En rekke unge jurister har engasjert seg i et nytt forum for unge immaterialrettsentusiaster.
En rekke unge jurister har engasjert seg i et nytt forum for unge immaterialrettsentusiaster.

- Vanskelig å føle at du diskuterer på likt plan når du møter en med (H) bak navnet

Det nye nettverket NIR Ung merker stor interesse for unge advokater som vil få et nettverk innen immaterialrett. På første samling møtte nesten åtti deltagere opp.

Publisert   Sist oppdatert

Advokatfullmektig Nora Sandvik Bratheim i Wikborg Rein er initiativtager til et nytt fagforum for unge immaterialrettsentusiaster, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) Ung.

Med på laget har hun fått juridisk rådgiver Julius Berg Kaasin i Stokke AS, og Morten Smedal Nadheim, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Privatrett, UiO.

Forumet tar primært sikte på å samle de i bransjen under 35 år, men også andre som er unge til sinns er velkomne til å delta.

Tiet i diskusjonene

Forumet Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) finnes allerede, men ifølge Bratheim skjer det mye på fagfeltet, men det er utfordringer med å aktivisere de som er nye på området.

– NIR har vært flinke til å få med de yngre, men vi merket at det var få av oss som tok ordet i diskusjonene. Det ble også til at de yngre hang litt for seg selv, og minglet mest med hverandre på arrangementene. Derfor tenkte vi det var fint å lage et eget forum hvor det blir litt lettere å ta ordet i forsamlingen, sier Bratheim til Advokatbladet.

– Også er det ikke til å stikke under stol at det er mange erfarne ringrever på fagfeltet, og at diskusjonene ofte kan gå litt over hodene på oss som er ferskere, påpeker Wikborg Rein-fullmektigen.

I tillegg til råd og tips til praktisk bruk av teorien, vil det nye forumet også fokusere på nettverksbygging. Initiativet er blitt tatt godt imot. På første samling tidligere i januar var det påmeldt nesten åtti deltagere.

– Vi gjennomførte en paneldiskusjon om karrièreutvikling, hva man bør tenke på når man skal jobbe innen fagfeltet, og fikk gode tilbakemeldinger på det. Det har en verdi i seg selv å bli kjent, og å få et ansikt bak navnene i e-postene man mottar, tillegger Bratheim.

– Støtte fra de erfarne

Julius Berg Kaasin er et kjent navn for mange jurister på fagfeltet. Han peker på at unge jurister som regel ikke er dårligere skodd enn de mer erfarne på teorien.

– Kanskje tvert imot, når man kommer rett fra studiet sitter jo gjerne teorien friskt i minne. Der det kanskje skorter litt er på den praktiske erfaringen og hvordan man skal håndtere ulike situasjoner, sier Kaasin.

– Det kan nok være vanskelig å føle at du diskuterer på likt plan når du møter en med (H) bak navnet sitt som har jobbet i tjue år med det du nettopp har begynt med. Men jeg opplever at de erfarne advokatene på fagfeltet støtter at vi unge samles. Det var også tilbakemeldingene fra flere av dem som møtte opp på den første samlingen, tillegger Kaasin.

Han får støtte av Morten Smedal Nadheim, som presiserer at de i forumet også inviterer teknologer og patentingeniører på samlingene.

Unge jurister er med i forumet. Bakerste rad fra venstre: Advokatfullmektig Christoffer Johnsen i Advokatfirmaet Grette, advokatfullmektig Tarje Neergaard i Kvale. Nederst rad fra venstre: Advokatfullmektig Anja Stensrud Elverum i BAHR, doktorgradsstipendiat Morten Smedal Nadheim ved Institutt for Privatrett UiO, advokatfullmektig Nora Sandvik Bratheim, i Wikborg Rein, og juridisk rådgiver Julius Berg Kaasin i Stokke AS.
Unge jurister er med i forumet. Bakerste rad fra venstre: Advokatfullmektig Christoffer Johnsen i Advokatfirmaet Grette, advokatfullmektig Tarje Neergaard i Kvale. Nederst rad fra venstre: Advokatfullmektig Anja Stensrud Elverum i BAHR, doktorgradsstipendiat Morten Smedal Nadheim ved Institutt for Privatrett UiO, advokatfullmektig Nora Sandvik Bratheim, i Wikborg Rein, og juridisk rådgiver Julius Berg Kaasin i Stokke AS.

– Å jobbe med disse faggruppene er ikke noe man lærer på jusstudiet, påpeker Nadheim.

I likhet med de andre to vektlegger han viktigheten av å ha et nettverk i bransjen.

– Første gang jeg var på et immaterialrettsseminar kjente jeg ingen, og det var få unge som var med. Hvis NIR Ung kan bidra til at det ikke skjer med andre, er det veldig bra, sier Nadheim.

De tre deltok nylig på en NIR-samling i Sverige med deltagere fra alle de nordiske landene.

– Vi la merke til at det var veldig få unge under førti år, hverken fra Sverige eller Danmark, som var engasjerte der. Hvis man ikke passer på, skjer fort det samme her i Norge også. Det satser vi på å forebygge, påpeker han.