Maria Aasen-Svensrud er første nestleder i justiskomiteen, og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson.

Stortinget vil beholde advokatforsikrings-ordningen

Ap og Høyre enige om å gi unntak i advokatloven. Advokatene i HELP og de andre aktørene som tilbyr advokatforsikring, får beholde advokat-tittelen.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er veldig glad for at vi ser ut til å klare å få en bred enighet om dette, sier stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap), som er første nestleder i justiskomiteen.

Det var nettstedet Frifagbevegelse.no som omtalte saken først.

- Advokatforsikring er et godt rettshjelpstiltak - som vi eksempelvis ser mellom LO og HELP Forsikring - som gjør advokattjenester tilgjengelige for vanlige folk, sier Aasen-Svensrud til Advokatbladet.

Mange fagforbund har vært veldig opptatt av at advokatforsikringstilbudet skulle bestå, forteller hun.

- De mener dette er en god ordning for deres medlemmer. Men slik advokatloven lå, ville forsikringsordningen i realiteten ikke kunne fortsette.

Eksternt eierskap ville satt en stopper

Årsaken er forslaget i advokatloven om å stramme inn på eierskapsreglene og forby eksterne eiere av advokatselskaper.

Mens forslaget om å forby eksterne eiere støttes av Advokatforeningen, har det møtt kritikk fra mange hold, spesielt fra legal tech-delen av bransjen, som mener forbudet mot eksterne eiere hindrer innovasjon, samt fra Help Forsikring, som er den største tilbyderen av advokatforsikring.

Et forbud mot eksterne eiere ville ha satt en stopper for HELPs advokatforsikring, ettersom HELP er eid av det tyske forsikringsselskapet Arag.

Skal gis i forskrift

Unntaket for forsikringsselskaper som tilbyr rettshjelpsforsikring, skal gis i forskrifts form, forteller Aasen-Svensrud.

- Helt konkret innstiller justiskomiteen nå på en endring i advokatloven § 19 som sier at departementet kan gi forskrift om at advokatvirksomhet som utøves av forsikringsselskap som tilbyr rettshjelpsforsikring, kan organiseres på en annen måte enn det som følger av første ledd, sier hun.

I første ledd heter det at advokatvirksomhet bare kan organiseres i samsvar med §§ 20 til 25, der det blant annet står at «bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i et advokatforetak, kan være eiere i foretaket».

- Vi vil be regjeringen om å utarbeide en forskrift etter § 19 annet ledd som sier at forsikringsselskap kan tilby advokatbistand gjennom rettshjelpsforskriften, sier Aasen-Svensrud.

Høyre: God ordning for hundretusenvis av kunder

Sveinung Stensland er andre nestleder i justiskomiteen.

Det er Sveinung Stensland i Høyre som er saksordfører for advokatloven i komiteen.

- Høyre har også vært opptatt av å ivareta dagens ordning med advokatforsikring. Vi er fornøyd med hvordan dette foregår i dag. Og vårt utgangspunkt har vært å sikre at denne type organisering kan fortsette, sier Stensland.

- Det er jo en stor diskusjon om tilgangen på rettshjelp for de som har lavest inntekter. Det er en stor gruppe nordmenn som tjener for mye for å få fri rettshjelp, men for lite til å ha råd til advokat. Så for dem er dette en bra ordning, ja, for oss alle, egentlig, sier Stensland.

Det er ikke mange firmaer som opererer med advokatforsikring i dag, påpeker han.

- Men de har veldig mange kunder, flere hundre tusen, og de har holdt på i mange år. Så hvorfor endre en ordning som fungerer, sier Stensland.

Han berømmer Advokatforeningen og forsikringsaktører for å ha bidratt til et godt stykke politisk arbeid.

Fagforbundet: Viktig for vanlige folk

Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet, sier til Advokatbladet at det har vært viktig å kunne gi vanlige folk muligheten til å få juridisk hjelp gjennom en kollektiv forsikring til en overkommelig pris.

- Om våre medlemmer skal få en fullverdig medlemsfordel gjennom advokatforsikringen, innebærer det advokathjelp, sier Nord.

Da advokatloven var på høring, uttrykte LO bekymring for hva lovendringen ville bety for advokatforsikringen til HELP, som er et medlemstilbud i LO.

«LO er bekymret for at lovforslaget vil medføre at ordningen med advokatforsikring vil bortfalle. Etter vår oppfatning må det sentrale være at regelverket for advokatvirksomhet sikrer nødvendig uavhengighet fra konkurrerende interesser», skrev daværende LO-leder Gerd Kristiansen i høringsuttalelsen.

«Etter det LO har fått opplyst, har HELP Forsikring bistått våre medlemmer i flere tusen saker de seneste årene. Tilbakemeldingene er at tilfredsheten med ordningen er høy. Videre dekker tilbudet et retthjelpsbehov for privatpersoner som har begrensede muligheter for rettshjelp i det ordinære markedet», skrev LO i 2015.

Siden den gang har enda flere fagforeninger blitt omfattet av advokatforsikringsordningen.

HELP: - Gode nyheter

– Jeg har tro på at politikerne på Stortinget og i Justisdepartementet ser at fokuset må være på forbrukerne, og på hva som er til deres beste, når de lager en ny lov, sa Johan Dolven til Advokatbladet i 2020.

- Dette er gode nyheter, men vi må vente med å feire til saken er behandlet i Stortinget, sier administrerende direktør Johan Dolven.

Saken skal behandles torsdag 28. april.

- Dersom dette blir utfallet, så er det bra for det rettssøkende publikum og for folk flest. Det ser ut til at det er tverrpolitisk enighet om at forsikringsmodellen er godt egnet for å gi flere tilgang på advokat, sier Dolven.

Til Fri Fagbevegelse sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet at mange års samarbeid mellom HELP og LO viser at HELPs modell for advokatvirksomhet fungerer i praksis, og at HELP er en organisert bedrift med tariffavtale og ryddige betingelser.

- LO gir oss veldig gode skussmål, og det er hyggelig med støtte fra LO som har kjent oss siden 2009 og vet bedre enn noen andre at advokatene i HELP gjør en god jobb, sier Dolven.

Powered by Labrador CMS