– Som advokat på dette fagfeltet har man har aldri helt oversikt over hva uken og året bringer, men det gjør det også spennende, sier Live W. Lindholm og Marie Braadland.

Se opp for disse talentene!

Saklig opptreden og ærlige tilbakemeldinger kan være en av grunnene til populariteten til Marie Braadland (39) og Live W. Lindholm (35).

– En viktig del av jobben som advokat, er å bidra til at partene unngår tvister de ikke er tjent med, sier Marie Braadland fra Advokatfirmaet Grette.

Partnerne Marie Braadland (39) i Grette og Live Wilhelmsen Lindholm (35) i Pacta topper Finansavisens up and coming-liste i kategorien offentlige anskaffelser.

Braadland og Lindholm fikk henholdsvis 26 og 25 poeng i advokatkåringen, der kolleger stemmer frem advokater i en rekke ulike kategorier.

– Jeg håper det er fordi folk opplever at jeg gjør en faglig god jobb, og opptrer ryddig og konstruktivt. Noen ganger innebærer det også et råd til klienten om ikke å gå videre med saken, sier Marie Braadland til Advokatbladet når vi møter henne sammen med kollega Lindholm i Grettes lokaler.

De to jobber begge med offentlige anskaffelser i det daglige, et fagfelt som har utviklet seg enormt de siste ti årene.

– Jeg opplever at en del tvister eskalerer på grunn av misforståelser mellom partene, enten fordi leverandører mistror oppdragsgivere, eller fordi oppdragsgivere ikke har kommunisert grunnlaget for avgjørelser godt nok. Da gjelder det å gå gjennom dokumentene, stille spørsmål og bidra til å avdekke realiteten i saken, før man velger strategi. Å ta et ubegrunnet konfronterende standpunkt er sjelden til det beste for klienten, påpeker hun.

– Som advokater ønsker vi dessuten å bistå klientene våre i en tidlig fase av anskaffelser, for å forebygge unødvendige tvister.

Les også: Topper Finansavisen-kåring igjen: - Utrolig hyggelig å bli stemt frem av kollegene

Live Lindholm jobber for det meste i bygg og anleggs-delen av bransjen, og opplever ofte klienter med sterke følelser knyttet til saken.

– Jeg er viktig og riktig ikke å kjøre alle saker. Jeg forsøker alltid å foreta en kritisk gjennomgang av saken, og ønsker ikke å være et rent talerør for klientens synspunkter hvis det ikke er noe holdt i saken. Man kan «kjøre på» og kanskje oppnå et fantastisk resultat i den konkrete saken, men dette er ikke måten jeg ønsker å jobbe på, sier Lindholm.

Hun forteller om en bransje med mange frittalende aktører.

– Ikke sjelden kommer det beskyldninger om kameraderi, og at utenforliggende hensyn ligger bak beslutninger som blir tatt. Vi som advokater må da være med å balansere klientens forståelse for saken, og forklare dem at vi må forholde oss til de objektive fakta og bevisene i saken, påpeker hun.

Samtidig forstår hun klientens frustrasjon i enkelte saker hvor tildelingene kan bære preg av utenforliggende hensyn, uten at dette er så enkelt å bevise.

 

De to advokatene jobber både for klienter som leverer varer og tjenester til det offentlige, og for offentlige innkjøpere.

– Jeg synes det er en fordel – en sak har alltid to sider, og dette gjør det lettere å forstå hvordan den som sitter på den andre siden av bordet tenker. Men man må selvfølgelig passe seg for interessekonflikter, og at man ikke blir sittende på begge sider av bordet i samme sak. Vårt firma jobber spisset inn mot bygge- og anleggsbransjen, og bistår nesten utelukkende byggherre- og rådgiversiden, og ikke så mange entreprenører. På den måten styrer vi automatisk unna en del interessekonflikter, forklarer Lindholm.

Advokaten, som også sitter i Advokatforeningens hovedstyre, venter snart sitt første barn. Som partner er det naturlig nok en utfordring å skulle være borte i en lengre foreldrepermisjon.

