- Det er viktig å samle reglene i en helhetlig lov, og beskytte juristtittelen, sier Mehl.

Feiret advokatloven: - Viktig begivenhet for justissektoren

Justisminister Emilie Mehl (Sp) feiret vedtakelsen av advokatloven med marsipankake hos Advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er kjempeglad for at jeg ble invitert, og for at vi får en høytidelig markering av en viktig begivenhet for advokatbransjen og justissektoren, sier Emilie Mehl.

Fredag var hun invitert til Advokatforeningens nye lokaler i Tullinkvartalet i Oslo sentrum for å feire at advokatloven endelig er vedtatt.

Der møtte hun generalsekretær Merete Smith, Advokatforeningens hovedstyre og ansatte i sekretariatet.

- Tusen takk for det bra arbeidet du har gjort. Du har loset loven gjennom Stortinget på en god måte. Og det var jo en rødgrønn regjeringen som startet arbeidet med advokatloven i sin tid, som satte det i gang med å nedsette et utvalg, det var Faremo som va rjustisminsiter, sa Merete Smith.

Grete Faremo (Ap) var justisminister fra 2011 til 2013.

- Det sier litt om hvor lang tid det har tatt, sa Emilie Mehl.

Her er Emilie Mehl sammen med hovedstyrets nestleder Trude Marie Wold og hovedstyremedlem Cecilie Nakstad.

Ville ikke ta æren selv

Advokatlovutvalget leverte sitt forslag til advokatlov til daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) i mars 2015. Syv år senere, den 28.april 2022, ble advokatloven endelig vedtatt av Stortinget.

Emilie Mehl, som har vært justisminister siden valget i fjor høst, takket alle som har arbeidet med loven.

Mehl kom til feiringen sammen med politisk rådgiver og jurister fra departementet som har arbeidet med advokatloven.

- Tusen takk til dere i Advokatforeningen, dere har bidratt mye i dette arbeidet gjennom mange år. Så jeg skal ikke selv ta veldig mye av æren for det, det er andre i departementet som skal ha. Jeg er veldig glad for at Stortinget gått sammen og blitt enige om de viktigste tingene i loven, sa Mehl.

- Dette er en stor dag. Og så skal vi jo vedta en lov til, om ikrafttredelse. Dette er et arbeid som er høyt prioritert. Men i dag er jeg først og fremst glad for at loven er på plass, sier Mehl.

I forbindelse med advokatloven skal det utarbeides en rekke forskrifter.

- Dette har vi allerede jobbet mye med, og vi skal komme med innspill til departementet, sa Merete Smith.

Powered by Labrador CMS