Kamptale på årsmiddagen

Publisert

– Jeg vil benytte anledningen til å holde en liten kamptale for Advokatforeningens rettspolitiske engasjement, sa Merete Smith da hun ønsket velkommen til årstale-middagen.

– Et advokatsamfunn uten rettspolitisk engasjement kan aldri bli noen erstatning for dagens advokatforening, sa Smith.

Advokatlovutvalget mener at EMKs bestemmelse om foreningsfrihet er til hinder for at det nye samfunnet skal engasjere seg i rettspolitikk, eller i kontroversielle spørsmål.

– Hva betyr det at et standpunkt er kontroversielt? Frem til 1972 ville det vært kontroversielt å mene at homofile får leve sammen. Og frem til 1979 var det kontroversielt at en kvinne bestemte over sin egen kropp. For å ta abort, måtte hun søke tillatelse fra myndighetene. I mange land blir advokatforeningens ledere fengslet, fordi de tar opp temaer som er kontroversielle. Hvordan skal vi argumentere for deres rett til å tale myndighetene imot, hvis vi selv mister retten til å gjøre det samme, spurte Smith.

At statens skal lovregulere advokatforeningens samfunnsengasjement er «en skrekkelig tanke», sa hun.

– Det bør ikke forbys, men påbys, sa Smith.

Advokatforeningens engasjement springer ut fra tilbakemeldinger fra medlemsmassen, som utgjør nitti prosent av alle advokater i Norge, fortalte hun.

– Når de opplever at en klient blir behandlet på en måte som ikke er en moderne rettstat verdig, kjemper de med alle midler, og melder ofte fra til oss, om de ikke når frem. Blant foreningens medlemmer finnes hele det politiske spekteret, fra RV til FrP, men det er en ting vi alle er enige om, og det er at vi er tilhengere av å ha en rettsstat for alle. Derfor engasjerer advokatforeningen seg for rettssikkerhet.

– Mange kjenner vårt prisbelønte engasjement for aksjons- og prosedyregruppen, som valgte seg ut 75 saker. Erfarne advokater tok på seg sakene gratis og fikk dem prøvd på nytt. Godt over halvparten av sakene endte med at utlendingsmyndighetene omgjorde sine beslutninger. Familier og enkeltmennesker viste seg å ha krav på beskyttelse, og lever nå i trygghet i Norge.

Innenfor handlingsrommet av internasjonale forpliktelser, har vi ingen mening om hvor streng vår asyllovgivning skal være. Det vi mener, er det samme som alle advokater er enige om, at i Norge skal borgerne kunne stole på loven, den skal være lik for alle, også asylsøkere.

Advokatforeningen er forpliktet til å gjøre på samfunnsnivå det den enkelte advokat er pliktig til å gjøre på klientnivå. Om dette tas fra oss, står vi igjen med, som flere har påpekt, en vingeklippet advokatforening, sa Smith.

Et sivilt samfunn med sterke organisasjoner som balanserer statens makt, er fundamentet i vår samfunnsmodell, sa Merete Smith.
Powered by Labrador CMS