– Vi synes det er veldig gøy å jobbe med en sak som vekker så stort engasjement, sier Anette Bleikelia Musæus og Ingeborg Gjølstad.

De skal sortere sytti høringssvar om ny advokatlov

De to juristene Anette Bleikelia Musæus (39) og Ingeborg Gjølstad (35), begge seniorrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet, har fått i oppgave å arbeide med ny advokatlov.

Publisert

Om lag sytti høringsuttalelser er kommet inn. Noen er svært omfattende, som Advokatforeningens som er på 121 sider, mens andre bare tar opp en enkelt problemstilling.

– Som på vanlig måte, når man skal skrive en lovproposisjon, begynner vi med å sortere og skaffe oss et inntrykk av hva de ulike høringsinstansene mener om forslagene, og skrive avklaringsnotater underveis. Vi skal gå gjennom hvert enkelt høringssvar. I første omgang er dette et sorteringsarbeid, der vi vil sortere innspill på hvert enkelt punkt, og så vil temaene bli avklart av politisk ledelse, forteller Musæus og Gjølstad, som begge jobber i Sivilavdelingen i departementet.

Arbeidet er møysommelig, og vil ta mye tid, understreker de to. Det er naturligvis tale om år og ikke måneder, fremholder de, uten at de ønsker å angi en nøyaktig tidsplan.

Alle høringssvarene er samlet på departementets nettside her (scroll til bunnen av siden)

– Det vi kan si, er at dette vil ta tid. Både på grunn av omfanget, men også fordi vi ønsker å gjøre en grundig jobb.

Politisk ledelse har gitt utrykk for at den ønsker tett dialog med Advokatforeningen i det videre arbeidet, forteller de.

– Vi har sett at noen temaer skaper stort engasjement, for eksempel advokaters taushetsplikt, forslagene om ny advokatutdanning, og også Advokatsamfunn versus andre organisasjonsformer for regelgivning, tilsyns- og disiplinærmyndigheten. Dette er spennende problemstillinger å jobbe med, sier Musæus.

Både Musæus og Gjølstad har en fortid som advokater fra henholdsvis Norwegian Claims Link og Thommessen.

LES VÅRE SAKER OM HØRINGSSVARENE HER

 

 

Arbeidet vil ta mye tid; år og ikke måneder, sier de to seniorrådgiverne.
Powered by Labrador CMS