Hittil er i overkant av 2000 ukrainere registrert hos norske myndigheter.
Hittil er i overkant av 2000 ukrainere registrert hos norske myndigheter.

Rettshjelpstelefonen for ukrainske flyktninger er i gang

Advokatforeningen besluttet tidligere i år å etablere en rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger. Denne ordningen er nå satt i kraft.

Publisert Sist oppdatert

Du kan ringe hjelpelinjen på + 47 22 13 62 45

Advokatforeningen har lagt ut informasjon om det nye rettshjelpstilbudet både på engelsk, ukrainsk og russisk. Du finner siden her.

«Ukrainske flykninger er mennesker i en svært vanskelig livssituasjon, der mange har lite kjennskap til norske lover og regler. Denne gruppen har kollektiv beskyttelse i ett år. Det juridiske akuttbehovet vil derfor rette seg mot temaer som bolig, arbeid, helse, rettigheter og krav overfor kommunal og statlig forvaltning, med mer. Advokatforeningen har det overordnede ansvaret for ordningen, der frivillige advokater betjener telefonen fra eget kontor», opplyser Advokatforeningen.

Advokatvaktene er mandager, tirsdager og onsdager kl. 16.00 – 17.00. Samtalene foregår i all hovedsak foregå på engelsk.

Oppfordrer advokater til å bidra

«Hver time du kan stille med, hjelper oss med å organisere en god og viktig hjelpeordning», skriver Advokatforeningen.

Advokater som ønsker å bistå ukrainske flykninger med å orientere seg i det norske lovverket kan ta kontakt med Advokatforeningens Line Bettina Gilbody per e-post.

«Dersom du skulle du beherske ukrainsk eller russisk, er du selvsagt ekstra kjærkommen», opplyser Advokatforeningen..

Powered by Labrador CMS