- Prisnivået må ned

Uforenlige interesser

Publisert

Tore Strandbakken, juridisk direktør i forsikringsselskapet Help, mener at advokatlovforslaget gir en rekke positive signaler for dem som ønsker å utfordre de tradisjonelle tilbyderne av advokattjenester.

[caption id="attachment_3937" align="alignright" width="280"] Bedre for publikum med rimeligere, juridiske tjenester, mener Tore Strandbakken, juridisk direktør i Help. Foto: Privat[/caption]

– Helps organisasjonsform er i tråd med lovutkastet, og byr derfor ikke direkte på utfordringer. Når det er sagt, er Help langt mer opptatt av kvaliteten på tjenestene som tilbys, enn av hva man kaller dem som tilbyr dem, sier Strandbakken.

– Det virker ikke som om utvalget har funnet en fullgod løsning på hvordan prisnivået på advokattjenester kan bringes ned på et nivå som gjør dem tilgjengelig for folk flest. Men det er etter vårt syn fornuftig at rettshjelpsmonopolet oppheves, og at prosessmonopolet modifiseres, sier Strandbakken.

Han er skeptisk til at dagens eierskapsbegrensninger foreslås videreført.

– Det er selvsagt svært viktig å sikre advokaters uavhengighet på best mulig måte, men vi mener det gjøres bedre med andre virkemidler, og at man unngår en del av de uheldige konsekvensene eierskapsbegrensningene medfører. Det er flere land som nå har lempet på eller fjernet eierskapsbegrensningene, herunder England, Wales og Australia, sier Strandbakken.

Finansielle aktører har dermed fått anledning til å investere i advokatforetak, påpeker han.

– Disse landende har erfart at det rettssøkende publikum har fått et bedre og rimeligere tilbud av juridiske tjenester. Det antas at dette i hovedsak skyldes økt konkurranse og dermed et mer velfungerende marked. De har også erfart at antall klager på advokatenes etiske opptreden har blitt redusert. Man tror at dette skyldes at de finansielle aktørene gjennomgående stiller høye krav til de ansattes etiske opptreden, nødvendigvis også til de ansatte advokatene, sier Strandbakken.

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten og advokat Arnt Olaf Stillerud i Tenden advokatfirma har levert et innspill til Advokatlovutvalget om Helps boligkjøperforsikring.

De to er svært kritiske til forsikringen "som ifølge markedsføringen gir fri tilgang til advokathjelp der du som kjøper kan rette krav mot selger basert på avhendingsloven", skriver de to.

Forsikringen reiser flere prinsipielt viktige spørsmål som Advokatlovutvalget bør ta en nærmere titt på, mener de.

De er blant annet kritiske til at forsikringene fratar kjøper retten til fritt advokatvalg, og til at den innehar en interessekonflikt fordi "selskapet vil ha incentiv til å bruke minst mulig tid og ressurser på den enkelte sak".

Denne interessekonflikten er "uforenlig med advokatrollen og kravet til uavhengighet", skriver de.

Les hele innspillet på Advokatlovutvalgets nettsider her.

Forslaget

Advokatlovutvalgets forslag er at bare advokater som utøver yrkesaktivitet i selskapet kan være eier i selskapet.

«Andeler i et advokatforetak kan også eies av et holdingselskap, forutsatt at holdingselskapet eies av advokater som utøver yrkesaktivitet i det eide selskapet,og at holdingselskapet er organisert etter reglene for advokatforetak i denne loven. Når advokatforetaket har et styre, skal flertallet i styret til enhver tid utgjøres av advokater som utøver yrkesaktivitet i selskapet. Styreverv kan ikke innehas av personer som utøver yrkesaktivitet i eller er tilknyttet et annet advokatforetak, av klienter eller av personer som ikke har en uavhengig tilknytning til selskapet», heter det i forslaget.

Les alle innspillene til del II og III i ny advokatlov her.

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten er kritisk til Helps boligkjøperforsikring. Foto: Aina J. Rønning
Bedre for publikum med rimeligere, juridiske tjenester, mener Tore Strandbakken, juridisk direktør i Help. Foto: Privat
Powered by Labrador CMS