– Man må ha en veldig ydmykhet overfor kompleksiteten i omstillingsprosesser, samtidig som man må ha kompetanse om hva som kan typisk kan gå galt, sier Thommessens Christopher Clausen, Espen A. Werring og Trine Melsether.

– Holder ikke å være best på jussen, man må kjenne pulsen

Advokatbransjen er ikke gode nok til å rådgi klienter i digitaliseringsprosesser, mener Thommessen-partnerne Espen Werring og Christopher Clausen.

Publisert Sist oppdatert

I to år på rad har advokat og partner Espen A. Werring gått helt til topps i kategorien Teknologi og digitalisering i Finansavisen Jus’ årlige kåring over Norges beste forretningsadvokater.

Men alt er ikke såre vel med teknologiutviklingen i advokatbransjen, sier Werring da Advokatbladet møter ham og kollega Christopher Sparre-Enger Clausen, som er leder av Thommessens faggruppe for teknologi og personvern, til en prat i kjølvannet av pristildelingen.

Digitalisering handler om to ulike ting - forenkling av arbeidshverdagen ved bruk av legal tech, og rådgivning inn mot klienter som selv er i digitaliseringsprosesser, understreker de.

Førstnevnte – legal tech - har det blitt snakket rikelig om, men sistnevnte er et underkommunisert tema der advokatbransjen har et ganske stort forbedringspotensial, mener de to.

– Mange sier at de tar initiativ til utviklingen av legal tech, men snakker da i hovedsak om ulike verktøy. Det som virkelig betyr noe for en klient som står overfor digitaliseringsutfordringer, er at advokaten forstår problemstillingene, hva slags juss det er snakk om, hva slags prosjekter de jobber med, og kontraktene det innebærer. Det er et kompetanseetterslep i advokatbransjen på dette området, sier Werring, som i fjor ble partner i Thommessen etter å ha vært partner i Haavind i åtte år.

Klientenes fokus

Han opplever at modenhetsskalaen blant kundene varierer, avhengig av bransje. Denne variasjonen mener han gjør god juridisk rådgivning desto viktigere.

– For mange er det å jakte bedre løsninger basert på kundens behov nærmest implementert i DNA-et, slik som for eksempel i finansbransjen. Men kunder som jobber med mer tradisjonelle bransjer som løser oppgaver på gamlemåten, er ofte ganske nakne i møte med digitaliseringen, og aner ikke hva de skal gjøre. Uansett i hvilken ende av modenhetsskalaen man opererer, er det viktig at advokaten møter utfordringene med den nødvendige kompetansen, forklarer han.

– Men hva skyldes dette etterslepet dere mener mange advokater har på dette området?

– Det tror jeg henger sammen med at man har fulgt klientens fokus, og veldig få klienter er der at de har vært nødt til å tenke digitalisering og utvikling av forretningsmodellene sine.

– Det er også viktig å ha en egeninteresse for digitalisering og teknologi i bunn. Den nytter ikke bare å kunne jussen, man må også følge utviklingen og pulsen i bransjene for øvrig, sier Christopher Clausen.

– I tillegg har nok IT-bransjen blitt oppfattet som en lavmarginsbransje som mange advokater ikke har satset på, og man har heller gått for de mer tradisjonelle, som M&A og tvisteløsning. Det er nok også litt av grunnen til at flere henger etter, fortsetter Werring.

Oppskriften på suksess

Clausen mener god rådgivning her, som i andre deler av bransjen, avhenger av å forstå hva kundene trenger.

– Vi er nødt til å forstå klientenes behov, hva målsettingen er og hvordan de skal fortsette å tjene penger etter at en «hype» er over. Dette er selvsagt veldig sammensatt. En start er å være de flinkeste på jussen og evne å sette den i sammenheng. Det er en utfordring, og det kreves mange ressurser for å holde seg oppdatert i krysslinjen mellom jussen og utviklingen.

– Det virker som om oversikt er et viktig stikkord her?

– Nemlig. Skal du inn i en digital prosess og endre bedriften på en eller annen måte, må man forstå en del av de omkringliggende problemstillingene også. Det å være en totalrådgiver tror jeg gir en stor trygghet hos klienten. Å få bistand fra noen som kan navigere mellom fallgruvene i det landskapet de står overfor. Det mener jeg er oppskriften på suksess for advokater som oss, slår Werring fast.

Trenger press

Advokatbransjen har ved gjentatte tilfeller, slik som under Future Lawyer-konferansen i fjor høst, fått kritikk for å være trege i møte med teknologi og digitalisering. Christopher Clausen tror manglende inspirasjon kan være en av grunnene.

– Påvirkning utenfra er ofte den kraften som presser frem digitalisering raskest, og det er ikke sikkert den påvirkningen har vært så sterk i vår bransje. Etter hvert som den øker, vil nok utviklingen gå raskere også her, men det vil ta tid, sier han.

Her kommer også Trine Melsether, Thommessens digitaliseringssjef, inn fra sidelinjen og skisserer det hun mener er tre gode årsaker til at bransjen er nødt til å bevege seg.

– For det første etterspør klientene dette mer og mer, og er opptatt av hvordan vi tilpasser oss. For det andre kommer det stadig nye konkurrenter som utfordrer advokatfirmaene. Og så er det advokatene selv - det kommer mange nye medarbeidere som forventer at vi bruker digitale verktøy på en annen måte enn det vi gjør i dag, sier hun.

Powered by Labrador CMS