Hans Augun Parmann.

ADVOKATLOV

Mener rettssak-eksamen kan gi bedre læring enn en hovedforhandling

– Vi ser ikke på dette som en lettelse av kravet, men heller en forbedring og oppdatering av ordningen, sier Wiersholm-partner Hans Augun Parmann.

Publisert

I slutten av september sendte Justis- og beredskapsdepartementet forskriftene til advokatloven og overgangsregler på høring.

Blant de største endringene som er foreslått, er lemping på prosedyrekravet. I dag må en fullmektig ha prosedert minst tre hovedforhandlinger for å oppfylle kravet. Dette skal videreføres, men departementet foreslår at én av de tre sakene kan byttes ut med en rettssakseksamen.

I tillegg er det foreslått at det skal holde med én rettsmekling eller muntlig høring for at det skal telle som en sak.

Det var Wiersholm som gjennom Advokatforeningen spilte inn «mock trials» som et gunstig alternativ til hovedforhandling da forslaget til advokatlov kom.

– Vi synes det er kjempepositivt at dette har kommet med. Det er også positivt at rettsmekling skal telle mer enn før. Vi ser ikke på dette som en lettelse av kravet, men heller en forbedring og oppdatering av ordningen, sier partner og tvisteadvokat Hans Augun Parmann.

– Kan gi bedre læring

Parmann mener at både rettssakseksamen, rettsmeklinger og muntlige høringer er fornuftige veier til et oppfylt prosedyrekrav.

– Dette reflekterer i større grad den bredde i ferdigheter som advokatyrket i dag krever. En rettsmekling kan være vel så krevende som en alminnelig hovedforhandling, og ofte vil en forhandlet løsning være å foretrekke for klienten, sier han.

– En rettsakseksamen, forutsatt at den er riktig lagt opp, kan gi enda bedre læring enn en liten sak for domstolene hvor mulighetene for tilbakemelding og liknende til fullmektigen vil være begrenset. Her håper vi at man kan få til et skikkelig bra opplegg.

– Burde vurdert utenrettslig mekling

Selv om Wiersholm er tilfredse med Justisdepartementets forslag til oppdatering av prosedyrekravet, mener Parmann at departementet kunne gått enda lenger.

– Også utenrettslig mekling burde blitt vurdert i denne forbindelse. Voldgift kunne gjerne vært kommentert i forslaget, men vi oppfatter at dette i praksis godkjennes allerede i dag, sier han. 

– Selve prosedyrekravet og antall saker kan selvsagt diskuteres, men personlig synes jeg det er ok at kravet om tre saker videreføres, sier han.

Dette er de viktigste endringsforslagene:

  • Advokatutdanningen: Endringer i prosedyrekravet og utvidelse av advokatkurset.
  • Obligatorisk etterutdanning for alle advokater.
  • Behandling av klientmidler. 
  • Arkivhold og overtredelsesgebyr. 
  • Organisering av forsikringsadvokater.
  • Endringer i retten til å drive advokatvirksomhet i Norge fra foretak med hovedsete i en annen EØS‑stat eller Sveits.
  • Oppretting av et nytt Advokattilsyn og en Advokatnemnd som skal overta funksjonene til Disiplinærnemnden, Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden.
  • Som en følge av at rettsrådsmonopolet oppheves ved ikraftsettingen av advokatloven, er det også foreslått nye bestemmelser om rettslig bistand fra andre enn advokater. 
Powered by Labrador CMS