– Jeg tror ikke det er hverken bedre eller verre i vår del av bransjen enn andre steder. Det er vanskelig å planlegge i detalj, men planen er å ha permisjon så mye som mulig. Om jeg ser at jeg må steppe inn i noen løpende saker, vil jeg gjøre det. Det blir mine gode kolleger som må ta seg av henvendelser, men de fleste av klientene jeg jobber for, er vant til at vi deler på oppgavene. Og vi har allerede god erfaring med å si nei når vi har for mye å gjøre!

Les også: Erlend Wessel Carlsen: - Overraskende med 7 nye vinnere

Årets allrounder: Jan B. Jansen, BAHR

Konkurrentenes mest ettertraktede: Morten Goller, Wiersholm

Emisjoner og børsnoteringer: Hans Cappelen Arnesen, Thommessen

Oppkjøp og fusjoner: Ole Kristian Aabø-Evensen, Aabø-Evensen

Skatterett: Einar Harboe, Harboe & Co.

Energi og klima: Bendik Christoffersen, Thommessen

Olje og gass: Christian Fredrik Michelet, Michelet & Co.

Offshore og oljeservice: Eirik Høiby, Kyllingstad Kleveland

Økonomiske straffesaker: Anders Brosveet, Elden

Sivilrettslig prosedyre: Frode A. Innjord, Hjort

Forsikringsrett: Andreas Meidell, Thommessen

Entrepriserett: Nils-Henrik Petterson, Glittertind

Fast eiendom: Stig L. Bech, BAHR

Offentlige anskaffelser: Morten Goller, Wiersholm

IT- og telekommunikasjon: Espen A. Werring, Haavind

Immaterialrett og media: Are Stenvik, BAHR

Arbeidsrett: Tarjei Thorkildsen, BAHR

Varehandel: Kjetil Vågen, CLP

Shipping: Trond Eilertsen, Wikborg Rein

Fiskeri og havbruk: Grunde Bruland, Wikborg Rein

Konkurs- og insolvensrett: Leif Petter Madsen, Wikborg Rein

Bank og finans: Richard Sjøqvist, BAHR

Granskning og compliance: Jan Fougner, Wiersholm

Internadvokat: Audun Moen, DNB og Siri Birgitte Bang Berge, Telenor

Konkurranserett: Siri Teigum, Thommessen

Flest poeng totalt: Morten Goller, Wiersholm

 

Emisjoner og børsnoteringer: Simen Mejlænder, Wiersholm

Oppkjøp og fusjoner: Sigurd Opedal, Wikborg Rein

Skatterett: Harald Hauge, Harboe & Co.

Energi og klima: Jon Rabben, Wiersholm

Olje og gass: Sverre B. Bjelland, Schjødt

Offshore og oljeservice: Christopher L. Sveen, Haavind

Økonomiske straffesaker: Petar Sekulic, DLA Piper

Sivilrettslig prosedyre: Ola Ø. Nisja, Wikborg Rein

Forsikringsrett: Hans-Kenneth Viga Gerhardsen, Wiersholm

Entrepriserett: Aron Solheim, Glittertind

Fast eiendom: Ingrid K. Høstmælingen, Wikborg Rein

Offentlige anskaffelser: Marie Braadland, Grette

IT- og telekommunikasjon: Lars Folkvard Giske, Føyen Torkildsen

Immaterialrett og media: Martin Berggren Rove, Selmer

Arbeidsrett: Simen Lium, Wikborg Rein

Varehandel: Cathrine Grundtvig, Ræder, Kirti Mahajan Thomassen, Bull & Co., Kyrre W. Kielland, Ræder, Marie Vaale-Hallberg, Kvale

Shipping: Mats E. Sæther, Nordisk skibsrederforening

Fiskeri og havbruk: Thomas Andreassen, Nord Advokatfirma

Konkurs- og insolvensrett: Stine D. Snertingdalen, Kvale

Bank og finans: Atle Gabrielsen, Arntzen de Besche

Granskning og compliance: Hugo-André B. Munthe-Kaas

Internadvokat: Lars Ragnar van der Bijl Mysen

Konkurranserett: Kristin Hjelmaas Valla, Kvale

Live Wilhelmsen Lindholm regnes som et av de største talentene innenfor offentlige anskaffelser. Her fotografert våren 2016 i forbindelse med et portrettintervju i Advokatbladet. Arkivfoto: Henrik Evertsson
Powered by Labrador CMS