Opplæringen av advokatfullmektiger er for varierende, mener tingrettsdommer Carhrine Hrasky.

- Veldig ulikt hvor mye prinsipalene legger i oppgaven med å veilede fullmektigene

Tingrettsdommer Cathrine Hrasky mener det trengs en mer enhetlig opplæring av advokatfullmektiger, og en tettere dialog mellom prinsipaler og dommere.

Publisert

Som dommer i Oslo tingrett møter Cathrine Hrasky stadig nye advokatfullmektiger. Hun mener det burde vært flere klare regler for hvordan opplæringen av fullmektigene bør foregå.

– For en fersk advokatfullmektig er det ikke alltid så lett å vite hva som er god skikk i retten, og hva som er ikke er det. Og det er veldig ulikt hvor mye prinsipalene legger i oppgaven med å veilede dem, sier Hrasky.

Hun har tidligere holdt foredrag om temaet i et arrangement om fremtidens advokatutdanning i regi av Advokatforeningen.

– Vi er ofte i grenseland mellom rettens veiledningsplikt og prinsipalens veiledningsansvar. Det er mange advokatfullmektiger som trenger en prinsipal å snakke med, som ikke har det, og derfor heller spør oss dommere. Det blir feil, sa Hrasky den gangen.

Hrasky sier at hun fremdeles står inne for kommentaren.

Pliktig minimumsopplæring?

Tingrettsdommeren viser til at andre som driver med omfattende opplæring av ansatte i motsetning til advokater, gjerne har HR- eller ledelsesutdanning.

– Mange advokater er opptatt av å få fakturert timene sine, og prioriterer kanskje ikke å sette av nok tid til prinsipalrollen. Særlig for fullmektiger i mindre firmaer kan det være krevende å vite om den man starter hos er en som vil engasjere seg i prinsipaljobben eller om han er opptatt med sitt.

– Kanskje burde det vært noen minimumsrettigheter som sikret at advokatfullmektigen ble fulgt opp, foreslår Hrasky.

Ifølge tingrettsdommeren bør det vurderes om det i fremtiden skal stilles krav til at man som fullmektig må følge prinsipalens sak, og at prinsipalen legger ned et visst antall timer på denne oppgaven i måneden.

– Det vil ville sikret en likhet i opplæringen, og vært en forsikring for opplevelsen av det å være fullmektig.

Varierende oppfølging

Hun understreker at hun ser mange flinke advokatfullmektiger som legger ned en stor jobb.

– Mange av dem jobber nok mer enn mange erfarne advokater med sakene. Men det er store variasjoner. Noen fullmektiger får en formidabel oppfølging med en prinsipal som nærmest holder dem i hånden hele veien, mens andre er overlatt helt til seg selv.

Tidvis får hun spørsmål fra advokatfullmektiger om hun som dommer kan gi en tilbakemelding på hvordan de opplevdes i retten.

– Men jeg har fremdeles aldri fått én eneste henvendelse fra en prinsipal om dette. Jeg synes det er rart – hvordan skal de vite hvordan saken gikk når de ikke en gang var i retten? Resultatet av saken sier jo ikke nødvendigvis noe om hvordan jobb advokatfullmektigen gjorde jobben, sier Hrasky.

Powered by Labrador CMS