren A er den eneste karakteren de kan være fornøyd med. Det er veldig mye fokus på karakterer fra fakultetets side, sa Larsen, og tilla at også studentene har et ansvar.

- Det er ingen med stolthet som tør å si at de fikk en C eller dårligere. Mange studenter jobber mot hverandre, istedenfor å gjøre hverandre gode. I tillegg til endringer på studiet må det også holdningsendring til blant studentene, sa hun.

Ole Henrik Wille fra Wikborg Rein sa seg enig;

- Mitt råd er: Husk at dere går på et av de mest attraktive studiene man kan gå på. Uansett hvordan du gjør det - om du dunker inn bare A-er, som ingen gjør lenger, eller om du går ut med bestått, kommer du til å få en utrolig spennende jobb. Det er litt studentenes rolle å få ned presset også. Slapp av litt - gå å ta deg en pils. Du kommer til å oppleve verre ting i livet enn å bli skuffet på eksamen!

<html><head></head><body> Stort engasjement og oppmøte da CF Rhetorica inviterte til paneldebatt om karakterpress på Frokostkjelleren i Oslo</body></html>
Stort engasjement og oppmøte da CF Rhetorica inviterte til paneldebatt om karakterpress på Frokostkjelleren i Oslo