Høyesterettsdommer Bergljot Webster, leder i Advokatlovutvalget

Frokostmøte om ny advokatlov

Publisert

Om lag tre hundre advokater deltok tirsdag på Advokatforeningens frokostmøte om ny advokatlov. Utvalgsleder Bergjlot Webster (bildet) fikk mange spørsmål om hvordan den nye loven vil påvirke advokaters hverdag.

-  Det jeg presenterer nå er utkastet vi hadde laget før sommeren, som er ute til høring nå. Det er ikke sikkert at ting blir slik jeg forteller, så dere er klar over det. Jeg setter stor pris på innspill fra dere, innledet Webster.

Her er i korte trekk noen av punktene Webster trakk frem:

  • Rådgivningsmonopolet oppheves, og det åpnes for at alle kan yte rettshjelp.
  • En advokat kan ikke lenger ha passiv bevilling utover to år.
  • Eierskapskravene til privatpraktiserende advokater skjerpes.
  • Praksisperioden for fullmektiger utvides til tre år. Prosedyrekravet bortfaller, i stedet innføres et obligatorisk advokatkurs tilsvarende 30 studiepoeng.
  • Advokatforetak skal ha som hovedformål å drive advokatvirksomhet. Bare advokater som arbeider i selskapet, kan eie det.
  • Grensene mellom advokatforetak og juridiske tjenesteytere skal tydeliggjøres.
  • Skjerpede regler for internadvokater. Internadvokater kan ikke ta del i forretnings- eller forvaltningsbeslutninger i virksomheten hvis det påvirker advokatens uavhengighet.
  • Lovfeste krav om etterutdannelse. Foreslår også opprettelse av spesialistordning.
  • Advokatsamfunnet: Obligatorisk medlemskap for alle advokater, og samfunnet kan ikke drive rettspolitisk virksomhet.

Utvalgsleder Webster fikk mange spørsmål fra salen.

Hvorfor skal rettsmonopolet oppheves?  Hvordan vil konkurransesituasjonen bli i fremtiden? Vil det være forbud mot å være advokat i et selskap der du selv er styremedlem? Kan man jobbe i administrasjonen i et selskap, og beholde bevillingen?

Advokat Axel Øwre og advokat Jon Wessel-Aas uttrykte bekymring for det de mente kom til å bli en  vingeklipping av Advokatforeningen i rettspolitiske spørsmål.

Hele lovutkastet del II med merknader kan du lese her.

En fyldig dekning av møtet kommer i septemberutgaven av Advokatbladet.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS