Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, mener advokater fint kan bistå organisasjoner der de sitter i styret i enkelte tilfeller.

- Styreverv-nekt bør ikke være absolutt

At advokater ikke bør påta seg oppdrag for selskaper der de sitter i styret, er et grunnprinsipp Advokatforeningen er enig i. - Men vi mener likevel at dette ikke bør være en kategorisk regel som vil gjelde for alt fra børsnoterte selskaper til små fotballklubber.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

De siste dagene har Advokatbladet skrevet om protestene som er kommet mot forslaget i advokatloven som vil forby advokater å påta seg oppdrag for selskaper der de sitter i styret.

Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas presiserer at det i advokatetikken er en klar hovedregel at advokat bør avstå fra å påta seg advokatoppdrag fra virksomheter der de selv innehar en lederrolle.

- Men det finnes situasjoner der det vil være ubetenkelig at det skjer - og der det snarere er av stor verdi for organisasjonslivet. Ikke minst gjelder dette i frivillighets-Norge. At en advokat som sitter i styret i sin lokale idrettsklubb bistår den samme klubben med enkel juridisk bistand, kanskje også gratis - vil ofte være helt uproblematisk, påpeker Wessel-Aas.

- Bør ikke være absolutt

- I slike situasjoner kan idrettsklubben ha stor nytte av advokatbistanden de kanskje måtte ha betalt mye for ellers. Også i mindre boligsameier der beboerne selv sitter i styret, vil det ofte være ubetenkelig at en beboer som er advokat og sitter i styret, påtar seg mindre advokatoppdrag for sameiet.

Han viser til at et advokatoppdrag kan være så mangt, og at Advokatforeningen allerede har retningslinjer som ivaretar hovedregelen .

- Vårt hovedbudskap er at Advokatforeningen er svært fornøyde med at departementet i forslaget til advokatlov har gjort en god jobb med å styrke uavhengigheten til advokatene på mange punkter. Vi er enige i grunnprinsippet om at dette bør være hovedregelen, men mener likevel ikke det bør være en absolutt og kategorisk regel som vil gjelde for alt fra børsnoterte selskaper til små fotballklubber, sier Wessel-Aas.

- Løsningsorienterte

- Hvorfor hadde ikke Advokatforeningen noen innvendinger da dette var på høring i 2015?

- Dette kunne med fordel vært sett i høringen for fem år siden, ja. Vi har hatt god, løpende dialog med departementet siden da. Allerede i fjor meldte vi inn at det var en rekke punkter som hørte best hjemme i etikken og ikke i en lov. Dette er et slikt punkt. Da vi tidligere i vinter forsto at departementet likevel ville ha med dette punktet, formulert som et kategorisk forbud, sa vi fra. Nå er vi løsningsorienterte, og vi har foreslått løsninger som det bør være svært enkelt å imøtekomme. For eksempel ved å føye til de uthevde seks ordene til forslagets nåværende tekst:

Adgang til å kombinere advokatvirksomhet med annen virksomhet

(1) Advokater kan ikke drive annen virksomhet enn advokatvirksomhet når dette går ut over advokatens uavhengighet. Advokater kan ikke inneha stilling i dømmende virksomhet eller påtalemyndighet.

(2) Advokater som tar del i ledelsen i en virksomhet, kan ikke påta seg advokatoppdrag for denne virksomheten, med mindre dette er åpenbart ubetenkelig

Powered by Labrador CMS