LO-leder Peggy Hessen Følsvik under justiskomiteens åpne høring om advokatloven 18. januar.

LO vil fjerne skatteadvokaters sterke taushetsplikt

LO og flere organisasjoner ba Stortinget om å innskjerpe taushetsplikten til skatteadvokater under Stortingets høring om advokatloven.

Publisert Sist oppdatert

Stortingets justiskomité inviterte den 18. januar til åpen høring om advokatloven..

En rekke aktører, som Advokatforeningen, Juristforbundet, Finans Norge og Help Forsikring deltok.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ba politikerne lytte til kritikken som er rettet fra flere hold mot advokaters sterke taushetsplikt i skatterådgivning.

– FN og OECD har bekreftet at advokaters hemmelighold bidrar til aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelser, og Skattedirektoratet og Økokrim har også være tydelige i sin tale, og innspill. Skattefundamentet vårt kan forvitre bak et regelverk som er ment å beskytte alle og enhver, men som i dag blir misbrukt av sterke og innflytelsesrike krefter, sa Følsvik.

Vil ha skille mellom ulike former for advokatvirksomhet

– Med dette bakteppet, er det noen advokatfirmaer som i full åpenhet fortsatt tillater seg å reklamere med å redusere klientenes totale skattebidrag på sine nettsider. Samtidig får de fordelen av å være beskyttet av advokaters sterke taushetsplikt. LO mener det bør kreves et tydeligere skille mellom egentlig og uegentlig advokatvirksomhet, fortsatte hun.

- Hvilken informasjon ønsker man med loven egentlig å gi et særdeles sterkt unntak i fra innsyn? Skatteunndragelsesutvalget foreslo i 2009 å innføre gradert taushetsplikt. Tidlig juridisk skatterådgivning og bistand skulle skilles fra arbeid som kommer senere, slik som bistand under rettssaker. Bistand under rettssaker skulle fortsatt være underlagt sterk taushetsplikt, sa Følsvik.

- Mens de som bruker skatteadvokater i sitt forsøk på å betale mindre skatt, vil ikke lenger beskyttes av sterk taushetsplikt, sa hun.

Forslaget fra Skatteunndragelsesutvalget er et eksempel på hvordan man kan ta vare på den enkeltes rett på fortrolige samtaler med sin advokat, men også hensynet til det offentliges behov for innsyn og åpenhet, fortsatte hun.

- Dersom dette konkrete forslaget ikke er mulig å gjennomføre, så er det viktig å fremme andre forslag så fort som mulig, slik at skatterådgivning unntas fra advokaters sterke taushetsplikt, sa LO-lederen.

- Katalysator for økende ulikhet

Også organisasjonen Tax Justice Network Norge deltok i høringen, og ønsker også å fjerne taushetsplikten for skatteadvokater.

Organisasjonen har skrevet sin høringsuttalelse i samarbeid med Norsk journalistlag.

Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i organisasjonen Tax Justice Network Norge.

- På relativt kort tid har åpne register som før virket utopisk, kommet på plass , og nå innfører flere og flere land opplysningsplikt for skatterådgivere, sa daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen.

- Norske og internasjonale advokater har gjort skatteplanlegging i lovens gråsone mulig, og aggressiv skatteplanlegging er blitt en katalysator for den økende ulikheten, sa Jacobsen.

- Skattedirektoratet sier at taushetsplikten er til størst hinder der informasjonsbehovet er størst. Som ved transaksjoner i regelverkets yttergrense, inkludert konserninterne transaksjoner over landegrensene, sa hun.

Hun påpekte at hun er enig i at advokaters taushetsplikt er en grunnsten i rettssikkerheten.

- Men området for taushetsplikten har ekspandert til også å omfatte økonomisk og finansiell rådgivning. Dette har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, og hindrer kontrollarbeid for å avdekke økonomisk kriminalitet.

- Slik den sterke taushetsplikten er utformet i dag, kan den brukes til å gi de rikeste og mektigste beskyttelse fra kontroll og ansvar, sa Jacobsen.

Powered by Labrador CMS